Blogindlæg:

Historien om e-stimate – Fra manden på gulvet og op i skyen og tilbage igen

7. november 2022

Drivkraften for e-stimate har alle dage været at flytte mennesker – også de, der kan blive overset, når det kommer til personlig indsigt. Her er fortællingen om, hvordan personprofiler og medarbejderudvikling kom ind på alle niveauer i organisationen i de danske virksomheder.

Jørgen C. Friis – founder af e-stimate – har alle dage været drevet af at gøre personlig indsigt og udvikling anvendeligt for ”helt almindelige” mennesker, de, som hver dag passer deres arbejde – samt gøre det let og attraktivt at bruge i praksis.

Jørgen brænder særligt for dem, som kan blive overset i den travle hverdag. Det var i hvert fald sådan, han havde det i 1990’erne, da han tog de første spæde skridt til at starte e-stimate. I en tid, hvor personprofiler umiddelbart “kun var for” ledere, var dette en ny tanke.

Profilprofiler til hele organisationen

I 1995 arbejdede Jørgen som konsulent. Han arbejdede med ejerledere, mellemledere og folk i produktionen. Mange af dem med en kortere (eller ingen) teoretisk uddannelse, men alle med stærke personlige kvaliteter. Han arbejdede med etablering af selvstyrende grupper, decentralisering af ansvar og kompetence og med kompetenceudvikling. Her tog han personprofiler i brug til at afdække personlige kompetencer.

Jørgen oplever, at testværktøjer er lavet til rekruttering, og er bedst til at finde ”hullerne i osten”. Ikke til at afdække, hvad vi er gode til. Og profilerne var slet ikke praktisk anvendelige i forhold til hverken almindeligt ansatte eller i forhold til ejerledere i SME. Sprogbrug, betegnelser og formidling af værktøjerne er ikke i det sprog, folk taler. Og de er desuden for dyre til at blive brugt bredt i hele organisationen.

Disse observationer og Jørgens trang til at sætte ting i gang gav for alvor blod på tanden til at skabe sit eget.

Startede virksomhed for 5.000 kr.

Jørgen startede virksomhed i en ombygget garage for beskedne 5.000 kr. Han brugte de 4.500 kroner på at købe en PC, han hentede sin bedstefars spisestuestol ned fra loftet, fandt et udtjent computerbord på lossepladsen – og resten? Det var i Jørgens hoved.

Jørgens klare holdning er: Hvis en personprofil er god til ledere, så er det 10 gange bedre, hvis den også er anvendelig for medarbejderne, da det er dem, der skal skabe værdierne hver dag.

Jørgen gik derfor på jagt efter et profilsystem, der kan understøtte hans vision. Og han ville desuden flytte profiler fra papir til online besvarelse – hvilket ingen andre testudbydere havde set komme. Det lykkedes ikke at finde systemer, der levede op til kravene, men via omveje fik Jørgen kontakt til Bruno Kristensen, som via et ph.d.-projekt på IBM havde fået udviklet en profil til at rekruttere PC-sælgere med. Et værktøj, der var programmeret i pascal, og som kunne besvares via en PC. Det blev afsættet for den første personprofil i e-stimate – flyttet fra diskette til Web.

Fagligt fundament

Det, en personlighedstest ”siger” om en person, skal naturligvis være baseret på solid faglighed. Det er indlysende, at man skal kunne dokumentere en personprofils validitet, men i Jørgens jagt på en ny personprofil, fandt han ud af, at det slet ikke altid var tilfældet – mange baserede sig på ældgammel og for længst forladt teori, og kun få havde afsæt i evidens og opdateret forskning.

Fundamentet i e-stimate værktøjerne har altid været, at de skal være baseret på forskning – de skal have et videnskabeligt og evidensbaseret fundament. Der blev derfor etableret samarbejde med forskningsmiljøet indenfor personlighedspsykologi og psykometri og et fagligt advisory board.

Formidling i øjenhøjde

Jørgen har alle dage haft god formidling som kæphest – et levn fra hans oprindelige uddannelse som lærer. God formidling var (og er) ikke just i fokus hos testudbydere, tværtimod gør mange en dyd ud af at gøre dem ”pseudovidenskabelige”. e-stimate har haft et slogan med gennem alle årene: ”Der er ikke noget, der tyder på, at det bliver bedre, bare fordi folk ikke forstår det”.

God formidling og involvering af fokuspersonerne har altid været vigtig i e-stimate, og kunderne har igennem årene igen og igen sagt, at det er ”markedets mest pædagogiske værktøj”.

Den tætte relation med kunderne

e-stimate er bygget op fra bunden med en tæt relation til både kunder og samarbejdspartnere. Det er det, der gør e-stimate til den virksomhed, den er i dag.

Vi kunne nok have gjort det hurtigere og tjent flere penge – men for os handler det ikke om profit, men om at have hjertet med. Vi har til gengæld hele tiden passet på pengene – gået efter at holde de faste udgifter nede og i stedet outsource alt, der ikke var ”kerneopgaver” til eksterne samarbejdspartnere. F.eks. har vi samarbejdet med den samme eksterne programmør i mere end 20 år.

Langvarigt samarbejde med brugere af profilerne har skabt brugervenlighed og udvikling af det, en konsulent har brug for i praksis. Vi har vel egentlig været topmoderne uden at vide det – agile, anvendt co-creation og arbejdet remote.

Danmarks bedste testudbyder – tre år i streg

I 2015 blev e-stimate kåret som Danmarks Bedste Testudbyder. Det blev vi også i 2016. Og i 2017. Og det er for alvor vendepunktet til, at alle i branchen begynder at vide, hvem e-stimate er. I dag eksisterer den uvildige analysevirksomhed Supana™ desværre ikke længere.

Nogle af de vigtigste elementer i e-stimates succes ved kunder og brugere er de målrettede procesværktøjer, som bruges til overleveringer og i teamudvikling. De fysiske terninger, feedbackkort og kompetencehjul får personer til at ”mærke med kroppen”, og det gør det ekstremt jordnært at arbejde med procesværktøjerne.

Vi udvikler hele tiden – også på procesværktøjerne – og der er ikke langt fra idé til handling. Da Jørgen engang så en konsulent, der havde balloner med på en workshop, tænkte han: ”det er en god idé”, og købte 1.000 balloner i hver af de fire farver på vej hjem i toget.

Et generationsskifte

Spoler vi frem til 2022 er e-stimate i dag overdraget til Sandra Ea Friis, datter af Jørgen. Sandra har været en del af e-stimate i mange år – først som konsulent, siden som partner og nu som ejer.

Det har taget lidt tid, for der skulle et par forsøg til for at overtale Sandra til at arbejde sammen med sin far. Og far ville, at datteren skulle vise, at hun kunne selv. Sammen igangsatte Jørgen og Sandra derfor en ny virksomhed i e-stimate regi, og her viste Sandra, at hun kan drive en virksomhed op på egen hånd. Sandra er derfor selv startet fra bunden (”hånden på kogepladen”). Hun har selv bygget egen kundeportefølje op – og med god succes. I 2021 var de to virksomheder lige store og blev fusioneret til ét samlet e-stimate.

I 2022 overtog Sandra roret fra ”den gamle”. Med Sandra ved roret er visionen fortsat det samme: At skabe udvikling via gode processer og metoder med høj faglighed og evidens som fundament – og altid at have hjertet med.

Læs også...

Vil du gerne læse mere om e-stimate og dem der står bag?

Se siden “Om os” eller kontakt os!

Er du nysgerrig på ny viden, tips og inspiration?

Tilmeld vores populære nyhedsbrev omkring personlighedspsykologi og adfærd.