Få adgang til alle vores værktøjer

Som noget helt nyt får du nu adgang til alle vores profil- og testværktøjer med blot én certificering.

 

Med en e-stimate certificering får du derfor adgang til hele seks profil- og testværktøjer:
e-disc, e-interpersonal, e-fivefactor, e-team, e-asy 360 og IQ Potential.

Certificeringen er især rettet mod dig, som ønsker at bruge værktøjerne til rekruttering, ledelse, udvikling, salg, forhandling, samarbejde, temudvikling og kommunikation. Du bliver klædt på til at arbejde professionelt med nogle af verdens mest udbredte redskaber til analyse af menneskers adfærd samt kommunikation, og certificeringen giver dig et solidt teoretisk og praktisk fundament til at bruge værktøjerne.

Læs mere om alle vores profil- og testværktøjer