IQ Potential

 

En intelligenstest, der måler en kandidats potentiale for at præstere i en stilling eller i forhold til en specifik opgave.

 

IQ på jobbet

Der er i mange studier vist en stærk sammenhæng imellem intelligens og evnen til at præstere i et job. Desuden er IQ-tests en af de mest sikre metoder til at forudsige succes i jobmæssig sammenhæng (Kahlke 2000). Her viser opgørelsen at kun direkte jobprøvninger, assessment centre og strukturerede interviews ligger højere (andre undersøgelser sætter ikke korrelationen imellem det strukturerede interview og konkret adfærd helt så højt).

Vil du se et eksempel på IQ Potential?

Hent en demorapport her

 

Sammenhæng mellem intelligens og evner

I de senere år er flere og flere eksperter på området begyndt at fremhæve intelligens og kognitive evner, som den mest centrale faktor i forhold til at forudsige succes i et job med psykometriske målinger. Intelligensen og de kognitive evner hænger sammen med en række kvantitative og kvalitative evner, som er af stor betydning i mange jobs med komplekse opgaver.

 

Kvantitative karakteristika

 

• Evnen til hurtigt at forstå, huske og genkalde sig erfaringer

• Evnen til at behandle informationer hurtigt og kapaciteten til at tilegne sig ny viden

• Evnen til hurtigt at overskue årsagssammenhænge og konsekvenser

 

Kvalitative karakteristika

 

• Evner at tænke og ræsonnere abstrakt og vurdere alternative indtryk

• Evnen til at lære, organisere og bruge information effektivt

• Kapaciteten til let at skifte strategi og gøre det når situationen kræver det

• Evnen til at løse problemer og håndtere mange aspekter af sagen

• Evnen til at huske og absorbere kompleks information

 

Hvornår skal du lave en IQ Test?

Forskning viser, at personer med høj IQ-score lærer mere og hurtigere end personer med en lavere IQ-score. Evnen til at præstere afhænger dog også af andre faktorer end IQ såsom: Motivation, relationelle kompetencer, træning, hvile og centrale personlighedstræk som samvittighedsfuldhed og målrettethed.

Jobs med betydelig kompleksitet stiller højere krav til intelligens og evnen til at lære, mens jobs med lavere kompleksitet og mere rutinemæssige opgaver stiller lavere krav til intelligens. Anvendelsen af IQ-tests viser sig således mest relevant i jobs med høje kognitive krav, mens behovet mindskes ved stillinger hvor disse krav er lavere.

 

Hvordan bliver jeg certificeret?

Husk at du med én certificering får adgang til alle profiler og værktøjer, så du får både adgang til IQ Potential og alle de andre profil- og testværktøjer.

Læs mere om, hvordan du bliver certificereret hos e-stimate