e-asy 360° feedback

360 grader analyse og evaluering

 


e-asy 360 er ideel til:

 

 • Medarbejder- og lederfeedback
 • Helhedsorienteret feedbackmåling
 • Afdækning af styrker og svagheder
 • Identificering af udviklingspotentialer
 • Styrke samarbejdsrelationer
 • Effektmåling og performance

Se et eksempel på e-asy 360
Hent en demorapport her

 

Værdifuld feedback fra flere interessenter

e-asy 360 er et fleksibelt værktøj til at lave måling af feedback og performance på en struktureret og professionel måde. Ved at sammenholde flere interessenters feedback i én og samme proces giver det et helhedsorienteret billede af præstationer, styrker og svagheder, som giver afsæt til et stærkt fundament for analyse og evaluering.

Værktøjet giver værdifuld viden til at vurdere, hvordan kolleger og ledere oplever hinandens styrker og udviklingspotentialer og kan således være med til at skabe stærkere samarbejdsrelationer. Der er ingen begrænsninger i antal spørgsmål eller respondenter, og du kan enten selv skræddersy eller vælge prædefinerede spørgerammer. Derfor er det en evaluering og analyse, der giver et 360 graders billede.

 

At give og modtage feedback kan være vanskeligt, derfor skal du vælge e-asy 360° analyse og evaluering.

 

Det kan være svært at skulle give andre direkte feedback, og der er der meget der ofte forbliver usagt. Som den der har behov for feedback, kan man derfor heller ikke arbejde målrettet på at styrke egen performance. Problemer kan forblive uberørte i årevis, og tappe en for både energi og arbejdsglæde. e-asy360 er udviklet til at hjælpe andre med at give dig relevant feedback, så du kan arbejde målrettet og systematisk med at identificere styrker og udviklingsområder.

 

En professionel 360° måling

 

Med e-asy 360 får du en professionel feedbackmåling med et simpelt overblik og beskrivelser - til markedets bedste pris.

Rapporten indeholder blandt andet:

 • Samlet performance
 • 10 - 16 kompetencer
 • kompetence-feedback
 • Gap-analyse
 • Feedbackvindue
 • Kvalitativ feedback

 

Er feedback troværdig?

Feedbackrapporten giver overblik over medarbejderes styrker og svagheder - set med de menneskers øjne, som har givet fokuspersonen feedback. Da disse mennesker samarbejder med vedkommende til daglig, giver rapporten en mere præcis tilbagemelding, end vedkommende før har modtaget.

Husk at feedback er baseret på andres opfattelse af en given adfærd. Altså på, hvordan andre oplever fokuspersonens adfærd set i en bestemt sammenhæng. Når den enkelte giver feedback, så ser de tingene fra egen synsvinkel - de er selv en del af billedet. En feedbackrapport er derfor hverken en objektiv beskrivelse eller sandheden - HUSK at læse feedbacken i den sammenhæng!

Medarbejderen kan være uenig i feedbacken - men det ændrer ikke ved, at det er sådan andre oplever vedkommende. Derfor har det heller ingen værdi at være uenig med andre i deres feedback. Brug i stedet feedbackrapporten, som
oplæg til en konstruktiv dialog med respondentererne.

Feedback er en gave - som du selv beslutter, om du vil modtage.

 

 

Hvordan kommer jeg i gang med e-asy 360?

Kontakt os på info@e-stimate.com eller +45 72 44 44 19
så tager vi en uforpligtende dialog om mulighederne.