Andre muligheder...

e-values, kulturanalyse, e-dialog, Jobprofil og Jobmatch, samt procesmaterialer

Som e-stimate certificeret får du på din nye konsulentkonto også adgang til stor værktøjskasse, der giver dig mange spændende muligheder.

Her på siden bliver du introduceret til fire af vores mindre kendte profil- og testværktøjer, der kan bidrage med stor værdi i jeres rekruttering og udviklingsprocesser.

Klik på knapperne nedenfor og læs mere om de fire værktøjer.

e-values

Profil til afdækning af personlige kerneværdier

e-values er ideel til:

– Afdækning af kerneværdier

– Talent Management

– Lederudvikling

– Rekruttering

– Coaching

Hvornår skal du vælge e-values?

Værdier er en vigtig del af din identitet – de fortæller noget om, hvem du er, hvad du står for og hvilke miljøer du trives i. Afdækning af værdier er vigtig for at forstå adfærd, motivationsfaktorer og kulturmatch.

Med e-values profilen får du indsigt i fokuspersonens personlige kerneværdier – og er et stærkt afsæt for, match ift. kultur og hvilken kultur fokusperson vil skabe omkring sig. Profilen kommer samtidig også med udviklingsforslag til hver enkel værdi.

Kulturanalysen

Ta’ temperaturen på jeres kultur – styrk engagement og resultater

Kulturanalysen er ideel til:​

– Afdækning af kultur i teamet eller afdelingen

– Fastholde, styrke eller dæmpe en bestemt kultur

– Få et databaseret afsæt for forandringsudvikling​

– Få et overblik over kandidaten sammenholdt med kulturen

– Sammenlægning af teams, afdelinger eller organisationer

Hvornår skal du vælge en Kulturanalysen?

Kulturanalysen er en anonym analyse, der konkretisere det, som for mange kan opleves som meget abstrakt. Den bidrager med vigtig viden i forbindelse med afdækning af kulturen, identificering af styrker og potentialer i kulturen, ønsker til forandringsledelse og rekruttering af nye medarbejdere.

Analysen tager 10 minutter at besvare – og måler på fire generiske kulturer og otte facetter samt supplerende kommentarer fra hver person. Med “Cultural Fit” muligheden, kan du sammenholde kultur og kandidater i en rekruttering.

e-dialog

Dialogkort og handlingsark – skræddersyet til jeres team og kultur

e-dialog er ideel til:

– Udvikling af teams og grupper

– Styrke samarbejde og kommunikation

– Afsæt for at skabe bedre resultater sammen

– Skræddersyet fokuspunkter, der sikrer en konkret proces

Hvornår skal du vælge e-dialog?

e-dialog er et skræddersyet sæt af dialogkort og handlingssark, der tager udgangspunkt i enten teamets kulturanalyse eller teamprofil. Med e-dialog får du afsættet for en god teamworksop med fokus på de tematikker, som er relevante og aktuelle for det enkelte team – og ikke et standardsæt af spørgsmål.

e-dialog er ideel til at styrke samarbejdet og kommunikationen i et team – og giver dig et solidt og fagligt afsæt for at arbejde professionelt med udvikling af teams.

Jobprofil og Jobmatch

Definer personlige kompetencer hos jeres nye medarbejder

Jobprofil og Jobmatch er ideel til:

– Rekruttering på taktisk og strategisk niveau

– Identificering af vigtige personlige kompetencer

– Et hurtigt overblik over kandidater ift. jobprofil

– Afsæt for dialog med ansættende leder og kandidater

Hvornår skal du vælge Jobprofil og Jobmatch?

Med Jobprofilen får du et konkret værktøj til at afdække vigtige personlige kompetencer hos jeres nye medarbejder. Jobanalysen er helt afgørende for, at man allerede tidligt får sat skarpt på, hvilke kompetencer og menneskelige egenskaber, der er afgørende for både at præstere og trives i jobbet samt passe ind i organisationens kultur.

Med jobmatch-rapport kan du få et samlet overblik over kandidat(er) sammenholdt med jobprofilen. Jobprofilen kan udarbejdes med både én eller flere interessenter i processen – og på den måde kan du opnå flere indsigter i, hvad f.eks. ansættende leder, kollega, samarbejdspartner mv. prioriterer som vigtige kompetencer i jobbet.

Procesmaterialer

Nedenunder ser alle procesmaterialer, der velegnede til udviklingsprocesser med teams og grupper.

personer på et teamhjul

Teamhjul

- fra 10 til 30 personer

Klodser

- i de fire farver​

Kort til feedback

- fra 10 til 30 personer

Procesterninger

- i de fire farver
Kopper i de fire farver

Kopper

- i de fire farver
eksempel på plakat

Plakater

- fra 10 til 30 personer​
fire kasketter I de fire farver

Team Caps

- fra 10 til 30 personer
Powerpoint Ikon

PowerPoint slides​

- om processer

Ønsker du at købe procesmaterialer?

Kontakt os for vejledning og bestilling af de procesmaterialer du ønsker 

Med en certificering får du

Sådan bliver du certificeret

Modul 1: Selvstudie og online fremmøde

Modul 2: Kursusdag i Ballerup el. Skanderborg

Modul 3: Fri træning i én måned samt prøve

Læs mere om hvordan du bliver certificereret

Er du nysgerrig på ny viden, tips og inspiration?

Tilmeld vores populære nyhedsbrev omkring personlighedspsykologi og adfærd.