e-fivefactor profilen

En dybdegående personlighedstest til rekruttering og udvikling​

e-fivefactor profilen

Med e-fivefactor profilen får du en professionel personlighedstest 
– til markedets bedste pris.

e-fivefactor profilen er ideel til:​

Hvornår skal du vælge e-fivefactor?

e-fivefactor profilen giver dig et meget dybt kendskab til testpersonens personlighed, samt indsigt i, hvordan vedkommende vil agere i hverdagen – og under pres. Rapporten indeholder en solid informations­mængde om testpersonen, derfor er e-fivefactor særdeles værdifuld både til rekruttering og udvikling af talenter, ledere, specialister og kernemedarbejdere.

e-fivefactor bygger på solid forskning omkring personlighed og performance. Rapportens mange grafiske elementer gør den let at forstå – og let at anvende i praksis.

Rapporten indeholder:

Med en certificering får du

Sådan bliver du certificeret

Modul 1: Selvstudie og online fremmøde

Modul 2: Kursusdag i Ballerup el. Skanderborg

Modul 3: Fri træning i én måned samt prøve

Læs mere om hvordan du bliver certificereret

Andre profil- og testværktøjer

Teorien bag Femfaktormodellen

Det teoretiske afsæt for e-fivefactor profilen er den mest internationalt anerkendte og videnskabeligt dokumenterede model for personlighedstræk, nemlig Femfaktormodellen eller Big Five (John et al., 2008; McCrae & Costa, 2008).

e-fivefactor bygger på IPIP-NEO (Johnson, 2011). IPIP er en forskningsbaseret database for personlighedsitems, som er udviklet af nogle af de mest internationalt anerkendte personlighedsforskere, såsom Goldberg, Hogan og Clonninger. IPIP-NEO er valideret på mere end 500.000 personer internationalt, hvilket gør det til et fintunet værktøj.

Resultatet af profilen vises i den Interpersonelle Circumplex-model, der bygger på evolutionspsykologiens grundlæggende karakteristika for mennesket - Agency og Communion.

Testkonstruktion

e-fivefactor er en normativ test og viser personlighedstræk sammenholdt med en normgruppe. I en normativ test bliver alle spørgsmål vurderet på en femskala fra meget enig til meget uenig, og testen tager cirka 25 minutter at besvare.

Fordelen ved e-fivefactor er et højt detaljeniveau, høj grad af præcision og prædiktiv værdi. Prædiktiv værdi er et statistisk begreb, som bruges til at sige noget om en profilens evne til, at forudsige fremtidig adfærd. For eksempel, om en person med en høj score på udadvendt også vil optræde udadvendt i den givne periode efter han/hun har udfyldt en personlighedstest.

Scores er beregnet og omsat i forhold til en international norm. Normen er baseret på en repræsentativ gruppe af erhvervsaktive mænd og kvinder.