Hvad er en organisationskultur?

Interessen for organisationskultur er vokset markant de seneste 10 år. Men hvad definerer en organisationskultur, hvordan spiller kulturen en rolle for engagement og resultater, og hvordan kan du udvikle organisationskulturen?

I dette bloglæg dykker vi ned i begrebet og får et håndgribeligt svar på spørgsmålet: ”Hvad er en organisationskultur?”.

Hvad er definitionen på en organisationskultur?

En organisation består af mennesker, processer, strukturer, normer, uskrevne regler, guidelines og love. Og organisationskulturen er det, der binder det hele sammen, så det giver mening og til at navigere i for medarbejdere, ledere og direktionen i organisationen.

Den helt synlige del af kulturen afspejles ved de håndgribelige tegn. Det kan være indretningen af virksomheden, chefkontorernes størrelse, omgangstonen, tøjstilen, hvordan man gennemfører et møde, spiser frokost eller holder fester. Alt det, som en besøgende eller ny medarbejder ser og bider mærke i, men som de nuværende medarbejdere ikke tænker over. Med andre ord er kulturen i en organisation et udtryk for den måde, vi gør tingene på.

Kulturen spiller en stor rolle for engagement og resultater

En organisationskultur har stor betydning for medarbejdernes indsats på arbejdet, samarbejdet på tværs af organisationen og den generelle jobtilfredshed.

Hvis en kultur ikke stemmer overens med organisationens overordnede formål og strategi, vil den begrænse medarbejdernes muligheder for at løse sine opgaver optimalt, samt forhindre organisationen i at nå de ønskede resultater.

En stærk, positiv kultur skaber derimod samhørighed i organisationen. Den er opbygget på tillid og engagement, og medarbejderne kan forbinde sig, på et dybere plan, med organisationens mission og vision. Visionsstyrede og værdidrevne virksomheder med stærke, levende organisationskulturer præsterer, fordi de tiltrækker og fastholder talentfulde ansatte, der bliver inspirerede til at gøre en ekstra indsats.

Mål kulturen i organisationen, afdelingen eller teamet med vores kulturanalyse

Normalt siger man, at det tager flere år at ændre en organisationskultur. Men det er muligt at analysere en kultur og gennemføre de ønskede forandringer ved hjælp af en række værktøjer.

Hos e-stimate kan du få en veldokumenteret kulturanalyse eller Cultural Fit, der kan være vigtig for dig, hvis du eksempelvis skal sammenholde kulturforskelle imellem to afdelinger, sammenlægge to afdelinger, styrke eller dæmpe en bestemt type kultur eller have et databaseret afsæt for at gennemføre forandringer.

En kulturanalyse fra e-stimate er en anonym analyse, der konkretiserer det, der for mange kan opleves som meget abstrakt. Analysen tager 10 minutter at besvare og måler på fire basale kulturtyper. Herefter nuancerer vi disse fire kulturtyper ved at opdele hver af dem i to. Det giver et markant mere nuanceret og detaljeret billede af kulturen, samt mulighed for at matche denne op mod personprofilernes otte facetter.

Kulturanalysen kan hjælpe med at få en mere eksplicit og defineret organisationskultur, der styrker det interne samarbejde, øger effektiviteten og generelt skaber mere arbejdsglæde.

Du kan læse meget mere om vores kulturanalyse her.

Det er naturligvis vigtigt at følge op på de iværksatte forandringer. Opfølgning kan blandt andet ske ved, at der stilles spørgsmål til forandringerne ved udviklingssamtalerne eller gennem et spørgeskema.

Vil du vide mere om organisationskultur?

Er du interesseret i at vide endnu mere om organisationskultur? Så hold øje med vores kursuskalender her, hvor vi hele tiden annoncerer gratis webinarer om organisationskultur og mange andre spændende emner.

Du er også meget velkommen til at kontakte vores kompetente medarbejdere på tlf. 72 44 44 19 eller info@e-stimate.com.

Er du på udkig efter ny viden, tips, inspiration eller måske et godt tilbud på vores kurser? Så tilmeld dig vores populære nyhedsbrev, hvor du kan få tilsendt nyheder om personlighedspsykologi og adfærd. Tilmeld dig vores nyhedsbrev allerede i dag nederst på siden.

Vi håber meget, at vores blogindlæg har gjort dig klogere på organisationskultur.