Blogindlæg:

Hvad er en organisationskultur?

10. maj 2021

Interessen for organisationskultur er vokset markant de seneste 10 år. Men hvad definerer en organisationskultur, hvordan spiller kulturen en rolle for engagement og resultater, og hvordan kan du udvikle organisationskulturen? I dette bloglæg dykker vi ned i begrebet og får et håndgribeligt svar på spørgsmålet: ”Hvad er en organisationskultur?”.

Hvad er definitionen på en organisationskultur?

En organisation består af mennesker, processer, strukturer, normer, uskrevne regler, guidelines og love. Og organisationskulturen er det, der binder det hele sammen, så det giver mening og til at navigere i for medarbejdere, ledere og direktionen i organisationen.

Den helt synlige del af kulturen afspejles ved de håndgribelige tegn. Det kan være indretningen af virksomheden, chefkontorernes størrelse, omgangstonen, tøjstilen, hvordan man gennemfører et møde, spiser frokost eller holder fester. Alt det, som en besøgende eller ny medarbejder ser og bider mærke i, men som de nuværende medarbejdere ikke tænker over. Med andre ord er kulturen i en organisation et udtryk for den måde, vi gør tingene på.

Kulturen spiller en stor rolle for engagement og resultater

En organisationskultur har stor betydning for medarbejdernes indsats på arbejdet, samarbejdet på tværs af organisationen og den generelle jobtilfredshed.

Hvis en kultur ikke stemmer overens med organisationens overordnede formål og strategi, vil den begrænse medarbejdernes muligheder for at løse sine opgaver optimalt, samt forhindre organisationen i at nå de ønskede resultater.

En stærk, positiv kultur skaber derimod samhørighed i organisationen. Den er opbygget på tillid og engagement, og medarbejderne kan forbinde sig, på et dybere plan, med organisationens mission og vision. Visionsstyrede og værdidrevne virksomheder med stærke, levende organisationskulturer præsterer, fordi de tiltrækker og fastholder talentfulde ansatte, der bliver inspirerede til at gøre en ekstra indsats.

Mål kulturen i organisationen, afdelingen eller teamet med Kulturanalysen

Normalt siger man, at det tager flere år at ændre en organisationskultur. Men det er muligt at analysere en kultur og gennemføre de ønskede forandringer ved hjælp af en række værktøjer.

Hos e-stimate kan du få en veldokumenteret kulturanalyse eller Cultural Fit, der kan være vigtig for dig, hvis du eksempelvis skal sammenholde kulturforskelle imellem to afdelinger, sammenlægge to afdelinger, styrke eller dæmpe en bestemt type kultur eller have et databaseret afsæt for at gennemføre forandringer.

Kulturanalysen fra e-stimate er en anonym analyse, der konkretiserer det, der for mange kan opleves som meget abstrakt. Analysen tager 10 minutter at besvare og måler på fire basale kulturtyper. Herefter nuancerer vi disse fire kulturtyper ved at opdele hver af dem i to. Det giver et markant mere nuanceret og detaljeret billede af kulturen, samt mulighed for at matche denne op mod personprofilernes otte facetter.

Kulturanalysen kan hjælpe med at få en mere eksplicit og defineret organisationskultur, der styrker det interne samarbejde, øger effektiviteten og generelt skaber mere arbejdsglæde.

Det er naturligvis vigtigt at følge op på de iværksatte forandringer. Opfølgning kan blandt andet ske ved, at der stilles spørgsmål til forandringerne ved udviklingssamtalerne eller gennem et spørgeskema.

Læs også...

Vil du gerne høre mere om vores forskellige HR-værktøjer?

Er du nysgerrig på ny viden, tips og inspiration?

Tilmeld vores populære nyhedsbrev omkring personlighedspsykologi og adfærd.

Kulturanalyse

Ta’ temperaturen på jeres kultur – styrk engagement og resultater

kulturanalyse e stimate

Med Kulturanalysen får du en professionel analyse af jeres kultur til markedets bedste pris.

Kulturanalysen er ideel til:​

Afdækning af kultur i teamet eller afdelingen

Fastholde, styrke eller dæmpe en bestemt kultur

Få et databaseret afsæt for forandringsudvikling​

Få et overblik over kandidat sammenholdt med kultur

Sammenlægning af teams, afdelinger eller organisationer

Rapporten indeholder

Rapporten indeholder:

Grafisk fremstilling af kulturen med farver

Nuancer af kulturen med flere facetter

Spørgsmål inkl. spredning på svar

Kommentarer fra respondenter

Styrker og svagheder

Udviklingskatalog