Blogindlæg:

Hvorfor er processen så vigtig, når du anvender personlighedstest?

14. december 2021

Måske har du oplevet at få overleveret en personprofil, hvor profilen blev brugt som et kontrolværktøj af i hvor høj grad, du kender dig selv med ”…Der står i profilen, at du er…. – kan du genkende det…?”. Med andre ord at ”få serveret” en personprofil på en måde, hvor du relativt passivt har skullet indtage og fordøje?

I e-stimate mener vi, at det er lige så vigtigt at fokusere på processen, som på profilen. En god overlevering handler om at skabe involvering, forståelse og fælles afsæt for en nærværende dialog.

Drop oplæsningen af en personlighedstest

En profil giver ikke alle svarene, men den giver en god mulighed for at stille de rigtige spørgsmål. Derfor vil personlighedstesten, hvis den bruges som afsæt for dialog, kunne bidrage positivt til at italesætte en persons kvaliteter og potentialer for udvikling.

Selvom der findes mange typer af profiler, har der i årenes løb været en tendens til at se personlighedstesten som værende ”tæt på sandheden”. Desværre også med tendens til at rapporten oplæses for fokuspersonen, hvorefter vedkommende bedes be- eller afkræfte de fremsagte udsagn.

En personlighedstest tegner et kvalificeret billede af, hvilke grundlæggende præferencer og drivkræfter, du har som person - og den er et godt redskab til at skabe bevidsthed og forståelse for egne handlemønstre.

En profil giver ikke alle svarene, men den giver en god mulighed for at stille de rigtige spørgsmål. Derfor vil personlighedstesten, hvis den bruges som afsæt for dialog, kunne bidrage positivt til at italesætte en persons kvaliteter og potentialer for udvikling.

Gode processer og gode spørgeteknikker sikrer, at man sammen får udforsket og konkretiseret, det ”omrids” som profilen viser. En proces, hvor man får frembragt og uddybet specifikke eksempler på handlemønstre, styrker, svagheder og håndteringsstrategier, er helt centralt for en god overlevering af en personlighedstest.

Skab balance i overleveringen

Når vi udfylder en personlighedstest og bagefter skal have den overleveret, kan det af nogen opleves som en smule intimiderende. Magtbalancen mellem en fokusperson og en konsulent, der sidder med den (for fokuspersonen endnu ukendte) profil, er i konsulentens favør, allerede inden vi overhovedet er kommet i gang. Og hvorfor er den så det?

Som konsulent kender du værktøjet særdeles godt. Du kender alle profilers gode sider og skyggesider – og desuden kender du nu også fokuspersonens profil.

Fokuspersonen ved ikke, hvad profilen kan afdække og ej heller, hvad profilen indeholder. Måske kender de heller ikke den konsulent, de sidder over for - og dermed heller ikke konsulents personprofil. Der er altså en markant ulighed i forholdet mellem de to personer i dialogen. Og hvis du som konsulent begynder at opremse, vise og fortælle om fokuspersonens personlighedstræk og typisk adfærd ud fra personprofilen, så er magtforholdet tippet til 3-0 til konsulenten.

Tillid og nærvær er nøgleord for en god tilbagemelding Så frem for at pådutte fokuspersonen sin adfærd og personlighedstræk, handler det i stedet om at invitere fokuspersonen til aktivt at italesætte, vurdere og mærke sig selv i processen.

Frem for at fortælle fokuspersonen, hvordan han/hun fremstår i givne situationer, skal personen inviteres til at udfolde sin profil og forholde sig aktivt til den igennem hele overleveringen. Dette kan fx gøres ved at spørge ind til, i hvilke situationer, personen oplever, at en given adfærd kommer til udtryk, og om hvad der overrasker dem positivt i det, profilen viser.

Jo mere åben en konsulent er om sin egen profil, jo mere åbnes der op for tilliden og nedbrydningen af det ulige magtforhold.

Involvering af fokuspersonen i profiloverleveringen

Og hvordan skaber vi de så de bedste rammer for dialog? I arbejdet med e-stimates personprofiler er der særligt én ting, der går igen. Det er brugen af procesværktøjer.

Formålet med at anvende procesværktøjer som fx terninger, feedbackkort, profilhjul mv. er først og fremmest at sikre forståelighed, indsigt og overblik over, hvad en profil kan vise.

Brugen af de fysiske materialer er et stærkt redskab til at øge udbyttet og værdien i arbejdet med personlighedstest. Helt lavpraktisk skaber du mulighed for, at personen kommer ”ud af sit hoved” og ”ned i maven”. Vi flytter os fra at overtænke og at ville fremstå ”pæn”, til at mærke efter og vi ”leger” os ind i forståelsen – og når vi leger, ”falder maskerne”, og vi bliver mere åbne.

De fysiske procesværktøjer skaber desuden tryghed for fokuspersonen, da det altid er rart at have noget i hænderne at arbejde med, hvis vi er usikre eller lidt nervøse.

Fysiske procesværktøjer

Når vi i e-stimate uddanner brugere af vores testkoncepter, lægger vi stor vægt på at træne overlevering af profiler med afsæt i vores fysiske procesmaterialer. Vi anvender farver for at gøre tingene let at forstå og at arbejde med i praksis:

Vi har filtmåtter med rapportens grafer og profilhjul, som kan lægges på bordet og skaber et rum for, sammen med fokuspersonen, at skabe deres egen profil og personlighed.

Vi bruger kort med beskrivelser af typiske adfærdstræk for alle facetter. Der arbejdes med begreberne ”en god dag” og ”en dårlig dag” – for at åbne op for at alle personlighedstræk har ”gode” og ”dårlige” sider. Vi kender jo alle til at have en dårlig dag – begrebet ”dårlig dag gør det legitimt at italesætte og arbejde med de sider vi normalt ikke bryder os så meget om.

Vi anvender terninger lavet i vores fire farver, terningerne er inddelt i en skala fra 1 til 5, det gør det muligt at arbejde med begrebet normalfordeling uden at det bliver teoretisk og abstrakt. Via terningerne kan fokuspersonen vægte og nuancere egne træk, samt skalere og værdisætte egne styrker i forhold til andre – det flytter folk fra oplevelsen af ”at blive puttet i en kasse” – til at de selv opbygger et markant mere nuanceret billede.

Læs også...

Vil du gerne høre mere om vores forskellige HR-værktøjer?

Er du nysgerrig på ny viden, tips og inspiration?

Tilmeld vores populære nyhedsbrev omkring personlighedspsykologi og adfærd.

Er du nysgerrig på ny viden, tips og inspiration?

Tilmeld dig vores nyhedsbrev!

Du vil modtage e-mails om certificering, ny viden om personlighedspsykologi, test & adfærd og tilbud på kurser, der gør dig dygtig(ere) til rekruttering og personudvikling.

*Betingelser: Ved tilmelding accepterer du betingelserne og accepterer, at e-stimate kan sende mig info omkring webinar pr. mail og behandle mine personoplysninger i overensstemmelse med deres vilkår for behandling af personoplysninger. Samtykket kan altid trækkes tilbage ved at kontakte os.

Læs vores privatlivspolitik her

Jeg accepterer at blive tilmeldt e-stimates nyhedsbrev
Blogindlæg inspiration