Atlantic Airways

I Atlantic Airways har vi gennem mere end 10 år brugt e-stimates profiler som dialogværkstøj til rekruttering af alt fra piloter og kabinepersonale til specialistjobs i Rescue.

Vi må ikke ansætte den forkerte


Vi skal have profiler og tests, der er valide og præcise. Det er ganske vigtigt for os i forhold til de konsekvenser, den forkerte medarbejder kan have indenfor luftfart. e-stimates tekniske setup er både hurtigt og let at bruge i praksis – ligesom det er let at anvende deres rapporter i dialogen med kandidaterne. Vi har desuden trukket på e-stimate og deres netværk i forhold til at gennemføre andre interne HR målinger – herunder arbejdsmiljø og APV.

 

e-stimate er en god sparringspartner for os

For os er det en stor fordel med en leverandør, som har et solidt og bredt netværk af brugere og specialister, som vi kan trække på, til de konkrete behov vi har. Har vi brug for input eller for support, så kan vi altid få det.  e-stimate er ikke bare en leverandør, men også en god sparringspartner.

 

Georg Suðurgarð
HR Manager, Atlantic Airways

 

 

Er du interesseret i at vide mere?

Så er du velkommen til at kontakte os.