e-dialog

Fra ord til handling

 

Som e-stimate certificeret får du adgang til en række spændende muligheder på din konto.

Én af de muligheder du får adgang til er e-dialog - et spil til teamudvikling.

Hvad er e-dialog?

e-dialog er et skræddersyet sæt af dialogkort og arbejdsark, der tager udgangspunkt i teamets unikke profil. Du får altså en række tematikker, som er relevante og aktuelle for det enkelte team - og ikke et standardsæt af spørgsmål. e-dialog er ideel til at styrke samarbejdet og kommunikationen i et team - og giver dig et solidt og fagligt afsæt for at arbejde professionelt med udvikling af teams.

Hvorfor e-dialog?

Formålet med e-dialog er at skabe en åben dialog omkring de tematikker, der er relevante for det enkelte team. "Hvornår sætter vi for mange projekter i gang?” vil være et dialogkort, der f.eks. kan indgå på baggrund af følgende karakteristika for teamet: Høj nytænke facet (gul) og lav kontrol facet (blå).

De tilhørende arbejdsark sikrer, at der undervejs i spillet bliver uddelegeret
ansvarsområder og handleplaner, så løsninger bliver konkretiseret og håndterbare. For eksempel: ”Vi vil blive bedre til at prioritere nye projekter” – Hvordan gør vi? Hvem har ansvaret for det? Hvornår skal det gøres? mv.

Brug af "Gamification"

Gamification er, når man anvender elementer fra spil i sammenhænge der, i udgangspunktet, ikke har noget med spil at gøre, med det formål at engagere brugerne. Når ar du spiller e-dialog vil der også indgå en spilelementer som f.eks. brikker, spilleplade, taletidsterning mv. Det gør workshoppen både sjov og underholdende.

 

Hvordan bliver jeg certificeret?

Med én certificering får du adgang til alle de profiler og testværktøjer
som du skal bruge til både rekruttering og udvikling.

Læs mere om hvordan du bliver certificereret her