e-asy360° feedback

360° analyse til feedback og evaluering

e-asy360° feedback er ideel til:

– Medarbejder- og lederfeedback

– Helhedsorienteret feedbackmåling

– Afdækning af styrker og svagheder

– Identificering af udviklingspotentialer

– Styrke samarbejdsrelationer

– Effektmåling og performance

Hvorfor skal I bruge e-asy360° feedback?

e-asy360° feedback er et fleksibelt værktøj til at måle feedback og performance på en struktureret og professionel måde. Det er en evaluering og analyse, der giver et 360 graders billede af en medarbejder eller en leder.

Ved at sammenholde flere interessenters feedback i én og samme proces giver det et helhedsorienteret billede af præstationer, styrker og svagheder, som giver afsæt til et stærkt fundament for analyse og evaluering.

e-asy360° feedback giver værdifuld viden til at vurdere, hvordan kolleger og ledere oplever hinandens styrker og udviklingspotentialer. Værktøjet kan således være med til at skabe stærkere samarbejdsrelationer.

Der er ingen begrænsninger i antal spørgsmål eller respondenter, og I kan enten selv skræddersy eller vælge prædefinerede spørgerammer.

Hvad indeholder rapporten?

360 graders feedback

Forklaring på detaljer fra din feedback

Overblik over feedback spørgsmål

Største styrker

Mulige udviklingsområder

Med en certificering får du

Sådan bliver du certificeret

Modul 1: Selvstudie og online fremmøde

Modul 2: Kursusdag i Ballerup el. Skanderborg

Modul 3: Fri træning i én måned samt prøve

Læs mere om hvordan du bliver certificereret

Er det troværdig feedback?

Feedbackrapporten giver overblik over medarbejderes styrker og svagheder set gennem øjnene på dem, der har givet feedback til fokuspersonen. Da disse mennesker samarbejder med vedkommende til daglig, giver rapporten en mere præcis tilbagemelding end vedkommende før har modtaget.

Husk at feedback er baseret på andres opfattelse af en given adfærd. Det handler om, hvordan andre oplever fokuspersonens adfærd set i en bestemt sammenhæng. Når den enkelte giver feedback, så ser de tingene fra egen synsvinkel - de er selv en del af billedet. En feedbackrapport er derfor hverken en objektiv beskrivelse eller sandheden - HUSK at læse feedbacken i den sammenhæng!

Medarbejderen kan være uenig i feedbacken - men det ændrer ikke ved, at det er sådan andre oplever vedkommende. Derfor har det heller ingen værdi at være uenig med andre i deres feedback. Brug i stedet feedbackrapporten, som oplæg til en konstruktiv dialog med respondentererne.

"Feedback er en gave - som du selv beslutter, om du vil modtage."

Er du nysgerrig på ny viden, tips og inspiration?

Tilmeld vores populære nyhedsbrev omkring personlighedspsykologi og adfærd.