I Skjern Bank er vi meget tilfredse med vort arbejde med Adfærdsprofilen, som er et rigtig godt værktøj, med mange muligheder. Vi har i mange år brugt farverne til at skabe bedre forståelse for persontyperne vi omgås – både internt i vores organisation og eksternt i relation til vore kunder.

Det er helt naturligt at anvende farverne i hverdagen, og det er meget værdiskabende i kommunikationen, hvor værktøjerne skaber indsigt i reaktionsmønstre og opfattelsen af hvordan et budskab bliver modtaget. Samtidig giver Adfærdsprofilen en god hjælp til hensigtsmæssig sammensætning af organisationsenheder, så vi bedre kan forsøge at sikre “rette person på stolen” til glæde for både den enkelte og banken.

Jørgen Dalgaard, IT- og Marketingschef
Skjern Bank