Blogindlæg:

Hvordan styrker personprofiler og kulturanalyser jeres onboarding?

24. april 2023

Det koster dyrt på både bundlinje og ressourcer at miste en medarbejder — men i en tid, hvor manglen på arbejdskraft er stor, er omkostningerne ved en fejlrekruttering eller mislykket onboarding ofte endnu større.

Det er langt fra unormalt for kandidater at ”møde” en personprofil i en ansøgningsproces. Og for virksomheder er brug af personprofiler et effektivt rekrutteringsværktøj til at vurdere, om den potentielle medarbejders foretrukne adfærd er den optimale i forhold varetagelse af jobfunktionerne i stillingen. Hvad der muligvis er mindre udbredt, er anvendelse af personlighedstest eller test af virksomhedens kultur i forbindelse med tilrettelæggelsen af et onboarding forløb. Ikke desto mindre kan I som virksomhed skabe stor værdi ved at gøre netop dette.

Manglende fokus på onboarding giver ofte udslag på bundlinjen

En professionel og målrettet onboarding sikrer, at den nye medarbejder modtager de nødvendige informationer og redskaber, der kræves for effektivt at kunne udføre og trives i sit arbejde.

Onboarding ikke kun en proces, der har stor betydning for opstarten af den nye medarbejder. Det er også en proces, der gavner medarbejderfastholdelse, engagement og tilfredshed, hvis altså I som virksomhed lykkedes med at skabe integrationen mellem medarbejdere og virksomhed. Har din virksomhed svært ved at finde medarbejdere, er der behov for at investere en del (og ofte flere) ressourcer i rekrutteringsprocessen, så den rigtige kandidat bliver ansat — og bliver i jobbet.

Med andre ord: din medarbejder skal ”fastholdes” i målet om at forhindre, at rekrutteringsprocessen starter forfra og koster jer yderligere på bundlinjen. Faktisk viser en undersøgelse fra Introdus, at 57% forlader deres nye job inden for 12 måneder og 45% siger, at der ikke var en plan (eller, at planen for dem var mangelfuld) ved opstart.

Ansættelses situation

Onboarding – fra ”godt nok” til ”stærkt”

Tænker du, at I har fint styr på jeres onboarding uden brug af personprofiler? Så har du sikkert ret, for det kan sagtens være tilfældet. Men er jeres onboarding-forløb stærkt nok?

En undersøgelse fra Brandon Hall Group fandt, at organisationer med en stærk onboarding proces styrkede medarbejderfastholdelsen med hele 82% og deres produktivitet med over 70%. Tallene understreger, at en stærk onboarding kan mindske muligheden for fejlansættelse, og det er derfor altid fordelagtigt at se på, hvilke parametre, du kan skrue yderligere på for at maksimere udbyttet af forløbet.

Den gode onboarding

En onboarding handler om at have den enkelte medarbejder for øje.

Hvilke styrker og udfordringer kan medarbejderen forvente at opleve?

Hvordan lærer vedkommende bedst?

Hvilke motivationsfaktorer er kendetegnende og hvilken kommunikationsstil er at foretrække?

Dette er blot nogen af de områder, som personprofiler kan være med til at udfolde hurtigt og effektivt.

Du kan med fordel tage udgangspunkt i den personprofil, som medarbejderen eventuelt har udfyldt i forbindelse med rekrutteringsprocessen. Her får du et godt indblik i personens foretrukne adfærd og præferencer, og dermed serveres informationer, der kan sige dig noget om, hvordan medarbejderen bedst integreres i din virksomhed.

Lad os komme med et eksempel:

Profilen kan f.eks. vise, at personen motiveres af et stærkt fællesskab, det relationelle og er orienteret mod samarbejdet.

Personer der motiveres af det relationelle vil være højere på de grønne facetter.

For at sikre medarbejderen det ideelle onboarding forløb, kan det være en fordel at tilrettelægge et program, hvori der er fokus på, at medarbejderen får de gode betingelser til at socialisere med sine nye kollegaer, samt får en fornemmelse af, hvordan samarbejdet med dem kan skabes og formes.

Kan du se fordelen? Som leder er du allerede fra begyndelsen bevidst om, hvilke foranstaltninger, der er vigtigst at prioritere for netop denne medarbejder.

Vidste du, at både e-interpersonal og e-fivefactor giver en dybere indsigt i personligheden, og kan derfor være et nyttigt redskab til at afdække, hvordan du bedst tilrettelægger et onboarding-forløb? Du kan endda afkrydse funktionen ”Onboarding – til lederen”, hvorefter du kan trække en rapport med fokuspunkter til den enkelte medarbejders onboarding. Du kan læse mere om, hvordan du bliver certificeret her.

Gå i dybden med organisationens kultur

Vil du gerne grave lidt dybere, er et interessant supplement i tilrettelæggelsen af onboarding en kulturanalyse.

Kulturanalysen giver indblik i kulturen med en samlet profil for teamet.

Organisatorisk kultur er et udtryk for de normer, værdier og den praksis, der definerer måden tingene bliver gjort på. Kulturen spiller en afgørende rolle ift. at forudsige, hvor godt en medarbejder vil passe ind i organisationen. Det skyldes, at kulturen kan være med til at sætte de overordnede retningslinjer for, hvad der er accepteret i en organisation, og dermed være med til at forklare, hvordan et misforhold mellem kultur og medarbejder kan resultere i opsigelser.

Når du er bevidst og stiller dig selv spørgsmålet, hvordan er vores kultur, er du som leder bedre rustet til at integrere medarbejderen i kulturen og tilmed være opmærksom på, hvilke udfordringer der kan melde sig samt hvilke potentialer, der kan forløses i samspillet mellem medarbejderen og kulturen.

For mange virksomheder er organisatorisk kultur noget, der opererer ubevidst. Det betyder, at vi oftest forholder os til vores organisatoriske kultur, når vi bliver bedt om at forholde os til den – nogle i højere grad end andre. For langt de fleste vil det altså ikke være noget, man går og tænker over dagligt. Og det kan være her, at det går galt.

Når vi ikke er bevidste om, hvilken kultur vi er en del af, forstår vi heller ikke, hvorfor det kan være svært at få nye medarbejdere med ombord eller at fastholde de eksisterende. Først når I ved, hvem er vi, og hvad er sigende for vores kultur? – kan I arbejde effektivt med den.

Ekstra input fra kulturanalysen kan være mere sigende, end du tror!

Om en kandidat passer ind i kulturen, bliver ofte betragtet som en ”bonus” eller en lavere prioritering i rækken af ønsker til kompetencer og adfærd. Men i målet om at maksimere rekrutteringen er et godt råd at arbejde med kultur, som en aktiv spiller i en onboarding proces.

Har du f.eks. ansat medarbejderen med de rette kompetencer til stillingen, men kan du på baggrund af personprofilen og virksomhedens/teamets kulturanalyse se, at der er et mismatch – så har du det bedste afsæt for at kunne hjælpe/støtte medarbejderen, så uoverensstemmelsen ikke bliver udslagsgivende.

Vores cultural-fit funktion, som kan anvendes i forbindelse med en kulturanalyse, kan være det ekstra værktøj, du har brug for. Funktion lader dig sammenholde kultur og kandidater i en rekruttering eller onboarding således, at du får visualiseret væsentlige fokusområder. Du kan læse mere om vores kulturanalyse og vores cultural-fit her.

Er du klar til at gå spadestikket dybere?

Veletablerede onboarding-processer skaber værdi, da det signalerer, at der tages hånd om medarbejderen. Og opsummeret kan testværktøjer være medvirkende til at nå spadestikket dybere i at kunne tilrettelæggelse en onboarding, der tilgodeser både virksomheden og den nye medarbejder.

For ved at modificere og styrke disse eksisterende processer ud fra individuelle personprofiler og anskuer det i relation til den organisatoriske kultur, maksimerer du udbyttet af jeres onboarding-indsats endnu mere.

Billede af forfatter til blogindlægget Sarah
Skrevet af
Sarah Berg,
praktikant hos e-stimate og
psykologistuderende ved Aarhus Universitet
medarbejder asmund
Medforfatter
Asmund Lund,
erhvervspsykolog hos e-stimate
og praktikvejleder

Læs også...

Vil du gerne høre mere om vores forskellige HR-værktøjer?

Referencer:

Alvesson, M. (2015). Organizational culture and work. I: S. Edgell, H. Gottfried, & E. Granter (Red.), The SAGE handbook of the sociology of work and employment (kapitel 15, s. 262-282). SAGE Publications.

Bauer, T. N., Bodner, T., Erdogan, B., Truxillo, D. M., & Tucker, J. S. (2007). Newcomer adjustment during organizational socialization: A meta-analytic review of antecedents, outcomes, and methods. Journal of Applied Psychology, 92(3), 707-721. doi:https://doi.org/10.1037/0021-9010.92.3.707

Brandon Hall Research Group (2015). The true cost of a bad hire https://b2b-assets.glassdoor.com/the-true-cost-of-a-bad-hire.pdf

Introdus - IntroDus (2019). Er det nødvendigt at bruge tid på Pre & Onboarding? https://www.danskhr.dk/media/5024/preboarding_rapport.pdf

O'Reilly, C. A., Chatman, J., & Caldwell, D. F. (1991). People and organizational culture: A profile comparison approach to assessing person-organization fit. Academy of Management Journal, 34(3), 487-516. doi:https://doi.org/10.2307/256404

Er du nysgerrig på ny viden, tips og inspiration?

Tilmeld vores populære nyhedsbrev omkring personlighedspsykologi og adfærd.

Er du nysgerrig på ny viden, tips og inspiration?

Tilmeld dig vores nyhedsbrev!

Du vil modtage e-mails om certificering, ny viden om personlighedspsykologi, test & adfærd og tilbud på kurser, der gør dig dygtig(ere) til rekruttering og personudvikling.

*Betingelser: Ved tilmelding accepterer du betingelserne og accepterer, at e-stimate kan sende mig info omkring webinar pr. mail og behandle mine personoplysninger i overensstemmelse med deres vilkår for behandling af personoplysninger. Samtykket kan altid trækkes tilbage ved at kontakte os.

Læs vores privatlivspolitik her

Jeg accepterer at blive tilmeldt e-stimates nyhedsbrev
Blogindlæg inspiration