Grit – passion og vedholdenhed

Naturlige talenter fejler sommetider i at indfri deres fulde potentiale, hvorimod individer med mindre talent opnår nogle helt utrolige ting. Ifølge Angela Duckworth, som står bag begrebet om grit, skyldes dette faktorer som passion og vedholdenhed. Det er de to elementer, som tilsammen udgør grit, og som antages at adskille de succesfulde fra de ikke-succesfulde.

Ikke kun talent

Det handler dermed ikke kun om talent. Talent er, hvor hurtigt man er i stand til at forbedre sine evner, og dette har naturligvis en betydning. Men det er anstrengelse, der opbygger disse evner, og gør evnerne produktive. Uden anstrengelse er talent ikke andet end uindfriet potentiale. Og uden anstrengelse er evner ikke andet, end noget man kunne have gjort, men bare ikke gjorde.

Grit handler om passion og vedholdenhed for langsigtede mål. Hvad vi opnår, afhænger af vores grit. I forbindelse med succes, har der, ifølge Duckworth, været et alt for stort fokus på talent, hvilket har overskygget den simple sandhed om, at det blot handler om at arbejde dedikeret for det, man er passioneret omkring, og aldrig give op selvom man møder modgang.
Grit er en del af individets intrapersonelle personlighed, som indebærer evnen til at forstå og handle ud fra egne evner, styrker og svagheder. Det handler om selvbevidsthed, selvforståelse og selvværd til at kunne handle hensigtsmæssigt, ud fra den viden man har om sig selv og andre. Grit kan udvikles. Den kan vokse. Man kan selv styrke sin grit ved at dyrke sine interesser, udfordre sig selv dagligt, finde et større formål med ens foretagende, og lære at bevare håbet når alt virker håbløst. Man kan også styrke grit i samarbejdet med andre, herunder forældre, coaches, lærere, chefer, mentorer og venner.

Måling af grit

Grit-score måles gennem et spørgeskema, hvor man vurderer sig selv ud fra forskellige udsagn om passion og vedholdenhed. Dette kræver naturligvis, at man er ærlig overfor sig selv. Duckworth har gennem flere undersøgelser, i mange forskellige kontekster, fundet, at grit-scoren er en fantastisk prædiktor for succes. En høj grit-score forudsiger dem, som aldrig giver op. Dem der bliver ved med at arbejde hårdt for deres mål. De gør det, fordi de brænder for det, de laver, og fordi det samtidig giver mening for andre mennesker. Et større formål er det, der driver motivationen.

West Point er et af de steder, hvor Duckworth har undersøgt sammenhængen mellem grit og succes. Det er et amerikansk militærakademi, som kører et usædvanligt krævende program for kadetter, og hvor frafaldsraten er høj. Forinden programmets start gennemførte alle kadetter grit-testen. På sidste dag i programmet var der 71, der var faldet fra. Ved nærmere undersøgelse af de enkelte deltagere, viste det sig, at det hverken var talent, atletisk evne, eller karakterer, der kunne adskille dem der gennemførte, fra dem der ikke gjorde – det var derimod grit. Dem der i starten umiddelbart synede som de mest talentfulde, var ikke nødvendigvis dem der stod tilbage i sidste ende. Dette er ikke kun tilfældet for kadetter på West Point, men det er ligeledes tilfældet i mange andre kontekster.

Det afgørende er anstrengelse og vedholdenhed. Det afgørende er grit.