Hvad er Femfaktormodellen?

Femfaktormodellen er en empirisk udviklet personlighedsmodel, som anerkedes forskningsmæssigt.  Nutidens toneangivende personlighedsforskere Paul T. Costa og Robert R. McCrae opererer i deres såkaldte 'Fem Faktor Model' med fem faktorer, som i forskellige nuancer og kombinationer karakteriserer alle mennesker på tværs af tid og sted.

De fem fem grundlæggende faktorer 

Ekstroversion

(Selskabelighed, dominans, aktivitet, spændingssøgen, positive emotioner, varme)

Neuroticisme

(Bekymring, ængstelighed, irritabilitet, negative emotioner, stressfølsomhed)

Åbenhed

(Intellektuel nysgerrighed, tolerance, eksperimenterende,
fantasifuldhed, æstetisk)

Samvittighedsfuldhed

(Selvdisciplin, ordentlighed, ansvarsfølelse, præstationsorientering,
Samvittighedsfuldhed besindighed)

Omgængelighed

(Tillidsfuldhed, oprigtighed, godgørenhed, eftergivenhed, beskedenhed, sympati)

 

Femfaktormodellens historiske baggrund

Gennem tiden har det været et vigtigt mål for psykologien at etablere en model eller metode, som er velegnet til at beskrive menneskets personlighed og identificere psykiske lidelser med det formål at kunne anvende denne model til at afhjælpe disse og opnå en bedre indsigt i personlighedens væsen.

Gennem årene har mange modeller profileret sig – nogen i den akademiske verden andre i forretningsverdenen. Nogle af modellerne er mere accepterede end andre – og har indtil nu bestået tidens prøve. Men dette skifter, idet der også indenfor psykologien er ”modebevægelser”. Femfaktormodellen anvendes i stor grad til afdækning af personlighedtræk via særlige spørgeskemaer. Dette f.eks. til rekruttering og personlig udvikling.

Fra en historisk betragtning sondrer man mellem tre faser i udviklingen af femfaktormodeller, hvor interpersonel teori (Wiggins) har indtaget en central plads i de seneste år.

 

Det interpersonelle circumplex

Det interpersonelle circumplex afdækker interpersonelle træk, adfærd og motiver (Wiggins, 2003) og bygger på evolutionspsykologiens ”fundamental two”. De to grundlæggende karakteristika, nemlig 1) handlekraft, dominans og magt, og 2) fællesskab, solidaritet og venlighed. Cirklen afspejler en vægtet kombination af disse to dimensioner i fire farver, otte facetter og 16 træk.

Illustration af den interpersonelle cirkumplex model
(e-stimates e-fivefactor profil)

 

e-fivefactor profilen

e-fivefactor er den  mest omfattende personlighedstest vi udbyder hos e-stimate. Profilen viser de grundlæggende faktorer med dybdegående beskrivelser af de bagvedliggende 30 personlighedstræk samt indsigt i skyggesider, integritet, succesfaktorer og risikofaktorer.

Profilen giver dermed en bred viden om fokuspersonens personlighed og et meget dybt kendskab til, hvordan vedkommende agerer.  e-fivefactor profilen er derfor særlig værdifuld til rekruttering og udvikling på leder- og specialistniveau.

Se et eksempel på e-fivefactor rapporten

Hent en demorapport på e-fivefactor her