Faglighed

Hos e-stimate er fagligheden i højsæde, når vi udvikler og leverer vores profil- og testværktøjer. Du er altid sikret et videnskabeligt afsæt, der er up to date, når du arbejder med e-stimates profiler.

Få indblik i teorierne bag profilerne

Når du bliver certificeret, går vi i dybden med alle profiler og værktøjer samt deres teoretiske fundament. Inden da kan du danne dig et overblik over teorierne bag herunder.

Når du bliver certificeret, går vi i dybden med alle profiler og værktøjer samt deres teoretiske fundament.

Inden da kan du danne dig et overblik over teorierne bag herunder.

Visning af e-disc profilen med fire facetter

Hvad er teorien bag e-disc?

Det teoretiske afsæt for e-disc profilen er evolutionspsykologiens fundamental two – theory of human behaviour og Alfred Adlers psychological types.

Begge bygger på præmissen om, at mennesket fra naturens hånd har nogle grundlæggende genetisk betingede personlige drivere eller egenskaber, der ligger til grund for vores adfærd.

e-disc er en lettilgængelig og enkel fremstilling af det interpersonelle circumplex (cirklen).

visning af e-interpersonal

Hvad er teorien bag e-interpersonal?

Det teoretiske afsæt for e-interpersonal profilen er evolutionspsykologisk teori og det interpersonelle circumplex (cirklen).

Det interpersonelle circumplex afdækker interpersonelle træk, adfærd og motiver (Wiggins, 2003) og bygger på evolutionspsykologiens fundamental two, hvilket er:

1) handlekraft, dominans og magt

2) fællesskab, solidaritet og venlighed

Cirklen afspejler en vægtet kombination af disse to dimensioner i otte facetter.

Hvad er teorien bag e-fivefactor?

Det teoretiske afsæt for e-fivefactor profilen er den mest internationalt anerkendte og videnskabeligt dokumenterede model for personlighedstræk, nemlig big five eller femfaktor modellen (John et al., 2008; McCrae & Costa, 2008).

e-fivefactor bygger på IPIP-NEO (Johnson, 2011). IPIP er en forskningsbaseret database for personlighedsitems, som er udviklet af nogle af de mest internationalt anerkendte personlighedsforskere såsom Goldberg, Hogan og Clonninger.

IPIP-NEO er valideret på mere end 500.000 personer internationalt.

Vores Faglige Advisory Board

Vi har tilknyttet et Fagligt Advisory Board bestående af eksperter, der bidrager til, at værktøjerne konstant har et højt fagligt niveau. Vores Faglige Advisory Board styrker både vores og din faglighed.

Anna Pacak-Vedel, Cand.psych & ph.d.

Anna Pacak-Vedel er uddannet cand.psych & ph.d. fra Psykologisk Institut på Aarhus Universitet. Her er hun også ansat som forsker, og underviser blandt andet i personlighedstræk, intelligens og motivation. Anna har især undersøgt personlighedens skyggesider i forbindelse med uddannelses- og karrierevalg. Anna bidrager til e-stimates Advisory Board med sine kompetencer inden for psykometri og personlighedstests.

Peter Hartmann, Cand.psych & ph.d.

Peter Hartmann uddannet cand.psych & ph.d. med speciale i intelligens. Peter en af de få mennesker i Danmark, som både har arbejdet med at strømline og udvikle assesment processer både i virksomheder samt fra et udbyder perspektiv. Dertil har Peter også både forskningsmæssig og praktisk erfaring med intelligens, personlighed, psykometri og kvalitetssikring af test og processer.

Lars Larsen, Cand.psych & ph.d.

Lars Larsen er professor MSO ved Aarhus Universitet og forsker i udviklingspsykologi, gerontopsykologi og differentialpsykologi. Hans fokus er særligt på sammenhænge mellem intelligens, personlighed og akademisk performance. Lars bidrager til e-stimates Advisory Board med sine kompetencer inden for intelligens og afdækning af intelligens.

Martin Hammershøj, Cand.psych & ph.d.

Martin Hammershøj er uddannet cand.psych og ph.d. med speciale i motivation og personlighedstræk. Martin bidrager til estimates Advisory Board ved at validere testværktøjer og deres psykometriske beregninger. Martin bidrager desuden med sin solide viden om personlighed og motivation fra den nyeste forskning inden for personlighedspsykologi og adfærd.

Din garanti for høj kvalitet

Vi er medlem af de anerkendte organisationer for testudbydere nedenfor, så når du anvender e-stimates værktøjer, så har du sikkerhed for kvalitet i såvel test, etik og persondatasikkerhed. Alle vores værktøjer har et anerkendt teoretisk fundament og solid dokumentation for, hvad de afdækker, og hvad det medfører i forhold til adfærd, livsforhold og motiver bag handlinger.

App logo
The psychometrics forum logo

FAQ

Ofte stillede spørgsmål og svar til fagligheden bag profil- og testværktøjer

e-fivefactor er en normativ test og viser personlighedstræk sammenholdt med en normgruppe. I en normativ test bliver alle spørgsmål vurderet på en femskala fra meget enig til meget uenig. Fordelen er et højt detaljeniveau, høj grad af præcision og prædiktiv værdi. Ulempen er at den tager længere tid at besvare, kan være sværere at tolke og vanskeligere at formidle.

e-disc, e-interpersonal og Teamprofilen er alle ipsative tests og baserer sig på scoringsteknikken forced choice. Det vil sige, at fokuspersonerne skal prioritere mellem et antal svarmuligheder. Rapporten giver et billede af adfærd i samspil med andre mennesker samt intuitiv og tilstræbt adfærd.

Fordelen ved profilerne er at de er hurtige at besvare, og at rapporten er let at forstå og anvende. Ulempen er en lavere detaljegrad, og du skal være opmærksom på, at testen ikke går så dybt som en normativ tests.

Psykometri kombinerer psyke (sind) og metri (måling). Derfor er en psykometrisk test et værktøj, der måler en persons personlige præferencer, handletendenser og adfærdsmønstre.

Prædiktiv værdi er et statistisk begreb, som bruges til at sige noget om en profils evne til at forudsige fremtidig adfærd. For eksempel, om en person med en høj score på udadvendt også vil optræde udadvendt i den givne periode, efter han/hun har udfyldt en personlighedstest.

En af de mere prominente modeller indenfor vore dages psykologi er kendt som femfaktor modellen (FFM ) eller The Big Five. Fra en historisk betragtning sondrer man mellem tre faser i udviklingen af fem faktor modeller, hvor interpersonel teori (Wiggins) har indtaget en central plads i de seneste år.

Er du nysgerrig på ny viden, tips og inspiration?

Tilmeld vores populære nyhedsbrev omkring personlighedspsykologi og adfærd.