e-disc

En professionel personprofil, der er let at gå til

 

DISC

 

Du kan bruge e-disc til:

  • Projektgrupper
  • Studerende
  • Karriereudvikling
  • Medarbejderudvikling
  • Coaching og personlig udvikling
  • At styrke kommunikation og samarbejde


Ideel til udvikling og workshops

e-disc er et simpelt profilværktøj, der giver et billede af en persons adfærd og præferencer – altså hvordan vi bliver påvirket af og kommunikerer med vores omgivelser. Hvis du er bekendt med DISC, vil du kunne genkende mange elementer i e-disc. Men du vil samtidig opleve, at rapporterne er mere imødekommende i deres stil og lettere at anvende i praksis.

Profilen er med til at give en større forståelse for, hvorfor vi reagerer, som vi gør i forskellige situationer, men også for hvordan vi bedst taler med vores omgivelser. Det kan også være med til at give et billede af, hvilke opgaver og situationer du fungerer bedst i, både fritid og arbejde.

Vil du se et eksempel på en e-disc profil?

Hent en demorapport her

 

Find dine styrker og udviklingspotentialer

I forbindelse med udviklings- og coachingsamtaler kan profilen guide en spørgeproces, der udfordrer personens evne til at forstår såvel som at regulere sin egen personlighed i forhold til de omgivelser, som vedkommende færdes i.

Ved individuel udvikling giver profilen fornyet indsigt og energi, så vedkommende trygt kan hvile i sine styrker og samtidig tør se sine begrænsninger i øjnene. Både ledere, medarbejdere og nye talenter, selv fastgroede medarbejdere, får et performance boost.

Én certificering - adgang til alle profiler og testværktøjer
Arbejder du med rekruttering eller gerne vil have et profilværktøj med endnu flere detaljer og nuancer, så anbefaler vi at du vælger at arbejde med e-interpersonal profilen eller e-fivefactor profilen. Husk at du med én certificering får adgang til alle profiler og værktøjer, så i praksis vil du opleve nogle situationer, hvor du vælger at anvende e-disc - og andre situationer, hvor vælger at bruge f.eks. e-interpersonal profilen.

 

Hvorfor farver?

Uanset hvilken profil du arbejder med så går farverne igen i profilrapporten. Farverne giver ikke et firkantet billede af, hvem du er - for fokuspersonen er selv med til at acceptere og fortolke resultaterne, der kan bidrage til selvrefleksion og personlig udvikling. Farverne er til gengæld til at skabe en hurtig forståelse og gør det let at arbejde med personlige styrker i det daglige arbejde. Profilen kan også bidrage til, at fokuspersonen får en bedre idé om, hvor personens styrker ligger, så han eller hun får lettere ved at søge mod de situationer, hvor vedkommende har det bedst både privat og professionelt.

 

Profilerne er delt op i fire farver, der hver især er knyttet til et adfærdsmønster. Farverne er rød, gul, blå og grøn. Du er ikke én farve, men nuancer af de forskellige farver og adfærdsmønstre. Der er fokus på, at alle farver såvel kan have positive ting og negative ting, med fokus på hvordan du bedst udnytter de positive sider i karaktertrækkene.

Vil du lære farverne endnu bedre at kende?

Hent hæftet "Kender du typen" her

 

Teorien bag

Alle vores profiler og test er forskningsbaserede, men formidlet på en let og overskuelig måde. e-disc har en styrkebaseret tilgang, og brugen af farver gør profilen let at forstå og dermed også let at anvende.

Modellen, eller den "runde cirkel", som går igen i alle profiler sammen med farverne hedder en Interpersonel Cirkumplex Model. Interpersonel teori bygger på socialpsykologen George H. Mead’s tanker. En vigtig interpersonel pointe er, at personlighedsforskelle er sociale fænomener. Dvs. at personligheden indeholder en afbalancering af, at man på den ene side forsøger sig med en strategisk selvfremstilling, og at man på den anden side må holde igen, fordi der er begrænsninger for, hvad omgivelserne vil gå med til. Spørgerammen bag alle profilerne har afsæt i big five teorierne, som er den mest anerkendte forskning inden for personlighedstest. Big five måler på 30 personlighedstræk klynget i fem hovedfaktorer. hos e-stimate arbejder vi med de 30 personlighedstræk, som afsæt for alle vores profilværktøjer.

 

 

Hvordan bliver jeg certificeret?

Husk at du med én certificering får adgang til alle profiler og værktøjer, så du får både adgang til e-disc og alle de andre profil- og testværktøjer.

Læs mere om, hvordan du bliver certificereret hos e-stimate