e-fivefactor

En dybdegående og præcis personlighedstest

 

Hogan

 

Du kan bruge e-fivefactor til:

  • Rekruttering af ledere
  • Rekruttering af specialister
  • Udvikling på ledelsesniveau
  • Afdækning af succesfaktorer
  • Identificering af risikofaktorer
  • Indsigt i skyggesider og integritet

 

Ideel til leder- og specialistniveau

e-fivefactor er vores mest omfattende personlighedstest og afdækker helt op til 30 personlighedstræk. Profilen viser de grundlæggende personlighedstræk med dybdegående beskrivelser samt indsigt i skyggesider, integritet, succesfaktorer og risikofaktorer.

Profilen giver en bred viden om testpersonens personlighed og et meget dybt kendskab til, hvordan vedkommende agerer. Derfor er e-fivefactor profilen særlig værdifuld til rekruttering og udvikling på leder- og specialistniveau, hvor der ikke er råd til at sætte den forkerte kandidat på posten.

Rapporten bruger grafiske elementer, som gør værktøjet let at arbejde med i praksis, selvom rapporten indeholder en meget stor informationsmængde om testpersonen.


Se et eksempel på e-fivefactor rapporten

Hent en demorapport på e-fivefactor her

 

 

Teorien bag

Det teoretiske afsæt for e-fivefactor profilen er den mest internationalt anerkendte og videnskabeligt dokumenterede model for personlighedstræk, nemlig big five eller femfaktor modellen (John et al., 2008; McCrae & Costa, 2008).

e-fivefactor bygger på IPIP-NEO (Johnson, 2011). IPIP er en forskningsbaseret database for personlighedsitems, som er udviklet af nogle af de mest internationalt anerkendte personlighedsforskere såsom Goldberg, Hogan og Clonninger. IPIP-NEO er valideret på mere end 500.000 personer internationalt, hvilket gør det til et fintunet værktøj.


Resultatet af profilen vises i den Interpersonelle Cirkumplex model, der bygger på evolutionspsykologiens grundlæggende karakteristika for mennesket - Agency og Communion. De 16 personlighedstræk er udvalgt fra e-fivefactors 30 træk ift. relevans i Circumplexet. Nogle facetter vil fremstå mere kontante i
e-fivefactor, fordi der i e-fivefactor også vises skyggesiderne af personligheden.

Adfærd under pres
Er baseret på e-fivefactors personlighedstræk ift. Robusthed og Resilience.
Opdelt i de 3 områder: Modløs - Aggressiv - Risiko orienteret.

Succesfaktorer
Er baseret på forskning omkring sammenhæng mellem personlighed og performance. Der fokuseres på: Målrettethed - Vedholdenhed - Grundighed.

 

Beregning af resultat

e-fivefactor er en normativ test og viser personlighedstræk sammenholdt med en normgruppe. I en normativ test bliver alle spørgsmål vurderet på en femskala fra meget enig til meget uenig, og testen tager cirka 25 minutter at besvare.

Fordelen ved e-fivefactor er et højt detaljeniveau, høj grad af præcision og prædiktiv værdi. Prædiktiv værdi er et statistisk begreb, som bruges til at sige noget om en profils evne til, at forudsige fremtidig adfærd. For eksempel: om person med en høj score på udadvendt også vil optræde udadvendt i den givne periode efter han/hun har udfyldt en personlighedstest.

Scores er beregnet og omsat i forhold til en international norm. Normen er baseret på en repræsentativ gruppe af erhvervsaktive mænd og kvinder.

Hvordan bliver jeg certificeret?

Med én certificering får du adgang til alle de profiler og testværktøjer,
som du skal bruge til både rekruttering og udvikling.

Læs mere om hvordan du bliver certificereret her