Andre muligheder...

Som e-stimate certificeret får du på din nye konsulentkonto også adgang til en række andre spændende muligheder såsom: e-values, e-dialog, Kulturanalyse og cultural fit, Jobprofil og jobmatch samt mulighed for at tilkøbe procesmaterialer. Du kan lære mulighederne bedre at kende på vores inspirationswebinar og specialistmoduler.

Se arrangementer i kursuskalenderen her.

 

e-values

e-values er en videnskabelig baseret profil til afdækning af personlige kerneværdier - og kan anvendes til både udvikling og rekruttering. Med profilen får du indsigt i fokuspersonens kerneværdier og deres indflydelse på adfærd, motivationsfaktorer og kulturmatch. Profilen kommer samtidig også med en række udviklingsforslag til hver enkel værdi, så den nemt kan tages i brug og anvendes med det samme.

Se et eksempel på e-values her

 

Kulturanalyse

En kulturanalyse er en anonym analyse, der konkretisere det, som for mange kan opleves som meget abstrakt. Det er vigtig viden i forbindelse med både rekruttering af nye medarbejdere, ledelsesmæssige tiltag, forandringsledelse og generel italesættelse af kulturen. Analysen tager 10 minutter at besvare og måler på fire generiske kulture, otte facetter heraf samt kvalitative beskrivelse fra hver deltager i analysen. Med funktionen "Cultural Fit" kan du også sammenholde kultur og kandidater i en rekruttering.

Se et eksempel på kulturanalysen her

 

e-dialog

e-dialog er et skræddersyet sæt af dialogkort og arbejdsark, der tager udgangspunkt i enten en kulturanalyse eller teamprofil. Med e-dialog får du på den måde afsættet for en god teamworksop med fokus på de tematikker, som er relevante og aktuelle for det enkelte team - og ikke et standardsæt af spørgsmål. e-dialog er ideel til at styrke samarbejdet og kommunikationen i et team - og giver dig et solidt og fagligt afsæt for at arbejde professionelt med udvikling af teams.

Se et eksempel på e-dialog her

 

Jobprofil og jobmatch

Det er afgørende for en virksomheds succes at rekruttere de mest kompetente og egnede medarbejdere, som kan bidrage til opfyldelsen af virksomhedens målsætning. Det er dyrt at rekruttere, men det er endnu dyre at rekruttere den forkerte medarbejder. Med værktøjerne "jobprofil" og "Jobmatch" får du to konkrete værktøjer til at definerer hvilke personlige kompetencer du søger hos jeres nye medarbejder og hvordan du laver en jobmatch rapport.

Se et eksempel på jobmatch rapporten her

 

Procesmaterialer

Som e-stimate konsulent får du et solidt set-up til at arbejde med udvikling af f.eks. medarbejdere og ledere -  når du bliver certificeret hos e-stimate får du ikke kun adgang til alle vores profilværktøjer, du bliver også grundig indført i teorien bag, får gode overleveringsteknikker samt adgang til en lang række proces- og workshopmaterialer.

 

 

Vil du vide mere om hvordan du bliver certificeret?

Så er du velkommen til at kontakte os eller læse mere her.