e-disc profilen

En professionel og simpel personprofil til udvikling

 

DISC

 

e-disc profilen er ideel til:

 • Projektgrupper
 • Karriereudvikling
 • Medarbejderudvikling
 • Coaching og personlig udvikling
 • At styrke kommunikation og samarbejde

Vil du se en e-disc profil?
Hent en demorapport her

Ideel til udvikling - få et hurtigt overblik med en personprofil

e-disc er et professionelt og simpelt profilværktøj, der anvendes til at klarlægge personlige præferencer og adfærdsmønstre. Værktøjet giver en overordnet forståelse af, hvordan en person agerer i forskellige situationer og sammen med andre mennesker.

DISC er blevet et af verdens mest populære værktøjer til at lave personprofiler, fordi det er meget nemt at gå til. DISC systemet er på samme tid så simpelt, at en medarbejder hurtigt kan forstå sin egen profil samtidig med, at det er så kompleks, at det skaber meget præcise individuelle profiler ud fra besvarelserne.

 

Få en professionel personprofil

Med en e-disc profil får du en professionel personprofil med en omfattende rapport på op til 19 sider - til markedets bedste pris.

Rapporten indeholder blandt andet:

 • Adfærdsstil
 • Motivationsfaktor
 • Arbejdsmæssig adfærd
 • Grafiske fremstillinger
 • Oplæg til udvikling
 • Udviklingsplan

 

Hvad betyder farverne?

Uanset hvilken af e-stimates personprofiler du arbejder med, så indgår de fire farver: rød, gul, grøn og blå - og det gør de også i vores e-disc personlighedstest. Farverne skaber en hurtig forståelse og gør det let og overskueligt at arbejde med profilværktøjerne, uanset om formålet er rekruttering eller udvikling. Profilerne er delt op i fire farver, der hver især er knyttet til et adfærdsmønster.

Rød: Personer med markante røde personlighedstræk udstråler selvtillid og styrke. De er især gode til at sætte gang i handlinger og har derfor en tendens til at søge indflydelse på andre, positionere sig og er drevet af en målrettet, viljefast og resultatorienteret tilgang. På en dårlig dag kan personer med røde personlighedstræk fremstå dominante, arrogante, selviske, utålmodige, fortravlede og kortsigtede.

Gul: Personer med markante gule personlighedstræk udstråler glæde og entusiasme. De er udadvendte og nytænkende - og særligt gode til at bidrage til en god stemning og sætte skub i en kreativ proces. Gul drivkraft er et grundlag for en idérig, entusiastisk og kontaktsøgende tilgang til tingene. På en dårlig dag kan personer med gule personlighedstræk være hektiske, overfladiske og for snakkende. Derfor kan de opleves som letsindige, ustrukturede og hæmningsløse.

Grøn: Personer med markante grønne personlighedstræk har fokus på sociale relationer og følelser, De sikrer den gode stemning, og at der er tillidsfulde relationer og trivsel i en gruppe. Den grønne farve symboliserer følelsesorientering og fokus på andre. De har en loyal, forstående og hensynsfuld tilgang til andre. På en dårlig dag kan personer med grøn personlighedstræk opleves som Godtroende, afventende og langsomme, endda ligefrem opgivende, undvigende og nærtagende.

Blå: Personer med markante blå personlighedstræk er typisk mere introverte og eftertænksomme. De er gode til at have øje for detaljer og de er gode til at sikre en høj kvalitet. De skaber system i tingene og har styr på at lave orden og struktur. Den blå farve symboliserer tilbageholdenhed og kontrol. På en dårlig dag kan personer med blå personlighedstræk være kølige, skeptiske og afvisende til det nærmest urokkelige, hvilket er et negativt udtryk for deres kontrollerende side.

Vil du vide mere om e-stimate fire drivere/farver?
Tilmeld dig vores nyhedsmail og modtag hæftet "Kender du typen" her.

 

Hvordan bliver jeg certificeret?

Med én certificering får du adgang til alle de profiler og testværktøjer
som du skal bruge til både rekruttering og udvikling.

Læs mere om hvordan du bliver certificereret her