Konferencedag 2023

Sæt allerede nu kryds i kalenderen den 11. maj 2023!
Vi glæder os til byde velkommen på den årlige e-stimate konferencedag denne dag.

 

Early bird pris

Tilmeld jer allerede nu - og få to pladser til én plads pris.

 

Praktisk

Dato: Torsdag d. 11. maj 2023
Tidspunkt: 09:30 - 15:00
Adresse: Jylland - nærmere information kommer
Pris: 1.500,- ekskl. moms*

*Konferencedagen er non-profit - og overskuddet går til BISTAD.

Årets tema 2023 - intelligens og IQ-tests

Kompleksiteten i jobs er generelt stigende og om 10-15 år forventet at mere end 50 % af de jobs, vi kender i dag, at være erstattet af nye og mere videnstunge jobs.

De mere videnstunge jobs har betydelig større kompleksitet og der stilles derfor højere krav til intelligens og evnen til at lære. IQ-tests er derfor en af de mest sikre metoder til at forudsige succes i mere videnstunge job.

Forskningen viser at personer med høj IQ-score lærer mere og hurtigere end personer med en lavere IQ-score - men vi på årets konferencedag 2023 gerne sætte fokus på at nuancere forståelsen for intelligens og måske endda aflive nogle af de myter, der desværre også eksisterer om intelligens.

På konference 2023 sætter vi bl.a. fokus på:

  • Hvad er intelligens?
  • Hvordan afdækkes intelligens?
  • Hvornår skal du anvende en IQ-test?
  • Hvad er kompleksisten i forskellige jobs?
  • Hvor intelligent skal din kandidat være?
  • Andre faktorer end intelligens?

 

 

På konferencedagen 2023 vil blandt andre Lars Larsen, professor ved Aarhus universitet og forsker i intelligens, fortælle om intelligens i den erhvervsmæssige kontekst.

 

 

Hele programmet offentliggøres primo 2023.