e-interpersonal

En professionel personprofil med flere nuancer

 

personlighedstest rekruttering

 

Du kan bruge e-interpersonal til:

 

  • Rekruttering
  • Lederudvikling
  • Talentudvikling
  • Medarbejderudvikling
  • Coaching og personlig udvikling
  • Styrke samarbejde og kommunikation

 

Ideel til udvikling og rekruttering

- på operationel og taktisk niveau

 

e-interpersonal er en professionel personprofil, der giver et billede af en persons adfærd og præferencer. Hvis du er bekendt med DISC, vil du kunne genkende mange elementer, men du vil samtidig opleve, at rapporterne har flere detaljer og er mere nuanceret. Det gør den særlig velegnet til både rekruttering og medarbejderudvikling.

Flere nuancer end DISC

I profilen anvendes der, ligesom i e-disc profilen, de fire farver, men herudover vises der også otte karaktertræk. Det giver markant flere nuancer og større dybde. Rapporterne er: Intuitive, brugervenlige, teksterne formidlet i et dagligdags sprog, og der bliver brugt grafiske elementer, som giver et hurtigt overblik og gør den let at anvende i f.eks. en jobsamtale eller en medarbejdersamtale.

Tilpas selv rapporten

Du kan let selv tilpasse rapporten med præcis de sider og elementer, som du har brug for i den konkrete situation. For eksempel kan du tilvælge rapportsider med f.eks. "interviewguide", "ledelsesstil" og "motivationsfaktorer" - uden at det koster mere. På den måde kan du tilpasse rapporten med præcis det indhold du ønsker.

 

Vil du se et eksempel på e-interpersonal profilen?

Hent en demorapport her

 

Grit og robusthed

Med e-interpersonal profilen kan du også afdækker Robusthed og Grit - to helt essentielle ting i rekrutteringsprocessen. Grit er "vedholdenhed" og "ambition", som begge er vigtige prædikatore for jobsucces. Robusthed er også et vigtigt personlighedstræk i forhold til om kandidaten kan håndtere pres og stress.

Angela Duckworth, som står bag begrebet Grit, har gennem flere undersøgelser påvist at Grit-scoren er en af de bedste prædiktore for succes. En høj Grit-score forudsiger dem, som ikke giver op når de møder udfordringer.

Du kan læse mere her om Grit

 

Teorien bag

Alle e-stimates profiler er forskningsbaserede, men samtidigt formidlet på en let og overskuelig måde. En af de mere prominente modeller indenfor vore dages psykologi er kendt som femfaktor modellen (FFM ) eller The Big Five. Fra en historisk betragtning sondrer man mellem tre faser i udviklingen af fem faktor modeller, hvor interpersonel teori (Wiggins) har indtaget en central plads i de seneste år.Det interpersonelle circumplex afdækker interpersonelle træk, adfærd og motiver (Wiggins, 2003) og bygger på evolutionspsykologiens ”fundamental two”, hvilket er 1) handlekraft, dominans og magt, og 2) fællesskab, solidaritet og venlighed. Cirklen afspejler en vægtet kombination af disse to dimensioner i fire farver (e-disc), otte facetter (e-interpersonal) og 16 personlighedstræk (e-fivefactor).

Den psykometriske måling
Psykometri kombinerer psyke (sind) og metri (måling). Derfor er en psykometrisk test et værktøj, der måler en persons personlige præferencer, handletendenser og adfærdsmønstre.

Både e-interpersonal profilen og e-fivefactor profilen besvares med en normativ test og viser personlighedstræk sammenholdt med en normgruppe. I en normativ test bliver alle spørgsmål vurderet på en femskala fra ”meget enig” til ”meget uenig” og tager cirka 25 minutter at besvare.

Fordelen er et højt detaljeniveau, høj grad af præcision og prædiktiv værdi. Prædiktiv værdi er et statistisk begreb, som bruges til at sige noget om en profils evne til, at forudsige fremtidig adfærd. For eksempel: om person med en høj score på “udadvendt” også vil optræde udadvendt i den givne periode efter han/hun har udfyldt en personlighedstest.

 

Hvordan bliver jeg certificeret?

Med én certificering får du adgang til alle de profiler og testværktøjer
som du skal bruge til både rekruttering og udvikling.

Læs mere om hvordan du bliver certificereret her