e-interpersonal

En professionel personprofil med flere nuancer

 

personlighedstest rekruttering

 

Du kan bruge e-interpersonal til:

 

  • Rekruttering
  • Lederudvikling
  • Talentudvikling
  • Medarbejderudvikling
  • Coaching og personlig udvikling
  • Styrke samarbejde og kommunikation

 

e-interpersonal er ideel til udvikling og rekruttering

- på operationel og taktisk niveau

 

e-interpersonal er en professionel personprofil, der giver et indblik i en persons adfærd og præferencer. Hvis du er bekendt med DISC, vil du kunne genkende mange elementer, men du vil samtidig opleve, at rapporterne har en højere detaljerigdom og er mere nuancerede. Det gør den særligt velegnet til både rekruttering og medarbejderudvikling.

e-interpersonal har flere nuancer end DISC

I profilen anvendes der, ligesom i e-disc profilen, de fire grundlæggende farver, men derudover vises der også otte karaktertræk, som hører under disse. Det giver markant flere nuancer, større dybde og dermed et klarer og mere nuanceret billede.

Rapporterne er intuitive og brugervenlige, og teksterne er formidlet i et letforståeligt dagligdagssprog. Flere grafiske elementer er med til at give et hurtigt overblik og gør e-interpersonal let at anvende i en jobsamtale eller til en medarbejdersamtale.

Tilpas selv rapporten

Det er let at tilpasse rapporten med præcis de sider og elementer, som du har brug for i den konkrete situation. Tilvælg selv de rapportsider der er relevante i en given situation, f.eks. interviewguide, ledelsesstil og motivationsfaktorer - uden at det koster mere. På den måde kan du tilpasse rapporten med præcis det indhold du ønsker.

 

Vil du se et eksempel på e-interpersonal profilen?

Hent en demorapport her

 

Grit og robusthed

Med e-interpersonal profilen kan du også afdækker Robusthed og Grit - to helt essentielle ting i rekrutteringsprocessen. Grit er vedholdenhed og ambition, som begge er vigtige indikatorer for jobsucces. Robusthed er også et vigtigt personlighedstræk i forhold til om kandidaten kan håndtere pres og stress.

Den anerkendte psykolog Angela Duckworth, som står bag begrebet Grit, har gennem flere undersøgelser påvist, at Grit-scoren er en af de bedste tegn, når det kommer til at forudsige succes. En høj Grit-score forudsiger dem, som ikke giver op når de møder udfordringer.

Du kan læse mere om Grit her!

 

Teorien bag e-interpersonal

Alle e-stimates profiler er forskningsbaserede, men samtidigt formidlet på en let og overskuelig måde. En af de mere prominente modeller indenfor vore dages psykologi er kendt som femfaktor modellen (FFM ) eller The Big Five. Fra en historisk betragtning sondrer man mellem tre faser i udviklingen af fem faktor modeller, hvor interpersonal teori (Wiggins) har indtaget en central plads.

Det interpersonelle circumplex afdækker interpersonelle træk, adfærd og motiver (Wiggins, 2003) og bygger på evolutionspsykologiens Fundamental Two, hvilket er 1) handlekraft, dominans og magt, og 2) fællesskab, solidaritet og venlighed. Cirklen afspejler en vægtet kombination af disse to dimensioner i fire farver (e-disc), otte facetter (e-interpersonal) og 16 personlighedstræk (e-fivefactor).

Den psykometriske måling
Psykometri kombinerer psyke (sind) og metri (måling). Derfor er en psykometrisk test et værktøj, der måler en persons personlige præferencer, handletendenser og adfærdsmønstre.

Både e-interpersonal profilen og e-fivefactor profilen besvares med en normativ test og viser personlighedstræk sammenholdt med en normgruppe. I en normativ test bliver alle spørgsmål vurderet på en femskala fra meget enig til meget uenig. Testen tager cirka 25 minutter at besvare.Fordelen er et højt detaljeniveau, høj grad af præcision og prædiktiv værdi.

Hvad betyder prædiktiv værdi?
Prædiktiv værdi er et statistisk begreb, som bruges til at sige noget om en profils evne til at forudsige fremtidig adfærd. F.eks. om en person med en høj score på udadvendthed også vil optræde udadvendt i den givne periode efter, at han eller hun har udfyldt en personlighedstest.

Jo større prædiktiv værdi, jo større sandsynlighed for den adfærd.

 

Hvordan bliver jeg certificeret?

Med én certificering får du adgang til alle de profiler og testværktøjer
som du skal bruge til både rekruttering og udvikling.

Læs mere om hvordan du bliver certificereret her