360 graders analyse og evaluering med

 

Få en professionel performancemåling, der giver dig 360 graders indsigt til analyse og evaluering

 

Du kan bruge e-asy 360 til:

  • Performance og udvikling
  • Medarbejder- og lederfeedback
  • Forandringsprocesser
  • Forbedring af samarbejdsrelationer
  • Effektmåling af uddannelse og udvikling

 

Værdifuld 360 graders feedback med e-asy 360

e-asy 360 er et fleksibelt værktøj til at lave måling af feedback og performance på en struktureret og professionel måde. Ved at sammenholde flere interessenters feedback i én og samme proces giver det et helhedsorienteret billede af præstationer, styrker og svagheder.

Værktøjet giver værdifuld viden til at vurdere, hvordan kolleger og ledere oplever hinandens styrker og udviklingspotentialer. Der er ingen begrænsninger i antal spørgsmål eller respondenter, og du kan enten selv skræddersy eller vælge prædefinerede spørgerammer. Derfor er det en evaluering og analyse, der giver et 360 graders billede.

 

Se et eksempel på en e-asy360 rapport

Hent en demorapport her

 

At give og modtage feedback kan være vanskeligt, derfor skal du vælge e-asy 360 graders analyse og evaluering

Det kan være svært at skulle give andre direkte feedback, og der er der meget der ofte forbliver usagt. Som den der har behov for feedback, kan man derfor heller ikke arbejde målrettet på at styrke egen performance. Problemer kan forblive uberørte i årevis, og tappe en for både energi og arbejdsglæde. Easy360 er udviklet til at hjælpe andre med at give dig relevant feedback, så du kan arbejde målrettet og systematisk med at identificere styrker og udviklingsområder.

 

Er feedback troværdig?

Feedbackrapporten giver overblik over medarbejderes styrker og svagheder - set med de menneskers øjne, som har givet fokuspersonen feedback. Da disse mennesker samarbejder med vedkommende til daglig, giver rapporten en mere præcis tilbagemelding, end vedkommende før har modtaget.

Husk at feedback er baseret på andres opfattelse af en given adfærd. Altså på, hvordan andre oplever fokuspersonens adfærd set i en bestemt sammenhæng. Når den enkelte giver feedback, så ser de tingene fra egen synsvinkel - de er selv en del af billedet. En feedbackrapport er derfor hverken en objektiv beskrivelse eller sandheden - HUSK at læse feedbacken i den sammenhæng!

Medarbejderen kan være uenig feedbacken - men det ændrer ikke ved, at det er sådan andre oplever vedkommende. Derfor har det heller ingen værdi at være uenig med andre i deres feedback. Brug i stedet feedbackrapporten, som
oplæg til en konstruktiv dialog med respondentererne.

Feedback er en gave - som du selv beslutter, om du vil modtage.

 

 

Hvordan bliver jeg certificeret?

Med én certificering får du adgang til alle de profiler og testværktøjer,
som du skal bruge til både rekruttering og udvikling.

Læs mere om hvordan du bliver certificereret her