Evolutionspsykologi og de fire farver

e-disc og e-interpersonal profilens fire farver tager afsæt i den evolutionspsykologiske teori “Darwian theory of human behaviour”. Denne teori bygger på præmissen om, at alle mennesker fra naturens hånd er i besiddelse af fire genetisk betingede egenskaber:

  • Vi vil opnå noget
  • Vi danner relationer
  • Vi stræber efter at opnå indsigt
  • Vi ønsker at kontrollere situationen, forsvare os selv og vore nærmeste

Det er disse grundlæggende egenskaber, der sammen med vores evne til at træffe bevidste og ubevidste beslutninger og valg, ligger til grund for vores handlinger. De fire farver personlighedstest rød, gul, grøn og blå passer overordnet hver især til en af de fire egenskaber. Denne artikel vil give et overblik over evolutionspsykologi, de fire drifter, og hvordan de korresponderer med de fire farver.

 

Hvad er evolutionspsykologi?

Evolutionspsykologiens idé om at mennesket har genetisk betingede (=medfødte) egenskaber kan spores langt tilbage i psykologien, og er for relativt nylig igen blevet taget op af den etablerede psykologi. Ideen om medfødte menneskelige egenskaber kan spores tilbage til blandt andet filosoffen Hippokrates, og i 20’erne og 30’erne blandt andet. til Jung og Adler. Ideen om de fire egenskaber, har mange lighedstræk med Charles Darwins (1809-1882) teori om ”Survival of the fittest”, eller på dansk ”De bedst tilpassedes overlevelse”. Darwin sagde, at de arter, der er bedst tilpassede til deres omgivelser, overlever. Menneskets hjerne og personlighed er således et resultat af en evolutionsmæssig udvikling over millioner af år. Herunder kort om de fire genetisk betingede egenskaber.

 

Hvad er sammenhængen mellem personlighedstest og farver?

 

At opnå noget - Rød præference

Vores medfødte tendens til at ville opnå noget og derigennem forbedre vores situation har til alle tider udført en grundlæggende og nødvendig funktion hos os mennesker – og for den sags skyld alt levende. Vi søger føde og vand, så vi kan overleve, men overlevelse er ikke alt. Mennesker er sociale dyr, og derfor stræber vi altid efter at forbedre sociale position. Dette opnår vi ved at skaffe os magt, erfaringer, materielle goder eller behagelige oplevelser.

Der findes mange måder, til at opnå det, vi vil have. Vi kan blandt andet dyrke eller fremstille det selv, indgå handler eller endda stjæle eller bruge vold. Trangen til at opnå noget hører til i den røde kategori. Folk der tenderer til rød, er på en god dag: viljefaste, målrettede, krævende, handlekraftige og resultatorienterede. Men har de en dårlig dag, kan de være: Hårde mod andre, arrogante, dominante, fortravlede og utålmodige.

 

At skabe relationer - Grøn præference

Mennesker stræber efter at skabe sociale relationer, bindende forhold og drage omsorg for dem, der står dem nær. Der er meget der tyder på, at vi mennesker instinktivt søger at skabe sociale relationer til andre ud fra en grundlæggende trang til at høre til i grupper. Dette gælder både, når det handler om vores nære relationer såsom familie og venner, men det gælder også i forhold til vores bredere tilhørsforhold som for eksempel vores land. Der findes mange eksempler på denne tendens i hverdagen – eksempler kunne være forholdet mellem en mor og hendes barn, forholdet mellem fodboldhold og deres tilhængere, og den generelle tendens til at dele os i grupper af ”os og dem”. Trangen til at danne relationer associeres med lighed, interesse, indfølingsevne, retfærdighed, venskab, loyalitet og følelsen af at høre til. Tendensen til at danne relationer hører overordnet til i den grønne farve. Folk der tenderer mod grøn, er på en god dag: loyale, harmoniske, forstående, hensynsfulde og menneskeorienterede. Har de en dårlig dag, kan de til gengæld være: opgivende, afventende, undvigende, godtroende og nærtagende.

 

At opnå indsigt - Gul præference

Mennesker prøver hele tiden at forstå og forklare verden omkring os. Vi mennesker er drevet af nysgerrighed. Vi higer efter at opnå indsigt i ting, som vi ikke forstår. Vi opdager hele tiden nye ting og holder vores opdagelser op imod det, vi kender i forvejen, for at se om det stadig holder, eller om vi skal revidere vores opfattelse af en given ting eller situation. Lysten til at opnå indsigt hører til farven gul. Folk der passer på gul, er på en god dag: idérige, spontane, entusiastiske, kontaktsøgende og synlige og talende. På en dårlig dag kan de derimod være: hektiske, letsindige, overfladiske, ustrukturerede eller hæmningsløse.

 

At få kontrol - Blå præference

Vi mennesker har altid haft brug for at have kontrol over vores situation og forsvare os selv, vores kære, vores ejendele eller vores holdninger. Som udgangspunkt er det at forsvare og kontrollere en god og helt igennem nødvendig mekanisme til at sikre overlevelse. Den gør os forsigtige over for ting eller mennesker, vi ikke kender, hvilket beskytter os imod farer, uanset om det er fra andre mennesker eller noget helt andet. Den negative side af driften til at forsvare og kontrolere kan vise sig, når vi udsættes for angreb, på dem vi elsker, eller det som vi tror på. Eksempler på det kan være noget så simpelt, som at vi forsvarer vores holdninger. Driften til at forsvare hører til farven blå. Folk der passer mest på blå kan på en god dag være: eksakte, metodiske, systematiske, disciplinerede og detaljeorienterede. Har de en dårlig dag, kan de til gengæld være: kølige, skeptiske, langsomme, urokkelige eller distancerede.

Lær farverne bedre at kende

 

Evolutionspsykologi og personlighedstest

Vi kan selvfølgelig ikke skyde skylden for vores adfærd på instinkterne alene, vores bevidste valg spiller en stor rolle i alt, hvad vi foretager os. Men vores medfødte instinkter giver os en del af forklaringen på, hvorfor vi opfører os, og handler som vi gør. Modellen med de fire farver kan ikke fortælle dig, hvem du er. Men den kan give dig overblik over dine styrker og svagheder i forhold til andre. Det er også vigtigt at huske, at bare fordi du er eksakt og metodisk, kan du også sagtens være loyal og hensynsfuld. Vi er ikke bundet til en af de fire farver.

Personprofiler og personlighedstest anvendes både til rekruttering og til udvikling af medarbejdere og ledere. Hos e-stimate udvikler vi profiler til brug indenfor HR & Rekruttering. Ønsker du at anvende profilerne professionelt skal du certificeres.

 

Hvordan bliver jeg certificeret?

Med én certificering får du adgang til alle de profiler og testværktøjer
som du skal bruge til både rekruttering og udvikling.

Læs mere om hvordan du bliver certificereret her