e-fivefactor profilen

En dybdegående personlighedstest til rekruttering og udvikling

 

 

Hogan


e-fivefactor profilen er ideel til:

 • Taktisk og strategisk niveau
 • Rekruttering af ledere og specialister
 • Udvikling på ledelsesniveau
 • Afdækning af succesfaktorer
 • Identificering af risikofaktorer
 • Indsigt i skyggesider og integritet

Vil du se en e-fivefactor profil?
Hent en demorapport her

Få dybdegående indsigt og kendskab

e-fivefactor profilen er en omfattende personlighedstest, der afdækker helt op til 30 personlighedstræk. Profilens faglige fundament er Femfaktormodellen også kaldt Big Five - og viser de grundlæggende personlighedstræk med dybdegående beskrivelser samt indsigt i: skyggesider, integritet, succesfaktorer og risikofaktorer. Profilen bruges især på leder- og specialistniveau i både nationale og internationale virksomheder.

Nogle af vores brugere af e-fivefactor profilen er blandt andre: Norlys, Ewii, Ferrosan Medical Devices, HR Navigator, Konsulenthuset Ballisager og InCommodities.
Du kan se flere af vores brugere her.

 

Få en professionel personlighedstest

Med en e-fivefactor profil får du en professionel personlighedstest med en omfattende rapport på op til 59 sider - til markedets bedste pris.

Rapporten indeholder blandt andet:

 • 30 personlighedstræk
 • Grafiske fremstillinger
 • Grit og robusthed
 • Succesfaktorer
 • Adfærd under pres
 • Integritet og skyggesider

Hvornår skal du vælge e-fivefactor profilen?

e-fivefactor profilen giver en bred viden om testpersonens personlighed og et meget dybt kendskab til, hvordan vedkommende agerer. Derfor er e-fivefactor profilen særlig værdifuld til rekruttering og udvikling på leder- og specialistniveau.

Rapporten bruger grafiske elementer, som gør femfaktor-værktøjet let at arbejde med i praksis, selvom rapporten indeholder en meget stor informationsmængde om testpersonen.

 

Teorien bag Femfaktormodellen

Det teoretiske afsæt for e-fivefactor profilen er den mest internationalt anerkendte og videnskabeligt dokumenterede model for personlighedstræk, nemlig Femfaktormodellen eller Big Five (John et al., 2008; McCrae & Costa, 2008).

e-fivefactor bygger på IPIP-NEO (Johnson, 2011). IPIP er en forskningsbaseret database for personlighedsitems, som er udviklet af nogle af de mest internationalt anerkendte personlighedsforskere såsom Goldberg, Hogan og Clonninger. IPIP-NEO er valideret på mere end 500.000 personer internationalt, hvilket gør det til et fintunet værktøj.

Resultatet af profilen vises i den Interpersonelle Circumplex-model, der bygger på evolutionspsykologiens grundlæggende karakteristika for mennesket - Agency og Communion.

Testkonstruktion

e-fivefactor er en normativ test og viser personlighedstræk sammenholdt med en normgruppe. I en normativ test bliver alle spørgsmål vurderet på en femskala fra meget enig til meget uenig, og testen tager cirka 25 minutter at besvare.

Fordelen ved e-fivefactor er et højt detaljeniveau, høj grad af præcision og prædiktiv værdi. Prædiktiv værdi er et statistisk begreb, som bruges til at sige noget om en profils evne til, at forudsige fremtidig adfærd. For eksempel: om person med en høj score på udadvendt også vil optræde udadvendt i den givne periode efter han/hun har udfyldt en personlighedstest.

Scores er beregnet og omsat i forhold til en international norm. Normen er baseret på en repræsentativ gruppe af erhvervsaktive mænd og kvinder.

Vil du vide mere om teorien bag, kan du læse mere her.

 

Hvordan bliver jeg certificeret?

Med én certificering får du adgang til alle de profiler og testværktøjer,
som du skal bruge til både rekruttering og udvikling.

Læs mere om hvordan du bliver certificereret her