IQ Potential

En IQ- og færdighedstest til rekruttering

 

IQ test


IQ Potential ideel til:

  • Rekruttering af ledere og specialister
  • Taktisk og strategisk niveau
  • Stillinger med kompleksitet
  • Afdækning af intelligens
  • Afdækning af færdigheder

Se et eksempel på IQ Potential
Hent en demorapport her

Hvornår skal du anvende en IQ-test?

IQ-tests er en af de mest sikre metoder til at forudsige succes i en jobmæssig sammenhæng (Kahlke 2000). Forskningen viser at personer med høj IQ-score lærer mere og hurtigere end personer med en lavere IQ-score. Jobs med betydelig kompleksitet stiller højere krav til intelligens og evnen til at lære, mens jobs med lavere kompleksitet og mere rutinemæssige opgaver stiller lavere krav til intelligens.

Anvendelsen af IQ-tests er derfor mest relevant i jobs med høje kognitive krav, mens behovet mindskes ved stillinger, hvor disse krav er lavere.

Evnen til at præstere afhænger dog også af andre faktorer end IQ såsom: Motivation, relationelle kompetencer, træning, hvile og centrale personlighedstræk, som samvittighedsfuldhed og målrettethed.

 

En professionel IQ- og færdighedstest

 

Med IQ Potential får du en professionel intelligens- og færdighedstest med et simpelt overblik og beskrivelser - til markedets bedste pris. Rapporten indeholder blandt andet:

  • Samlet resultat
  • Abstrakt ræssonoment
  • Numerisk ræssonoment
  • Aritmetiske færdigheder
  • Verbale færdigheder

 

Hvad måles der på med en IQ Potential?

Med IQ Potential kan du selv vælge hvilke samt hvor mange opgavesæt, du ønsker skal indgå i testen til kandidaten. Du kan altså selv skræddersy din IQ Potential til behovet. Der er fire opgavesæt som du kan vælge frit imellem:

1. Abstrakt - Figurer
2. Analytisk - Talrækker
3. Aritmetisk - Regnefærdigheder
4. Verbal - Læse- og stavefærdigheder

IQ-testens præcision bliver størst med alle 4 deltest - omkostningen er tidsforbruget. Hvert opgavesæt tager cirka 12 minutter at besvare og en fuld IQ Potential tager cirka 45 minutter. Du betaler kun for de opgavesæt du tilvælger.

Hvilke opgavesæt skal du vælge?

Overordnet set skelner forskere mellem to typer af intelligens - flydende intelligens (g-faktor) og krystalliseret intelligens (færdigheder). Det er disse vi måler på i IQ Potential.

Måling af flydende intelligens afdækker evnen til at kunne tænke abstrakt og løse komplekse logiske opgaver, mens måling af krystalliseret intelligens afdækker færdigheder som ordforråd, sproglig kunnen og regnefærdigheder.

De to første opgavesæt (abstrakte figurer og analytiske talrækker) afdækker flydende intelligens, mens de sidste to opgavesæt (regnefærdigheder og læse- stavefærdigheder) afdækker krystalliseret intelligens.

I stillinger med en høj grad af kompleksitet, ledere eller specialister, er det videnskabeligt dokumenteret, at flydende intelligens hænger sammen med succesfuld jobperformance. I stillinger med større grad af rutineopgaver er det typisk mere aktuelt at afdække regnefærdigheder og læse- og stavefærdigheder.

Vil du vide mere om intelligens?
Så anbefaler vi du læser vores artikel om intelligens her.

 

Hvordan bliver jeg certificeret?

Via vores certificering får du adgang til alle de profiler og testværktøjer,
som du skal bruge til både rekruttering og udvikling.

Læs mere om hvordan du bliver certificereret her