Blogindlæg:

Personlighedstest – dialogværktøj til rekruttering og medarbejderudvikling

1. februar 2019

Personlighedstest er ofte en fast del i rekrutterings- og udviklingsforløb i mange virksomheder. Derfor ved mange, hvad en personlighedstest er, og mange har også fået udarbejdet deres egen profil i deres jobliv. Som profil- og testudbyder kommer her vores bud på, hvad personlighedstests bidrager til, og hvad du bør overveje, når du anvender tests – uanset om det er til rekruttering, udvikling af enkeltpersoner eller teams.

Hvad er en personlighedstest?

En personlighedstest er helt forenklet en analyse, der tegner et kvalificeret billede af, hvilke grundlæggende præferencer og drivkræfter, du har som person. Profilen er ofte et nyttigt og indsigtsfuldt redskab til at skabe bevidsthed og forståelse for egne handlemønstre - og af samme grund er personlighedstest også et godt afsæt for, hvordan en person vil håndtere konkrete arbejdsopgaver og arbejde sammen med andre.

En test kan (og bør) dog bruges til mere end det. For eksempel til at sikre, at nye medarbejdere får den optimale start i virksomheden og efterfølgende de bedste muligheder for at udvikle sig i jobbet. Herudover har teamprofiler (som er en fælles ”pulje” af individuelle profiler) en stor værdi i forhold til at forbedre samarbejde og kommunikation i et givent team.

Personlighedstest i rekrutteringsforløb

Formålet med at teste kandidater kan virke åbenlyst: At få et bedre indtryk af en personen. Fordelene ved at anvende personlighedstest i rekrutteringen af nye medarbejdere er mange – og de har alle det samme mål: at ansætte den rigtige person til et givent job. Den ”rigtige” person i forhold til jobbets funktioner, opgaver og mål. Den ”rigtige” person i forhold til adfærd, motivation, drivkraft og teamsammensætning.

Virksomheder ansætter personligheder

Brugen af personlighedstests gør det muligt for både virksomheden og kandidaten at komme struktureret og hurtigere ind til de relevante emner og spørgsmål, der er meningsfuld i forhold til den enkelte kandidat og den specifikke stilling - herunder match i forhold til arbejdsopgaver, kollegaer og kultur.

Hvem, der er bedst kvalificeret til jobbet, handler nemlig om mere end kun de faglige kvalifikationer. Det handler i højere grad om at skabe det rette match mellem virksomhed og kandidat og om at erhverve sig ansatte med fx gode sociale egenskaber, detaljesans og systematik eller kreative og nytænkende evner – alt efter behovet i stillingen og den enkelte virksomhed.

Læs mere om de profil- og testværktøjer vi anbefaler til rekruttering eller tilmeld dig næste webinar om rekruttering

Et professionelt dialogværktøj

For en kommende potentiel medarbejder handler det også i høj grad om at kunne identificere sig med virksomhedens kultur og værdier. Derfor er det vigtigt i jobsamtalen at italesætte og spørge ind til: Hvad forventes der af mig? Hvem skal jeg arbejde sammen med og hvordan arbejdes der typisk i teamet? Hvad er kulturen og værdierne i den givne virksomhed?

I jobsamtalen handler det typisk også om at få sat ord på, hvad arbejdet præcist indebærer og hvordan det tilrettelægges bedst muligt i forhold den individuelle kandidat. Ved hjælp af gode spørgeteknikker får man sammen udforsket og konkretiseret dét, testen viser og det er netop helt centralt i overleveringen af en personlighedstest at få frembragt en masse specifikke eksempler på kandidatens handlemønstre, styrker, svagheder og håndteringsstrategier – og at kandidaten har mulighed for at forholde sig aktivt til egen profil.

Styrken ved personlighedstests er især, at det er et godt udgangspunkt for at italesætte egne styrker og svagheder, og noget så komplekst som ‘personlighed’ bliver pludseligt en del lettere at forstå og tale åbent om.  Læs her om, hvordan du bliver certificeret i e-stimate og kan anvende personlighedstest som en del af jeres rekrutteringsforløb.

Personlighedstests rummer ikke hele sandheden

Det er vigtigt at pointere, at en test aldrig giver dig alle svarene, men derimod muligheden for at stille de rigtige spørgsmål. Personlighedstesten, hvis den bruges som afsæt for dialog, bidrager oftest positivt til, at både virksomheden og kandidat får mulighed for at italesætte, hvad de hver især forventer af hinanden.

Personlighedstests rummer derfor heller aldrig hele sandheden om en person, men den kan sige noget om, hvilke grundlæggende præferencer og drivkræfter, personen har. Derfor er det vigtigt at få sat fokus på, hvordan forskellige kontekster også influerer personens oplevelse af egne styrker og svagheder.

Nøglen til den gode overlevering af en personlighedstest er derfor ikke at overfortolke resultaterne, men derimod at bruge testens resultater som pejlemærker for, hvad der er interessant og relevant at spørge ind til.

Personlighedstest i medarbejderudvikling

Personlighedstest er også et nyttigt værktøj til at højne teamsamarbejde og at sikre løbende medarbejderudvikling for virksomhedens ansatte. Personlighedstests er er professionelt HR-værktøj, der kan være med til at italesætte både individuelle såvel som et teams styrker og svagheder. Her gælder det selvfølgelig også, at åbne for dialogen omkring teamets individuelle handlemønstre og adfærd - samt at skabe forståelse for forskellighed i teamet.

Læs mere om de profil- og testværktøjer vi anbefaler til personlig udvikling og teamudvikling  eller tilmeld dig næste webinar om udvikling

Læs også...

Vil du gerne høre mere om vores forskellige HR-værktøjer?

Er du nysgerrig på ny viden, tips og inspiration?

Tilmeld vores populære nyhedsbrev omkring personlighedspsykologi og adfærd.