IQ Potential

Afdækning af IQ og kognitive færdigheder

IQ Potential er ideel til:

– Rekruttering af ledere og specialister​

– Taktisk og strategisk niveau​

– Stillinger med kompleksitet​

– Afdækning af intelligens​

– Afdækning af færdigheder

Hvornår skal du vælge IQ Potential?

IQ-tests er en af de mest sikre metoder til at forudsige succes i en jobmæssig sammenhæng. Jobs med betydelig kompleksitet stiller højere krav til intelligens og evnen til at lære, mens jobs med lavere kompleksitet og mere rutinemæssige opgaver stiller lavere krav til intelligens. Anvendelsen af IQ-tests er derfor relevant i jobs med høje kognitive krav, mens behovet mindskes ved stillinger, hvor disse krav er lavere.

Hvad indeholder rapporten?

Samlet resultat

Abstrakt ræsonnement

Numerisk ræsonnement

Aritmetiske færdigheder

Verbale færdigheder

Med en certificering får du

Sådan bliver du certificeret

Modul 1: Selvstudie og online fremmøde

Modul 2: Kursusdag i Ballerup el. Skanderborg

Modul 3: Fri træning i én måned samt prøve

Læs mere om hvordan du bliver certificereret

Hvilke opgavesæt skal du vælge?

Med IQ Potential kan du selv vælge, hvilke samt hvor mange opgavesæt, du ønsker, skal indgå i testen til kandidaten. Du kan altså selv skræddersy din IQ Potential til behovet. Der er fire opgavesæt, som du kan vælge frit imellem:

1. Abstrakt – Figurer (generel intelligens)

2. Numerisk – Talrækker (generel intelligens)

3. Aritmetisk – Regnefærdigheder

4. Verbal – Læse- og stavefærdigheder

Overordnet set skelner forskere mellem to typer af intelligens – flydende intelligens (g-faktor) og krystalliseret intelligens (færdigheder). Det er disse vi måler på i IQ Potential.

Måling af flydende intelligens afdækker evnen til at kunne tænke abstrakt og løse komplekse logiske opgaver, mens måling af krystalliseret intelligens afdækker færdigheder som ordforråd, sproglig kunnen og regnefærdigheder.

De to første opgavesæt (abstrakte figurer og analytiske talrækker) afdækker flydende intelligens, mens de sidste to opgavesæt (regnefærdigheder og læse- og stavefærdigheder) afdækker krystalliseret intelligens.

I stillinger med en høj grad af kompleksitet, ledere eller specialister, er det videnskabeligt dokumenteret, at flydende intelligens hænger sammen med succesfuld jobperformance. I stillinger med større grad af rutineopgaver er det typisk mere aktuelt at afdække regnefærdigheder og læse- og stavefærdigheder.

IQ-testens præcision bliver størst med alle 4 deltest – omkostningen er tidsforbruget. Hvert opgavesæt tager cirka 12 minutter at besvare og en fuld IQ Potential tager cirka 45 minutter.

Du betaler kun for de opgavesæt du tilvælger.

Er du nysgerrig på ny viden, tips og inspiration?

Tilmeld vores populære nyhedsbrev omkring personlighedspsykologi og adfærd.