Blogindlæg:

Fem fif til profiloverlevering

24. januar 2024

En afgørende del af din rolle som konsulent er at mestre kunsten at overlevere personprofiler. Dette går ud over blot at præsentere fakta; det handler om at skabe en meningsfuld dialog, hvor både du og fokuspersonen aktivt deltager og opnår et dybere indblik i personlighedens kompleksitet. Profiloverlevering er ikke bare en formel proces; det er en mulighed for at inspirere, støtte og guide fokuspersonen på deres personlige udviklingsrejse.

Nu, lad os dykke ned i fem afgørende fif, der vil hjælpe dig med at mestre kunsten af en givende profiloverlevering:

1. Drop oplæsningen af en profil:

Ved profiloverlevering er det vigtigt at huske, at profilen ikke er en facitliste, men en indgang til relevante spørgsmål. Selvom nutidens profilværktøjer og personlighedstest bliver stadigt mere præcise i deres målinger, er det vigtigt at huske, at de endnu kun er en guide, ikke en endegyldig konklusion. Brug den som et redskab til at fremkalde refleksion hos fokuspersonen og en meningsfuld dialog mellem jer.

2. Skab balance i overleveringen:

Undgå at dominere dialogen som konsulent. Magtbalancen kan hurtigt virke skæv, da du kender både værktøjet og fokuspersonens profil. Som konsulent under en overlevering fungerer du som en "oversætter". Din primære opgave er at formidle opbygningen og indholdet af profilen på en måde, der gør det hurtigt og let for fokuspersonen at forstå og analysere deres egen profil. Selvom du besidder det dybeste kendskab til profilværktøjerne, bør du ikke dominere samtalen. Tværtimod bør fokus ligge på at skabe en ligeværdig dialog, hvor fokuspersonen aktivt deltager i processen.

3. Hold fokus på selverkendelse:

Undgå at pådutte fokuspersonen egenskaber. Det er vigtigt at tilgå processen med ydmyghed, da det er fokuspersonen selv, der har den største indsigt i, hvem de er. Forsøg at stille relevante spørgsmål, der inviterer dem til at udfolde deres profil og aktivt forholde sig til den. Det er særligt værdifuldt, når fokuspersonen selv identificerer vigtige pointer i deres profil, selvom de måske har fået støtte gennem dine vejledende spørgsmål.

4. Tillid er nøgleord:

I en profiloverlevering er opbygning af tillid afgørende. Da indholdet af en personlig profil kan opleves som særligt privat, og selve overleveringssituationen for nogle kan være grænseoverskridende, er det vigtigt, at du, som konsulent, har fokus på at skabe et trygt og tillidsfuldt rum fra start. En strategi kan være at bruge dig selv og din egen profil som eksempel. Ved at være åben om din egen profil styrker du tilliden mellem dig og fokuspersonen. Denne gensidige åbenhed ikke alene fremmer en atmosfære af tryghed, men bidrager også til at nedbryde de potentielle uligheder i magtforholdet mellem jer.

5. Benyt fysiske procesværktøjer:

For at sikre en aktiv deltagelse fra fokuspersonen er det en god idé at integrere fysiske procesværktøjer som terninger, profilhjul og 'God' / 'Dårlig' dagkortene i overleveringsprocessen. Disse redskaber skaber ikke kun forståelse og indsigt, men stimulerer også en interaktiv tilgang til personlighedens kompleksitet. Ved at inkorporere disse værktøjer åbner du også døren for kreativ refleksion, hvilket gør hele overleveringsprocessen mere dynamisk og engagerende. Fokuspersonen vil have bedre mulighed for at visualisere og aktivt forholde sig til deres profil, hvilket bidrager til en dybere og mere meningsfuld oplevelse.

Husk, overlevering af personprofiler handler ikke kun om indholdet, men i høj grad også om processen. Skab en atmosfære af åbenhed, tillid og dialog, hvor både du og fokuspersonen kan dykke ned i personlighedens mange facetter og nuancer.

Med disse fem fif i baghovedet håber vi på, at dine kommende overleveringer bliver en stor succes. Vi ønsker dig held og lykke med arbejdet!

Læs også...

Vil du vide mere om personprofiler og perfektionisme?

Læs mere om perfektionismens bagsider og eventuelle metoder til at være mindre perfektionistisk i artiklen fra Harvard Business Review her.

Er du nysgerrig på ny viden, tips og inspiration?

Tilmeld vores populære nyhedsbrev omkring personlighedspsykologi og adfærd.