e-fivefactor

En dybdegående og præcis personlighedstest

 

Hogan

 

Du kan bruge e-fivefactor til:

 

    • Rekruttering på leder- og specialistniveau
    • Udvikling på ledelsesniveau
    • Afdækning af succesfaktorer
    • Identificering af risikofaktorer
    • Indsigt i dybdegående beskrivelser

 

Ideel til leder- og specialistniveau

e-fivefactor er vores mest omfattende personlighedstest og afdækker helt op til 30 personlighedstræk. Profilen viser de grundlæggende personlighedstræk og drivere med dybdegående beskrivelser.

Profilen giver dermed en bred viden om testpersonens personlighed og et meget dybt kendskab til, hvordan vedkommende agerer.  Derfor er e-fivefactor profilen særlig værdifuld til rekruttering og udvikling på leder- og specialistniveau.

Rapporten bruger grafiske elementer, som gør værktøjet let at arbejde med i praksis.


Vil du se et eksempel på e-fivefactor rapporten?

Hent en demorapport på e-fivefactor her

 

 

Forstå teorien bag

Det teoretiske afsæt for e-fivefactor profilen er den mest internationalt anerkendte og videnskabeligt dokumenterede model for personlighedstræk, nemlig big five eller femfaktor modellen (John et al., 2008; McCrae & Costa, 2008). e-fivefactor bygger på IPIP-NEO (Johnson, 2011). IPIP er en forskningsbaseret database for personlighedsitems, som er udviklet af nogle af de mest internationalt anerkendte personlighedsforskere såsom Goldberg, Hogan og Clonninger. IPIP-NEO er valideret på mere end 500.000 personer internationalt.


Resultatet vises i den Interpersonelle Cirkumplex model, der bygger på evolutionspsykologiens grundlæggende karakteristika for mennesket - Agency og Communion. De 16 personlighedstræk er udvalgt fra e-fivefactors 30 træk ift. relevans i Circumplexet. Nogle facetter vil fremstå mere kontante i
e-fivefactor - dette fordi der også vises "skyggesiderne".

Adfærd under pres
Er baseret på e-fivefactors personlighedstræk ift. Robusthed og Resilience.
Opdelt i de 3 områder: Modløs - Aggressiv - Risiko orienteret.

Succesfaktorer
Er baseret på forskning omkring sammenhæng mellem personlighed og performance.
Der fokuseres på: Målrettethed - Vedholdenhed - Grundighed.

 

Beregning af resultat

e-fivefactor er en normativ test og viser personlighedstræk sammenholdt med en normgruppe. I en normativ test bliver alle spørgsmål vurderet på en femskala fra ”meget enig” til ”meget uenig”. Fordelen er et højt detaljeniveau, høj grad af præcision og prædiktiv værdi. Ulempen er, at den tager længere tid at besvare, kan være sværere at tolke og vanskeligere at formidle.

Scores er beregnet og omsat i forhold til en international norm. Normen er baseret på en repræsentativ gruppe af erhvervsaktive mænd og kvinder.

 

 

Hvordan bliver jeg certificeret?

Husk at du med én certificering får adgang til alle profiler og værktøjer, så du får både adgang til e-fivefactor og alle de andre profil- og testværktøjer.

Læs mere om, hvordan du bliver certificereret hos e-stimate