e-disc - en simpel personprofil

 

DISC

 

Du kan bruge e-disc til:

  • Projektgrupper
  • Karriereudvikling
  • Medarbejderudvikling
  • Coaching og personlig udvikling
  • At styrke kommunikation og samarbejde

Ideel til udvikling

e-disc er et simpelt profilværktøj, der anvendes til at klarlægge personlige præferencer og adfærdsmønstre. Værktøjet giver en overordnet forståelse af, hvordan en person agerer i forskellige situationer og sammen med andre mennesker. DISC er blevet et af verdens mest populære værktøjer til at lave personprofiler, fordi det er meget nemt at gå til. Systemet er på samme tid så simpelt, at en medarbejder hurtigt kan forstå sin egen profil samtidig med, at det er så kompleks, at der kan skabes mange individuelle profiler ud fra besvarelserne.

Se et eksempel på e-disc

Hent en demorapport her

 

Hos e-stimate kan du komme i gang med e-disc via effektiv e-learning – du skal ikke afsted på kursus og kan derfor komme i gang straks (hurtigt og uden startudgifter).

Læs mere her!

 

 

Hvad betyder farverne?

Uanset hvilken af e-stimates personprofiler du arbejder med, så indgår de fire farver: rød, gul, grøn og blå. Farverne skaber en hurtig forståelse og gør det let at arbejde profilværktøjer uanset om formålet er rekruttering eller udvikling. Profilerne er delt op i fire farver, der hver især er knyttet til et adfærdsmønster.

Rød: Personer med markante røde personlighedstræk udstråler selvtillid og styrke. Den røde farve symboliserer handlekraft og selvfokus, og røde personer er især gode til at sætte gang i handlinger. De har derfor en tendens til at søge indflydelse på andre, positionere sig og er drevet af en målrettet, viljefast og resultatorienteret tilgang til sociale samspil.

Gul: Personer med markante gule personlighedstræk udstråler glæde og entusiasme. Den gule farve symboliserer udadvendthed og nytænkning, og gule personer er især gode til at bidrage til en god stemning og sætte skub i en kreativ proces. Gul drivkræft et grundlag for en idérig, entusiastisk og kontaktsøgende tilgang til sociale samspil.

Grøn: Personer, som har markante grønne personlighedstræk har fokus på sociale relationer og følelser, og de sikrer den gode stemning og at der er tillidsfulde relationer og trivsel i en gruppe. Den grønne farve symboliserer følelsesorientering og fokus på andre. De har en loyal, forstående og hensynsfuld tilgang til sociale samspil.

Blå: Personer, som er markante blå personlighedstræk er typisk mere introverte og eftertænksomme, de er godt til at have øje for detaljer og de er gode til at sikre en høj kvalitet. De er gode til at skabe system i tingene, har orden og struktur. Den blå farve symboliserer tilbageholdenhed og kontrol.

Lær farverne bedre at kende

Hent hæftet "Kender du typen" her

 

Teorien bag

Alle e-stimates profiler er forskningsbaserede, men samtidig formidlet på en let og overskuelig måde. e-disc har en styrkebaseret tilgang, og brugen af farver gør profilen let at forstå og anvende.

Det teoretiske afsæt for e-disc profilen er evolutionspsykologiens ”fundamental two” – ”theory of human behaviour” og Adlers ”psychological types”. Begge bygger på præmissen om, at mennesket fra naturens hånd har nogle grundlæggende genetisk betingede personlige ”drivere” eller egenskaber, der ligger til grund for vores adfærd. e-disc er en enkel fremstilling af det interpersonelle circumplex (cirklen).

Det interpersonelle circumplex afdækker interpersonelle træk, adfærd og motiver (Wiggins, 2003) og bygger på evolutionspsykologiens ”fundamental two”, hvilket er 1) handlekraft, dominans og magt, og 2) fællesskab, solidaritet og venlighed. Cirklen afspejler en vægtet kombination af disse to dimensioner i fire farver (e-disc), otte facetter (e-interpersonal) og 16 personlighedstræk (e-fivefactor).

Sammenhæng mellem Big Five og det Interpersonelle Circumplex
En af de mere prominente modeller indenfor vore dages psykologi er kendt som femfaktor modellen (FFM ) eller The Big Five. Fra en historisk betragtning sondrer man mellem tre faser i udviklingen af fem faktor modeller, hvor interpersonel teori (Wiggins) har indtaget en central plads i de seneste år.

 

Hvordan bliver jeg certificeret?

Med én certificering får du adgang til alle de profiler og testværktøjer
som du skal bruge til både rekruttering og udvikling.

Læs mere om hvordan du bliver certificereret her