Hos e-stimate lægger vi stor vægt på det teoretiske afsæt.
Du kan læse om teorierne bag vores værktøjer mv. via links til højre på denne side.

Vores profiler og test er valide, pålidelige og præcise. De bliver konstant udviklet og tilpasset i forhold til nyere forskning. Udover et solidt teoretisk afsæt, lægger vi stor vægt på at vore profiler er forståelige og brugbare i praksis.

Fagligt Advisory board

e-stimate har et fagligt Advisory Board tilknyttet, der holder os faglig ajour, og kommer med input til sikring af vore værktøjers faglige kvalitet. Vort Advisory Board består af forskere, psykologer og psykometrikere med specialviden indenfor personlighedspsykologi og testpsykometri.

Martin Hammershøj

Martin Hammershøj, Cand psych. P.hd. med speciale i motivation og personlighedstræk. Martins ph.d afhandling afhandling: “Distinguishing and integrating general causality orientations and personality traits”, havde fokus på den ny motivationsteori – Self Determination Theory.
Martins solide viden om personlighed og motivation, har vi nydt godt af i e-stimate.

Lasse Meinert

Lasse Meinert, Cand. psych., Postdoc ved Institut for Psykologi, Københavns Universitet. Lasse Meinerts primære forskningsområde er personlighedspsykologi, “Variation, fleksibilitet og skift i personers daglige livsførelse- håndtering af variation i hverdagen”. Lasse er desuden en del af forskningsprojektet SUBSTANce.

Michael Bang Petersen

Michael Bang er Ph.d., cand.scient.pol. Tilknyttet forskningsnetværkene Interdisciplinary Evolutionary Studies og MindLab på Aarhus Universitet. Michael har været gæsteforsker på Center for Evolutionary Psychology, University of California – det internationale kraftcenter indenfor evolutionspsykologi. Udover Evolutionær psykologi arbejder Michael med spørgeskema metodik.

Viggo Pagh

Viggo Pagh er oprindelig cand.merc. suppleret med bl.a. en organisationspsykologisk uddannelse, M.Psych.Org. Viggo Pagh agerere på Akademiuddannelsen i ledelse, Diplomuddannelsen i ledelse, og har desuden solid praktisk erfaring som chefkonsulent hos Ledelsesakademiet. Yderligere er Viggo Pagh Ledelsesakademiets koordinator for Master in Leadership – lederuddanelse på masterniveau under Buckingham University.