Faglig artikel:

Hvad er Femfaktormodellen?

Filosoffer, teoretikere og praktikere helt fra det antikke Grækenland til Jungs personlighedstyper, har alle dage været optaget af at beskrive menneskets personlighed og individualitet. Gennem de sidste 35 år har teorien dog primært taget udgangspunkt i Femfaktormodellen, som værende fokuspunktet inden for den personlighedspsykologiske forskning. I denne artikel bliver du klogere på formålet og indholdet i modellen, som anvendes internationalt såvel som i e-stimates udvidede personprofiler.

Femfaktormodellen indgår i den udvidede personprofil og anvendes i forskningen om sammenhænge mellem f.eks. personlighed, adfærd og resultater. Femfaktormodellen er en empirisk funderet personlighedsmodel og den internationalt mest anerkendte personlighedsmodel.

Chef Psykometriker​ Asmund K Lund konferencedagen
Asmund K. Lund ⎟ Chef Psykometriker

Jeg vil gerne vide mere!

Én model, fem faktorer og tredive personlighedstræk

Modellen består af fem overordnede hovedfaktorer, som er Robusthed, Ekstroversion, Åbenhed for nyt, Venlighed og Samvittighedsfuldhed. Hver af disse fem faktorer indeholder seks underliggende personlighedstræk – altså 30 forskellige personlighedstræk

Kombinationen af de fem hovedfaktorer og de 30 personlighedstræk, udgør samlet set den mest nuancerede og præcise analyse af personlighed, som er på markedet i dag. Personlighedsfaktorer og -træk har vist sig at være solide indikatorer for en række individuelle forskelle på mennesker, og er i dag en af de mest undersøgte områder indenfor studiet af individuelle forskelle, ligesom det anvendes bredt i rekruttering og udvikling af medarbejdere og ledere af samme grund.

En trækteoretisk model

Selve modellen er trækteoretisk, idet den bygger på trækteorien (personlighedstræk). I bund og grund betyder det, at du kan placere alle mennesker på en normalfordelt skala ud fra hvert personlighedstræk.

Hvert personlighedstræk er et kontinuum, fx “Indadvendt - Udadvendt”, altså en skala, hvor enderne er modsætninger. Nogle personer er mest udadvendte, mens andre er mest indadvendte. De fleste er dog ikke enten indadvendt eller udadvendt, men placerer sig et sted derimellem og kan håndtere begge dele. Fagligt kaldes dette derfor ”Introvert – Ambivert – Ekstrovert”.

Indadvendt

Udadvendt

De fem grundlæggende faktorer

Herunder ser du de fem faktorer og fordelingen af de underliggende tredive personlighedstræk.

Femfaktormodellens historiske baggrund

Siden det antikke Grækenland har filosoffer, teoretikere og praktikere dokumenteret deres forsøg på at beskrive menneskets personlighed og karaktertræk. Gennem tiden er der præsenteret mange forskellige bud på, hvordan personlighed kan måles og anskues: fra grækernes teori om at balancen i kropsvæsker afgjorde personligheden til Jungs personlighedstyper. Fælles for de fleste af disse teorier er at de er netop det: teorier. Idéer om hvordan personligheden er indrettet, som så efterfølgende er forsøgt påvist i studier og modeller. Inden for det personlighedspsykologiske felt er alle disse teorier for længst forældede, og har måttet vige pladsen for Femfaktormodellen, der de sidste 35 år har været i centrum af den personlighedspsykologiske forskning.

Femfaktormodellen vendte tilgangen til personlighed på hovedet, ved ikke at haev en stor teori udviklet fra start. I stedet kiggede man på alle de ord vi bruger til at beskrive hinanden, og så ledte man efter mønstre og sammenhænge. Det kalder man den leksikalske hypotese: Idéen om at de ord vi bruger til at beskrive hinanden, må reflektere de væsentligste sider af menneskets personlighed – for hvad skulle vi ellers tale om, end det der er væsentligt?

Hvordan har man fundet de fem faktorer?

De fem faktorer er fundet via faktoranalyse, som er en statistisk metode til at måle, hvordan data fordeler sig, og om der kan findes datagrupper der har tendens til at variere sammen (som om de var styret af en underliggende faktor).

Du kan betragte de fem faktorer som fem siloer med hvert sit indhold. Hver af de fem faktorer består af seks personlighedstræk, der hver især repræsenterer forskellige måder den overordnede faktor kan vise sig på, og som tilsammen udgør det, der er karakteristisk for faktoren.

Tag ’Åbenhed for nyt’ som eksempel: Faktoren kan forstås som graden af åbenhed overfor at tingene kan være anderledes end vi er vant til. På trækniveau skelner vi f.eks. mellem Idérig (at vi er åbne overfor at forestille os nyt), Æstetik (At vi er åbne overfor skønhed) og Emotionalitet (at vi er åbne overfor vores følelser). Alle er udgaver af at være åbne overfor at verden kan være anderledes end vi er vant til, men de viser sig forskelligt i vores liv, og de kan variere i score og dermed styrke.

De fem faktorer er desuden i høj grad uafhængige af hinanden. Dette betyder, at det du scorer på den ene faktor, ikke hænger noget særligt sammen med hvad du scorer på de andre faktorer. Man kan med andre ord score alle tænkelige sammensætninger af faktorerne.

e-fivefactor profilen

e-fivefactor profilen er vores mest omfattende personlighedstest - og er særlig værdifuld til rekruttering og udvikling på leder- og specialistniveau.

Profilen viser de grundlæggende fem hovedfaktorer med dybdegående beskrivelser af de bagvedliggende 30 personlighedstræk samt indsigt i skyggesider, integritet, succesfaktorer og risikofaktorer. Rapporten giver dermed en dyb indsigt i kandidatens personlighed og hvordan vedkommende agerer.

I e-fivefactor profilen kombineres det psykometriske grundlag fra Femfaktormodellen, med cirkumpleksmodellens intuitivt forståelige design. Det skaber de bedste betingelser for at kombinere præcision og forudsigelseskraft i datagrundlaget med forståelse og effektivitet i samtaleprocessen.

Har du spørgsmål?

Udfyld formularen nedenfor og vi kontakter dig hurtigst muligt!

Hvis du vil læse mere om femfaktorteorien anbefaler vi disse artikler og bøger:

Chamorro-Premuzic, T. (2014). Personality and Individual Differences (3rd ed.). New York, NY: Wiley.

Costa, P. & McCrae, R.R. (1999). A five-factor theory of personality. The Five-Factor Model of Personality: Theoretical Perspectives. 2. 51-87.

Costa, P. & McCrae, R. (2002). Personality in Adulthood: A Five-Factor Theory Perspective. Management Information Systems Quarterly

Furnham, A. (1996). The big five versus the big four: The relationship between the Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) and NEO-PI five factor model of personality. Personality and Individual Differences, 21(2), 303–307. https://doi.org/10.1016/0191-8869(96)00033-5

Høgh-Olesen, H. & Dalsgaard, T. (2014). Mærkelige menneske. Moderne personlighedspsykologi. Hinnerup, Plurafutura publishing.

Vermeren, P. (2019). Part III. Myth 12: Jungian Typology and related questionnaires (MBTI, Insights Discovery…).

Andre faglige artikler...

Vil du gerne høre mere om vores forskellige HR-værktøjer?

Er du nysgerrig på ny viden, tips og inspiration?

Tilmeld vores populære nyhedsbrev omkring personlighedspsykologi og adfærd.

Er du nysgerrig på ny viden, tips og inspiration?

Tilmeld dig vores nyhedsbrev!

Du vil modtage e-mails om certificering, ny viden om personlighedspsykologi, test & adfærd og tilbud på kurser, der gør dig dygtig(ere) til rekruttering og personudvikling.

*Betingelser: Ved tilmelding accepterer du betingelserne og accepterer, at e-stimate kan sende mig info omkring webinar pr. mail og behandle mine personoplysninger i overensstemmelse med deres vilkår for behandling af personoplysninger. Samtykket kan altid trækkes tilbage ved at kontakte os.

Læs vores privatlivspolitik her

Jeg accepterer at blive tilmeldt e-stimates nyhedsbrev
Blogindlæg inspiration