e-disc

En simpel personprofil til udvikling

e-disc profilen er ideel til:

– Introduktion af personlig forskellighed

– Styrke kommunikation og samarbejde

– Afsæt for personlig udvikling

– Coaching og mentoring

– Karriereudvikling

Ideel til udvikling - få et hurtigt overblik​:

e-disc er et enkelt profilværktøj, der kan anvendes til at klarlægge de primære personlige drivere og typiske adfærdsmønstre. Værktøjet giver en overordnet forståelse af en persons adfærd i konkrete situationer - og karakteristisk adfærd i samarbejdet med andre mennesker.

DISC er en kendt og populær personprofiltype, fordi det er let at forstå. DISC er så enkel, at de fleste medarbejdere hurtigt kan genkende egen adfærd. 

Hvad indeholder rapporten?

Adfærdsstil

Motivationsfaktor

Grafiske fremstillinger​​​

Oplæg til udvikling​​​

Udviklingsplan

Med en certificering får du

Sådan bliver du certificeret

Modul 1: Selvstudie og online fremmøde

Modul 2: Kursusdag i Ballerup el. Skanderborg

Modul 3: Fri træning i én måned samt prøve

Læs mere om hvordan du bliver certificereret

Hvad betyder farverne?

Uanset hvilken af e-stimates personprofiler du arbejder med, så indgår de fire farver: rød, gul, grøn og blå - og det gælder også for vores e-disc personlighedstest. Farverne skaber en hurtig forståelse og gør det let og overskueligt at arbejde med profilværktøjerne, uanset om formålet er rekruttering eller udvikling. Profilerne er opdelt i fire farver, hvor hver farve er knyttet til et adfærdsmønster.

Rød

Personer med markante røde personlighedstræk udstråler selvtillid og styrke. De er især gode til at sætte gang i handlinger og har derfor en tendens til at søge indflydelse på andre, positionere sig og er drevet af en målrettet, viljefast og resultatorienteret tilgang. På en dårlig dag kan personer med røde personlighedstræk fremstå dominante, arrogante, selviske, utålmodige, fortravlede og kortsigtede.

Den røde hulemand

Gul

Personer med markante gule personlighedstræk udstråler glæde og entusiasme. De er udadvendte og nytænkende - og særligt gode til at bidrage til en god stemning og sætte skub i en kreativ proces. Gul drivkraft er et grundlag for en idérig, entusiastisk og kontaktsøgende tilgang til tingene. På en dårlig dag kan personer med gule personlighedstræk være hektiske, overfladiske og for snakkende. Derfor kan de opleves som letsindige, ustruktureret og hæmningsløse.

Den gule hulemand

Grøn

Personer med markante grønne personlighedstræk har fokus på sociale relationer og følelser, De sikrer den gode stemning, og at der er tillidsfulde relationer og trivsel i en gruppe. Den grønne farve symboliserer følelsesorientering og fokus på andre. De har en loyal, forstående og hensynsfuld tilgang til andre. På en dårlig dag kan personer med grøn personlighedstræk opleves som Godtroende, afventende og langsomme, endda ligefrem opgivende, undvigende og nærtagende.

Den grønne hulemand

Blå

Personer med markante blå personlighedstræk er typisk mere introverte og eftertænksomme. De er gode til at have øje for detaljer, og de er gode til at sikre en høj kvalitet. De skaber system i tingene og har styr på at lave orden og struktur. Den blå farve symboliserer tilbageholdenhed og kontrol. På en dårlig dag kan personer med blå personlighedstræk være kølige, skeptiske og afvisende til det nærmest urokkelige, hvilket er et negativt udtryk for deres kontrollerende side.

Den blå hulemand
Den røde hulemand
Den gule hulemand
Den grønne hulemand
Den blå hulemand

Vil du vide mere om e-stimates fire drivere/farver?

Er du nysgerrig på ny viden, tips og inspiration?

Tilmeld vores populære nyhedsbrev omkring personlighedspsykologi og adfærd.