Hos e-stimate lægger vi stor vægt på det teoretiske afsæt.

Vores profiler og test er valide, pålidelige og præcise. Vi har sikret at testene er udviklet med udgangspunkt i skandinavisk virksomhedskultur, og derfor giver de mest optimale resultater i praksis.

De bliver konstant udviklet og tilpasset i forhold til nyere forskning.

Det gælder både spørgerammer, tolkning og produkter.

Udover et solidt teoretisk afsæt, lægger vi stor vægt på at vore profiler er forståelige og brugbare i praksis.

Det er vigtigt at der er et bundsolidt teoretisk udgangspunkt, men det er også vigtigt, at det kan omsættes til værdi i praksis. Derfor har vi enormt fokus på, at det faglige afsæt fører til resultater i praksis.

Hos e-stimate har vi tilknyttet et fagligt advisory board bestående af ekspterter, der bidrager til at sikre, at værktøjerne har høj faglig kvalitet. Du kan læse mere om det faglige advisory board og medlemmerne længere nede på siden.

Via menuen til højre kan du læse mere indgående om teorierne bag vores værktøjer, og i videoen herunder kan du høre mere om det teoretiske fundament hos e-stimate.

Fagligt Advisory board

e-stimate har et fagligt Advisory Board tilknyttet, der holder os faglig ajour, og kommer med input til sikring af vore værktøjers faglige kvalitet. Vort Advisory Board består af forskere, psykologer og psykometrikere med specialviden indenfor personlighedspsykologi og testpsykometri.

Martin Hammershøj

Martin Hammershøj, Cand psych. P.hd. med speciale i motivation og personlighedstræk. Martins ph.d afhandling afhandling: “Distinguishing and integrating general causality orientations and personality traits”, havde fokus på den ny motivationsteori – Self Determination Theory.
Martins solide viden om personlighed og motivation, har vi nydt godt af i e-stimate.

Lasse Meinert

Lasse Meinert, Cand. psych., Postdoc ved Institut for Psykologi, Københavns Universitet. Lasse Meinerts primære forskningsområde er personlighedspsykologi, “Variation, fleksibilitet og skift i personers daglige livsførelse- håndtering af variation i hverdagen”. Lasse er desuden en del af forskningsprojektet SUBSTANce.

Michael Bang Petersen

Michael Bang er Ph.d., cand.scient.pol. Tilknyttet forskningsnetværkene Interdisciplinary Evolutionary Studies og MindLab på Aarhus Universitet. Michael har været gæsteforsker på Center for Evolutionary Psychology, University of California – det internationale kraftcenter indenfor evolutionspsykologi. Udover Evolutionær psykologi arbejder Michael med spørgeskema metodik.

Viggo Pagh

Viggo Pagh er oprindelig cand.merc. suppleret med bl.a. en organisationspsykologisk uddannelse, M.Psych.Org. Viggo Pagh agererer på Akademiuddannelsen i ledelse, Diplomuddannelsen i ledelse, og har desuden solid praktisk erfaring som chefkonsulent hos Ledelsesakademiet. Yderligere er Viggo Pagh Ledelsesakademiets koordinator for Master in Leadership – lederuddanelse på masterniveau under Buckingham University.