Hvad er Femfaktormodellen?

Femfaktormodellen er en empirisk udviklet personlighedsmodel, som anerkedes forskningsmæssigt.  Nutidens toneangivende personlighedsforskere Paul T. Costa og Robert R. McCrae opererer i deres såkaldte 'Fem Faktor Model' med fem faktorer, som i forskellige nuancer og kombinationer karakteriserer alle mennesker på tværs af tid og sted.

De fem fem grundlæggende faktorer 

Ekstroversion

(Selskabelighed, dominans, aktivitet, spændingssøgen, positive emotioner, varme)

Neuroticisme

(Bekymring, ængstelighed, irritabilitet, negative emotioner, stressfølsomhed)

Åbenhed

(Intellektuel nysgerrighed, tolerance, eksperimenterende,
fantasifuldhed, æstetisk)

Samvittighedsfuldhed

(Selvdisciplin, ordentlighed, ansvarsfølelse, præstationsorientering,
Samvittighedsfuldhed besindighed)

Omgængelighed

(Tillidsfuldhed, oprigtighed, godgørenhed, eftergivenhed, beskedenhed, sympati)

 

Femfaktormodellens historiske baggrund

Gennem tiden har det været et vigtigt mål for psykologien at etablere en model eller metode, som er velegnet til at beskrive menneskets personlighed og identificere psykiske lidelser med det formål at kunne anvende denne model til at afhjælpe disse og opnå en bedre indsigt i personlighedens væsen.

Gennem årene har mange modeller profileret sig – nogen i den akademiske verden andre i forretningsverdenen. Nogle af modellerne er mere accepterede end andre – og har indtil nu bestået tidens prøve. Men dette skifter, idet der også indenfor psykologien er ”modebevægelser”. Femfaktormodellen anvendes i stor grad til afdækning af personlighedtræk via særlige spørgeskemaer. Dette f.eks. til rekruttering og personlig udvikling.

Fra en historisk betragtning sondrer man mellem tre faser i udviklingen af femfaktormodeller, hvor interpersonel teori (Wiggins) har indtaget en central plads i de seneste år.

Det interpersonelle circumplex

For at gøre e-fivefactor profilen let at anvende i praksis, så vises resultatet i en udvidet Interpersonel Cirkumplex Model. e-fivefactor rapporten "starter" på den måde der, hvor e-interpersonal profilen "slutter". Det har den betydning, at det bliver lettere for dig, som e-stimate bruger, at gå fra de mindre profiler til de mere nuancerede profiler som e-fivefactor.

På de første sider i e-fivefactor rapporten vises de fire farver og otte facetter - præcis som du kender dem fra e-interpersonel rapporten. Modellen udvides ydermere med 16 personlighedstræk i Circumplex Modellen, disse er udvalgt ud fra alle 30 personlighedstræk. På de efterfølgende sider i e-fivefactor rapporten vises også de fem hovedfaktorer og alle 30 persolighedstræk.

Illustration af den interpersonelle cirkumplex model
(e-stimates e-fivefactor profil)

 

 

Implementering af forksningsbaseret viden i praksis

Umiddelbart byder interpersonel teori på en simpel og yderst anvendelig model for personlighedstræk. Modellen hedder den interpersonelle cirkumpleks og er psykometrisk set robust (Gurtman 1991). Modellen tjener som grundlag for flertallet af HR værktøjer til personvurdering, herunder DISC. Indenfor human ressources (HR) eksisterer en markant opdeling mellem forskere og praktikere, og den afledte problemstilling om fravær af vidensdeling og mangel på udveksling af erfaringer er udbredt. Man kan ligefrem tale om to forskellige verdener. For at mindske afstanden mellem forskningen i personlighedstræk og HR praksis, der anvender professionelle vurderingsværktøjer, har vi oversat og kulturelt bearbejdet 120 item versionen af IPIP-NEO testen. Testen tager udgangspunkt i to evidensbaserede forhold; Femfaktormodellen for personlig-hedstræk (McCrae & Costa 2008); og samarbejdet om den internationale pulje af personlighedsitems (IPIP, Goldberg, 2006). Femfaktorprofilen, som testen hedder, er således et eksempel på hvordan praksis kan implementere forskningsbaseret viden.

 

e-fivefactor profilen

e-fivefactor er den  mest omfattende personlighedstest vi udbyder hos e-stimate. Profilen viser de grundlæggende faktorer med dybdegående beskrivelser af de bagvedliggende 30 personlighedstræk samt indsigt i skyggesider, integritet, succesfaktorer og risikofaktorer.

Profilen giver dermed en bred viden om fokuspersonens personlighed og et meget dybt kendskab til, hvordan vedkommende agerer.  e-fivefactor profilen er derfor særlig værdifuld til rekruttering og udvikling på leder- og specialistniveau.

Se et eksempel på e-fivefactor rapporten

Hent en demorapport på e-fivefactor her