Farvesymbolik - Psykologi og farver

Psykologien og rød

Rød er kærlighedens farve - men også hadets og raseriets farve.
Rød forbindes med: ild, blod, aktivitet, varme, energi, styrke, selvsikkerhed, vildskab, kærlighed, frugtbarhed, liv, lidenskab, stærke følelser, varme, hede, opofrelse og fare. Rød forbindes også med aggressivitet og vitalitet. Rød betyder også i nogen sammenhæng: fare, stop og brand.

Farvepsykologen Faber Birren mener, at folk, som ikke kan lide rødt, er frustrerede eller har lidt nederlag. Lyserødt foretrækkes af personer, som ikke har "mod" nok til at kunne lide rødt og som higer efter ømhed, hengivenhed og forfinethed.

Kulturen og rød

Rød symboliserer i Kina "held og lykke" og i Indien står farven "rød" for ægteskab. Romerne brugte rød som symbol for magten, kejseren, adelen og krigerne. Farven "rød" er desuden også tilknyttet krigsguden Mars – så rød er også kampens og krigens farve. Endelig symbolisere den for mange også: Revolution, socialisme, kommunisme.

Rød kan også symbolisere Satan og Helvedet. Af Israels tolv stammer er rød tilknyttet Juda og Ruben. Rød er kardinalernes farve i Vatikanet, og i den katolske kirke symboliserer rødt martyrernes bod. Det røde ægyptiske ankh-kors står for liv og foryngelse. I oldtiden mente man at rødt beskyttede mod farer.

Farvesymbolik - Psykologi og farver

Psykologien og gul

Gul er solen, lyset og livets farve.
Gul forbindes med: varme, berigende, storsindet, gavmildhed, intellektet og intuition. Gul er en munter farve og en farve der fanger øjet. Den gule farve påvirker os positivt og gør os optimistiske og får os i bedre humør. Guld er gult og guld betragtes som det mest ædle metal, hvormed gul også står for og pragt, herlighed, rigdom og hellighed.

Men gul er også falskhedens farve. Gul blev i oldtiden tilknyttet galden, der blev forbundet med det koleriske temperament. Farven står da for jalousi og utroskab, misundelse (gul af misundelse), falskhed og forræderi. Bedragere og falske vidner skulle i gamle dage som straf bære gule hatte. Svovlgul er vredens og djævelens farve.

Kulturen og gul

I Kina var gul den fornemste af alle farver, og var i perioder forbeholdt kejseren.
Gul blev i østens forbundet med yang, og står for universets centrum. I mayakulturen var gul symbol for verdenshjørnet syd og Zuni-indianerne forbandt gul med luften.

I religionen symboliserer gult det evige lys, Guds herlighed og magt. Den står for guddommelighed, visdom og kongelighed. I buddhismen er den safrangule - som ses på munkenes klædedragt - en hellig farve. Solguden Apollons farve er gul, ligeså er gul pavens farve (sammen med hvid). Solar plexus-chakraet er gult, der står for det emotionelle, de jeg-orienterede følelser.

Farvesymbolik - Psykologi og farver

Psykologien og blå

Blå er himmelens og havets farve.
Blå forbindes med: troskab, loyalitet, tænkning, fordybelsens, fredfyldt, forfriskende, hvile, fjernhed (de blå bjerge) og udlængsel.

Blå virker beroligende. Blå er den farve som hyppigst vælges af mennesker, som siges at være konservative, kultiverede, velovervejede og succesrige.
Forkærlighed for blå indikerer ønske om ro, orden og et lykkeligt liv. Afvisning af blå tyder på nervøsitet, angst for tab af værdier og status og en følelse af manglende succes.

Kulturen og blå

Den blå farve er i mange kulturer knyttet til guder og det guddommelige, og symbolet på Guds sandhed og evighed. Blå er derfor også farven for spiritualitet og det hemmelighedsfulde. De ægyptiske guder og konger bar ofte blåt skæg og paryk, og både i Ægypten og Mexico var det farven "blå", der forbandt guderne og det guddommelige. Blå var desuden farven på Odins kappe i den nordiske mytologi.

Blå symboliserer kongerne og de adelige, og dermed det fornemme (blåt blod i årerne, Kraks Blå Bog). Højere kongelige ordners skulderbånd er i reglen blå: Elefantordenen (dansk), Hosebåndsordenen (engelsk), Serafimerordenen (svensk) og Helligåndsordenen (fransk. Heraf Cordon Bleu, Blå Bånd.

Farvesymbolik - Psykologi og farver

Psykologien og grøn

Den grønne farve er håbets, det levende og vækstens farve.
Grøn symboliserer: balance, ro, harmoni, formidlende, beroligende, forfriskende, menneskelig og genskabelse.

Grøn giver ro til øjet. Derfor valgte man tidligere markiser i grønt stof, for at afskærme solen. Den traditionelle farve på bibliotekerne var også tidligere grøn.
Man tænker bedre i grønne omgivelser – derfor er eksamensbordet grønt. I folkesproget kan den også symbolisere umodenhed, en grønskolling.

Kulturen og grøn

I kirken benyttes den grønne farve i helligtrekonger- samt trinitatistiden, hvor evangelieteksterne handler om Jesus barndom og opvækst. Evangelister Johannes afbildes ofte med grøn kappe. Kristi kors afbildes ofte som grønt som symbol på håb og frelse, og gralen er smaragdgrøn, ligesom verdensdommerens trone er grøn jaspis.

I Islam er grøn den hellige farve – grøn er profetens farve. Det grønne ægyptiske ankh-kors er forbundet med helbredelse. I Kina kan grøn symbolisere døden. I kinesisk tradition er grøn og hvid modsætningspar, dualiteterne. I middelalderen kunst havde grøn dog en negativ betydning - djævelens farve, fx som dæmonernes grønne øjne.

 

Hvad symboliserer farven rød?

Hvad symboliserer farven gul?

Hvad symboliserer farven blå?

Hvad symboliserer farven grøn?