Blogindlæg:

Hvorfor er selvindsigt en vigtig disciplin på jobbet?

26. oktober 2021

At vide, hvem vi er, og hvordan vi fremstår for vores kolleger, er vigtigt i forhold til vores performance, karrieremæssige succes og lederskab. Men er vi rent faktisk selvbevidste? En undersøgelse viser, at den vigtige selvindsigt er overraskende lav i forhold til, hvad vi går og tror.

Du kender måske kollegaen, der trods sine succeser, massive erfaring og indiskutable resultater har en nærmest komplet manglende forståelse af, hvordan vedkommende bliver opfattet blandt sine kolleger? En nogle gange tå-krummende mangel på selvindsigt eller situationsfornemmelse.

Blandt 467 adspurgte ansatte i virksomheder på tværs af industrier, svarede 99%, at de arbejder med mindst én person med lav selvindsigt, og næsten halvdelen svarede, at de arbejdede sammen med mindst fire, der alle var kendetegnet ved manglende selvbevidsthed – og dermed ofte en ”besværlig” kollega eller chef.

6 tegn på, at du har en kollega med lav selvbevidsthed i dit team

Du er sjældent alene om at føle, at en kollega har lav selvindsigt, og at han/hun kan være besværlig at arbejde sammen med. Der vil oftest være mere eller mindre konsensus om, at vedkommendes adfærd er problematisk, men derudover er der flere adfærdspunkter, der kan hjælpe med at afdække personers manglende selvbevidsthed. Dette er bl.a.:

1.

De vil ikke lytte til eller acceptere feedback

2.

De mangler empati i forhold til andre omkring dem

3.

De har vanskeligt ved at ”læse rummet” og at tilpasse deres budskab til modtageren

4.

De oppuster betydningen af egen performance og resultater

5.

De tager æren for succeser og beskylder andre for fejl

6.

De sårer andre – ofte uden at vide det

Der findes naturligvis også visse besværlige kolleger, som er fuldt ud bevidste om, hvad de gør, uden at være villig til at ændre på det. Så det, der adskiller de to (den ”ubevidst besværlige” og den ”besværlige selvbevidste” kollega), er deres intentioner. Den ubevidste søger oprigtigt at samarbejde, men ved ikke hvorfor eller hvornår, han/hun kommer til kort. Mens den ”bevidst besværlige” er helt bevidst om sine intentioner og adfærd. og derfor aldrig undskylder sin ”nødvendige” adfærd.

Manglende selvbevidsthed skader teamet

Manglende selvbevidsthed/selvindsigt (bevidst eller ubevidst) kan halvere et teams chance for at opnå både resultater og trivsel i teamet. Men udover, at kollegaer med lav/manglende selvindsigt kan være frustrerende at arbejde sammen med, kan konsekvenserne inkludere dalende motivation og øget arbejdsmæssig stress. Der er derfor ofte en generel større personalegennemstrømning i teams, hvor en eller flere har lav selvindsigt.

I samarbejdet med ikke-selvbevidste kolleger gælder det med andre ord om at minimere ”skaderne” på omkringværende kollegers succes og arbejdsglæde – og her kommer personprofiler ind som et nyttigt værktøj i at udvikle større selvindsigt på arbejdspladsen. Før vi begynder at arbejde med personprofiler, er det dog vigtigt at forstå, at samarbejdsproblemer kan skyldes mange ting. Man bør altid starte med at se bagom ”spændingen”, da der også kan være tale om generelle konflikter, der bunder i forskelligt syn på prioriteringer, forskellige kommunikationsformer eller ren og skær manglende tillid.

Personprofiler øger selvindsigt og -bevidsthed

Man kan hjælpe den ikke-bevidste kollega ved at komme med god, konstruktiv feedback. Men oftest undlader vi at træde til med feedback, da vi frygter, at vi ikke er den rette til at tage dialogen. Vi er bange for, at indsatsen er for risikofyldt. En kollega kan blive ked af det, reagere negativt eller aggressivt, og en chef kan reagere destruktivt eller fyre os. En leder med lav selvindsigt har afgørende indflydelse på en medarbejders jobtilfredshed og velbefindende, og at konfrontere en chef med lav selvindsigt om problemstillingen, indeholder selvsagt en væsentlig risiko.

Men i arbejdet med at skabe større selvindsigt og bevidsthed er personprofilen et afgørende værktøj til at italesætte samarbejdet og til at arbejde med teammedlemmernes individuelle selvbevidsthed. Personprofilen hjælper fokuspersonen med at stille skarpt på sig selv og sin rolle både i teamet og i organisationen, heriblandt ikke mindst teamets samarbejde og mulighed for at opnå samlet succes.

Personprofilen er med til at skabe den nødvendige grad af tillid til, at vi vil hinanden det bedste. Tillid til, at vi tør være sårbare og modtagelige over for vores individuelle, ubevidste adfærd.

*Du kan læse hele artiklen og fund fra undersøgelsen i Harvard Business Review her.

Læs også...

Vil du gerne høre mere om vores forskellige HR-værktøjer?

Er du nysgerrig på ny viden, tips og inspiration?

Tilmeld vores populære nyhedsbrev omkring personlighedspsykologi og adfærd.