Testværktøjer

Med én certificering får du adgang til alle profil- og testværktøjer i e-stimates værktøjskasse.​

Personprofiler og personlighedstest

e-fivefactor profilen

e-fivefactor

En dybdegående personlighedstest til rekruttering og udvikling

e-interpersonal

En professionel og nuanceret personprofil til udvikling og rekruttering

e-disc

En simpel og praktisk anvendelig personprofil særligt til udvikling

Teams og grupper

Teamprofilen

Styrk jeres samarbejde og kommunikation med en Teamanalyse  

Kulturanalyse

Ta’ temperaturen på jeres kultur –
styrk engagement og resultater 

e-dialog

Dialogkort og handlingsark – skræddersyet til jeres team og kultur

Rekruttering

IQ Potential

Afdækning af IQ og kognitive færdigheder –
målretter rekruttering af ledere og specialister

Jobprofil og Jobmatch

Definer hvilke personlige kompetencer, du søger hos en ny medarbejder

Udvikling

e-asy 360°

360° analysen er en hurtig og nem måde, at indsamle feedback fra ledere, kollegaer og andre interessenter

e-values

Værdier er en vigtig del af vores identitet –
afdæk personlige kerneværdier med e-values

Produktmaterialer

Hvad siger vores kunder?

Følg os på:

e-fivefactor profilen

En dybdegående personlighedstest til rekruttering og udvikling​

e-fivefactor profilen

Med en e-fivefactor profil får du en professionel personlighedstest med en omfattende rapport på op til 59 sider – til markedets bedste pris.

e-fivefactor profilen er ideel til:​

Hvornår skal du vælge e-fivefactor?

e-fivefactor profilen giver en bred viden om testpersonens personlighed og et meget dybt kendskab til, hvordan vedkommende agerer. Derfor er e-fivefactor profilen særlig værdifuld til rekruttering og udvikling på leder- og specialistniveau.

Rapporten bruger grafiske elementer, som gør femfaktor-værktøjet let at arbejde med i praksis, selvom rapporten indeholder en meget stor informationsmængde om testpersonen.

Rapporten indeholder:

Se datoer for kommende certificeringer

e-interpersonal profilen​

En professionel personprofil til udvikling og rekruttering​

Kulturanalyse profil hjul

Med en e-interpersonal profil får du en professionel personprofil med en omfattende rapport på op til 34 sider – til markedets bedste pris.

e-interpersonal profilen er ideel til:​

Hvornår skal du vælge e-interpersonal?​

Profilen er særligt ideel til udvikling, rekruttering og onboarding på operationelt og taktisk niveau. Hvis du er bekendt med DISC, vil du kunne genkende mange elementer, men du vil samtidig opleve, at rapporterne har en højere detaljerigdom og er mere nuancerede. 

Rapporterne er intuitive og brugervenlige, og teksterne er formidlet i et letforståeligt dagligdagssprog. I rapporterne anvendes der grafiske elementer, som er med til at give et hurtigt overblik og gør e-interpersonal let at anvende i f.eks. jobsamtalen eller til en medarbejdersamtale.

Rapporten indeholder:

Se datoer for kommende certificeringer

e-disc profilen

En professionel og simpel personprofil til udvikling

e-disc profilen hjul

Med en e-disc profil får du en professionel personprofil med en omfattende rapport på op til 19 sider – til markedets bedste pris.

e-disc profilen er ideel til:​

Ideel til udvikling - få et hurtigt overblik​

e-disc er et professionelt og simpelt profilværktøj, der anvendes til at klarlægge personlige præferencer og adfærdsmønstre. Værktøjet giver en overordnet forståelse af, hvordan en person agerer i forskellige situationer og sammen med andre mennesker.

DISC er blevet et af verdens mest populære værktøjer til at lave personprofiler, fordi det er meget nemt at gå til. DISC systemet er på samme tid så simpelt, at en medarbejder hurtigt kan forstå sin egen profil samtidig med, at det er så kompleks, at det skaber meget præcise individuelle profiler ud fra besvarelserne.

Rapporten indeholder:

Se datoer for kommende certificeringer

Teamprofilen

Styrk samarbejdet og kommunikationen med en teamanalyse

Visning af teamprofilen.

Med Teamprofilen fra e-stimate får du en profilrapport på op til 40 sider – til markedets bedste pris.

Teamprofilen er ideel til:

Ideel til teamudvikling

Med Teamprofilen får du konkret indsigt i, hvad teammedlemmerne motiveres af, hvad den enkelte bryder sig mindre om, kommunikationsstil samt rolle i teamet. At kende sit team gavner både samarbejdet, kommunikationen og muligheden for at opnå fælles succes.

Teamprofilen er således et stærkt værktøj til både at sammensætte det rigtige team, styrke et teams udvikling, sikre effektiv kommunikation og samarbejde – og ikke mindst – skabe forståelse for forskellighed i teamet.

Procesmaterialer, der understøtter profilen:

  • Teamhjul – fra 10 til 30 personer
  • Kort til feedback, plakater og PowerPoint slides
  • Terninger og klodser i de fire farver
  • Team caps og kopper i de fire farver

Som supplement til Teamprofilen tilbyder systemet:

  • Individuelle profiler på flere niveauer
  • Match af to profiler
  • Jobprofilering

Rapporten indeholder:

Se datoer for kommende certificeringer

Kulturanalyse

En dybdegående indsigt i kulturen i teamet / på afdelingen​

Kulturanalyse profil hjul

Med en Kulturanalyse fra e-stimate får du en professionel rapport på 14 sider – til markedets bedste pris.

Kulturanalysen er ideel:​

Hvis I skal…
Hvis I ønsker…

Hvad er en kulturanalyse?

En kulturanalyse er en anonym analyse, der konkretisere det, som for mange kan opleves som meget abstrakt. 

Den bidrager med vigtig viden i forbindelse med både rekruttering af nye medarbejdere, ledelsesmæssige tiltag, forandringsledelse og generel italesættelse af kulturen. 

Analysen tager 10 minutter at besvare og måler på fire generiske kulture, otte facetter heraf samt kvalitative beskrivelse fra hver deltager i analysen. 

Med funktionen “Cultural Fit” kan du også sammenholde kultur og kandidater i en rekruttering.

Rapporten indeholder:

Se datoer for kommende certificeringer

e-dialog

Dialogkort og handlingsark – skræddersyet til jeres team og kultur

e-dialog kort

e-dialog er ideel til at..

Hvad er e-dialog?​

e-dialog er et skræddersyet sæt af dialogkort og arbejdsark, der tager udgangspunkt i enten en kulturanalyse eller teamprofil.

e-dialog sætter fokus på de tematikker, som er relevante og aktuelle for netop jeres team – modsat andre standardsæt af spørgsmål. 

Med e-dialog får du afsættet for en god og effektiv teamworkshop:

Analyse – teamet eller kulturen*

Dialog – involvering af alle

Handling – hvem gør hvad

e-dialog indeholder:​

Se datoer for kommende certificeringer

IQ Potential​

En IQ- og færdighedstest til rekruttering​

IQ Potential logo

Med IQ Potential får du en professionel intelligens- og færdighedstest med et simpelt overblik og beskrivelser – til markedets bedste pris.

IQ Potential er ideel til:

Hvornår skal du anvende IQ Potential?

IQ-tests er en af de mest sikre metoder til at forudsige succes i en jobmæssig sammenhæng (Kahlke 2000). Jobs med betydelig kompleksitet stiller højere krav til intelligens og evnen til at lære, mens jobs med lavere kompleksitet og mere rutinemæssige opgaver stiller lavere krav til intelligens.

Anvendelsen af IQ-tests er derfor mest relevant i jobs med høje kognitive krav, mens behovet mindskes ved stillinger, hvor disse krav er lavere.

Med IQ Potential kan du selv vælge hvilke samt hvor mange opgavesæt, du ønsker skal indgå i testen til kandidaten. Du kan altså selv skræddersy din IQ Potential til behovet. Der er fire opgavesæt som du kan vælge frit imellem:

1. Abstrakt – Figurer
2. Analytisk – Talrækker
3. Aritmetisk – Regnefærdigheder
4. Verbal – Læse- og stavefærdigheder

Rapporten indeholder bl.a.:

Se datoer for kommende certificeringer

Jobprofil og Jobmatch​

Professionelt profilværktøj til rekruttering af nye medarbejdere​

Jobprofil og jobmatch

Med en Jobprofil og Jobmatch får du et professionel profilværktøj med en rapport på op til 9 sider – til markedets bedste pris.

Jobprofil og Jobmatch er ideelle til:

Hvornår skal du bruge jobprofil og jobmatch?​

Med værktøjet Jobprofil får I et konkret værktøj til at definere, hvilke personlige kompetencer, I søger hos jeres nye medarbejder og en let tilgængelig mulighed for at lave en jobmatch-rapport, der sammenholder kandidat(er) og jeres definerede jobprofil.

Du kan definere jobprofilen med både én eller flere aktører i rekrutteringsprocessen – og på den måde opnå flere indsigter i, hvad f.eks. ansættende leder, kollega, samarbejdspartner mv. prioriteringer som vigtige kompetencer i jobbet.

Det er afgørende for en virksomheds succes at rekruttere de mest kompetente og egnede medarbejdere, som kan bidrage til opfyldelsen af virksomhedens målsætning. Det er dyrt at rekruttere, men det er endnu dyre at rekruttere den forkerte medarbejder. 

Rapporten indeholder:

Se datoer for kommende certificeringer

e-asy 360°

360° analyse til feedback og evaluering

e-asy 360 hjul

Med e-asy 360° får du en professionel feedbackmåling med et simpelt overblik og beskrivelser – til markedets bedste pris.

e-asy 360° er ideel til:

Hvorfor skal I bruge e-asy 360°?

e-asy 360° er et fleksibelt værktøj til at lave måling af feedback og performance på en struktureret og professionel måde. Det er en evaluering og analyse, der giver et 360 graders billede af en medarbejder eller en leder.

Ved at sammenholde flere interessenters feedback i én og samme proces giver det et helhedsorienteret billede af præstationer, styrker og svagheder, som giver afsæt til et stærkt fundament for analyse og evaluering.

e-asy 360° giver værdifuld viden til at vurdere, hvordan kolleger og ledere oplever hinandens styrker og udviklingspotentialer. Værktøjet kan således være med til at skabe stærkere samarbejdsrelationer.

Der er ingen begrænsninger i antal spørgsmål eller respondenter, og I kan enten selv skræddersy eller vælge prædefinerede spørgerammer.

 

Rapporten indeholder:

Se datoer for kommende certificeringer

e-values

Profil til afdækning af personlige kerneværdier

e-values profil hjul

Med en e-value profil får du en professionel personprofil med en omfattende rapport på op til 32 sider – til markedets bedste pris.

e-values profilen er ideel til:​

Hvornår skal du vælge e-fivefactor?

e-values er en videnskabelig baseret profil til afdækning af personlige kerneværdier – og kan anvendes til både udvikling og rekruttering. 

Med profilen får du indsigt i fokuspersonens kerneværdier og deres indflydelse på adfærd, motivationsfaktorer og kulturmatch.

Profilen kommer samtidig også med en række udviklingsforslag til hver enkel værdi, så den nemt kan tages i brug og anvendes med det samme.

Rapporten indeholder:

Se datoer for kommende certificeringer

Forskellen på kulturanalyse og Teamprofilen:

Både Kulturanalyse og Teamprofilen kan benyttes i forbindelse med udviklingforløb med teams og grupper. Det er dog vigtigt at være bevidst om, at der er en væsentlig forskel på de to værktøjerne og resultaterne kan være forskellige – selv for det samme team.

Kulturanalyse profil hjul

Kulturanalysen giver indsigt i kulturen i teamet/afdelingen på baggrund medarbejdernes oplevelse af kulturen. 

 

Teamprofilen hjul

Teamprofilen giver indsigt i teamets styrker, udviklingspotentialer og teamdynamikker på baggrund af personlighed og personlige præferencer hos den enkelte medarbejder.