Faglig artikel:

Evolutionspsykologi og de fire farver

e-disc og e-interpersonal profilernes fire farver tager udgangspunkt i Paul Lawrences evolutionspsykologiske teori, ”Renewed Theory of human behaviour and Leadership”. Denne teori bygger videre på Darwins grundlæggende evolutionsteori, og fremhæver, at alle mennesker fra naturens side besidder varierende grader af fire grundlæggende drifter:

– Vi vil opnå noget

– Vi skaber relationer

– Vi stræber efter at opnå indsigt

– Vi ønsker at kontrollere situationen, forsvare os selv og vores nærmeste

Disse grundlæggende drifter ligger til grund for vores handlinger og går hånd i hånd med vores evne til at træffe både bevidste og ubevidste beslutninger. De fire farver: rød, gul, grøn og blå passer overordnet hver især til en af de fire egenskaber. Denne artikel vil give et overblik over evolutionspsykologi, de fire drifter, og hvordan de korresponderer med de fire farver.

Hvad er evolutionspsykologi?

Evolutionspsykologi er studiet af menneskets psyke, forankret i en grundantagelse om at psyken, gennem naturlig- og seksuel selektion, er udviklet som den er fordi det har understøttet artens overlevelse. Dermed overleveres de karakteristika som har understøttet artens overlevelse til efterfølgende generationer, og det bliver her tydeligt at evolutionspsykologien i ret høj grad forankrer psykens karakteristika i biologien. Teorien om de fire drifter, har mange lighedstræk med Charles Darwins (1809-1882) teori om ”Survival of the fittest”, eller på dansk ”De bedst tilpassedes overlevelse”. Darwins teori fremfører, at de arter, der bedst tilpasser sig deres omgivelser, overlever. Menneskets psyke og personlighed er altså resultatet af en evolutionær udvikling over millioner af år.

Idéen om at mennesket har genetisk betingede (=medfødte) egenskaber kan spores langt tilbage i psykologien, og er i moderne tid løbende blevet mere integreret i den etablerede psykologi. Man kan altså forstå den store variation i personlighed, og de forskellige balancer mennesker har mellem de fire drifter, som udtryk for en evolutionært hensigtsmæssig forskellighed – der netop understreger at der er værdi at finde i alle typer og kombinationer. Her er en kort gennemgang af de fire drifter som i profilerne har hver deres farve.

Hvad er sammenhængen mellem personlighedstest og farver?

Rød præference – "At opnå noget"

Vores medfødte tendens til at ville opnå noget og derigennem forbedre vores situation har til alle tider haft en grundlæggende og nødvendig funktion hos os mennesker – og for den sags skyld alt levende. Vi søger føde og vand, så vi kan overleve, men overlevelse afhænger ikke kun af materielle ressourcer. Mennesker er sociale dyr, og her retter driften sig mod at opnå en bedre social position. Dette kommer til udtryk som en stræben efter bl.a. indflydelse, social status og beundring, og kan betragtes som en stræben efter sociale ressourcer. Der findes forskellige veje, til at opnå de ressourcer vi ønsker. Vi kan blandt andet dyrke eller fremstille det selv, indgå handler eller bruge magt og indflydelse til at tiltvinge os ressourcerne. Driften mod at opnå hører til i den røde kategori. En person der scorer primært rød vil på en god dag typisk være kendetegnet som: Handlekraftig, målrettet, initiativrig, fokuseret, selvsikker og ambitiøs. Har de en dårlig dag, kan bagsiden være: utålmodig, kortsigtet, hård, selvisk, arrogant og dominerende.

Den røde hulemand

Gul præference – "At opnå indsigt"

Mennesker har også et grundlæggende behov for at forstå og kunne forklare verden omkring os. Vi mennesker er altså til dels drevet af nysgerrighed. At kunne forstå er helt centralt for vores evne til at beherske og navigere i verden, og denne drift retter os altså mod at undersøge og udforske det ukendte på forskellige måder og i forskellige grader. Driften mod at opnå indsigt hører til farven gul. En person der scorer primært gul vil på en god dag typisk være kendetegnet som: Optimistisk, energisk, selskabelig, idérig, undersøgende og spontan. Har de en dårlig dag, kan bagsiden være: overfladisk, støjende, letsindig, hektisk, hæmningsløs og ustruktureret.

Den gule hulemand

Grøn præference – "At skabe relationer"

Mennesker stræber efter at skabe sociale relationer, der er nære, gensidige og omsorgsfulde. Der er meget der tyder på, at vi mennesker instinktivt søger at skabe sociale relationer til andre ud fra en grundlæggende trang til at høre til i grupper. Dette gælder både, når det handler om vores nære relationer såsom familie og venner, men det gælder også i forhold til vores bredere tilhørsforhold som for eksempel nationalitet. Der findes mange eksempler på denne tendens i hverdagen – eksempler kunne være forholdet mellem en mor og hendes barn, forholdet mellem fodboldhold og deres tilhængere, og den generelle tendens til at dele os i grupper af ”os og dem”. Driften mod at skabe relationer hører overordnet til i den grønne farve. En person der scorer primært grøn vil på en god dag typisk være kendetegnet som: Samarbejdsvillig, hjælpsom, tolerant, sensitiv, empatisk og emotionel. Har de en dårlig dag, kan bagsiden være: Afventende, godtroende, passiv, opgivende, undvigende og nærtagende.

Den grønne hulemand

Blå præference – "At kontrollere og forsvare"

Mennesker har også altid haft brug for at beskytte sig selv og sine nærmeste mod både fjender og naturens udfordringer. Derfor har vi brug for at opnå kontrol over vores situation, så vi kan forudsige hvad der skal til for at være i sikkerhed. Man kan kalde det en slags risikoorientering. Som udgangspunkt er det at forsvare og kontrollere en helt igennem nødvendig mekanisme til at sikre overlevelse. Den gør os forsigtige over for nye ting eller mennesker, vi ikke kender, hvilket beskytter os imod fare, uanset om det er fra andre mennesker eller noget helt andet. Bagsiden af medaljen kan vise sig, som fordomme eller rigide perspektiver på forandring, som holder os fra muligheder eller mennesker som vi ellers kunne nyde godt af. Driften til at opnå kontrol hører til farven blå. En person der scorer primært blå vil på en god dag typisk være kendetegnet som: Omhyggelig, struktureret, disciplineret, tilbageholdende, eftertænksom og afdæmpet. Har de en dårlig dag, kan bagsiden være: Stædig, skeptisk, langsom, utilnærmelig, distanceret og afvisende.

Den blå hulemand

Evolutionspsykologi og personlighedstest

Vi kan selvfølgelig ikke skyde skylden for vores adfærd på instinkterne alene, vores bevidste valg spiller en stor rolle i alt, hvad vi foretager os. Men vores medfødte instinkter giver os en del af forklaringen på, hvorfor vi opfører os, og handler som vi gør. Modellen med de fire farver kan ikke fortælle dig, hvem du er. Men den kan give dig overblik over hvordan din personlighed påvirker din orientering i verden, hvilket giver en række styrker og svagheder i forhold til andre. Det er også vigtigt at huske, at selvom du er eksakt og metodisk, kan du godt være loyal og hensynsfuld. Vi er ikke bundet til én af de fire farver.

Personprofiler og personlighedstests anvendes både til rekruttering og til udvikling af medarbejdere og ledere. Hos e-stimate udvikler vi profiler til brug indenfor HR & Rekruttering. Ønsker du at anvende profilerne professionelt skal du certificeres.

Andre faglige artikler...

Hvordan bliver jeg certificeret?

Er du nysgerrig på ny viden, tips og inspiration?

Tilmeld vores populære nyhedsbrev omkring personlighedspsykologi og adfærd.

Er du nysgerrig på ny viden, tips og inspiration?

Tilmeld dig vores nyhedsbrev!

Du vil modtage e-mails om certificering, ny viden om personlighedspsykologi, test & adfærd og tilbud på kurser, der gør dig dygtig(ere) til rekruttering og personudvikling.

*Betingelser: Ved tilmelding accepterer du betingelserne og accepterer, at e-stimate kan sende mig info omkring webinar pr. mail og behandle mine personoplysninger i overensstemmelse med deres vilkår for behandling af personoplysninger. Samtykket kan altid trækkes tilbage ved at kontakte os.

Læs vores privatlivspolitik her

Jeg accepterer at blive tilmeldt e-stimates nyhedsbrev
Blogindlæg inspiration