Kulturanalysen

Mål kulturen i organisationen, afdelingen eller teamet

 

 

Du kan bruge kulturanalysen til:

 

  • At få et databaseret kulturtjek
  • Sammenlægning af afdelinger eller teams
  • Et konkret værktøj til at skabe forandringer
  • At styrke eller dæmpe en bestemt type kultur
  • Sammenholde kulturforskelle imellem afdelinger

 

Culture eats strategy for breakfast

En organisation består af mennesker, processer, systemer og strukturer, og organisationskulturen er det, der binder det hele sammen. Kultur er udtryk for den måde, vi gør tingene på. En organisationskultur kan forstås som den optik eller linse som virksomhedens medarbejdere ser virksomhedens aktiviteter igennem.


Rød kultur

Rød kultur er meget krævende og resultatorienteret - præget at vindermentalitet, konkurrence og målorientering. Succes og at være bedre end konkurrenterne er det vigtigste. Målet er at skabe konkurrencemæssige fordele og et stærkt bundlinjeresultat. Konkurrenceevne og produktivitet er derfor i fokus. Lederens opgave er at sikre produktivitet og profitmaksimering gennem en klar og aggressiv strategi.


Gul kultur

Gul kultur er karakteriseret ved dynamik, kreativitet, innovation og fokus på det der er nyt og unikt. Omverdenen opleves som meget omskiftelig og turbulent. Innovative og banebrydende ideer, produkter og services betragtes derfor som vejen til succes. Lederens opgave er at skabe en kultur med fokus på fleksibilitet og innovation.


Grøn kultur

Grøn kultur er kendetegnet ved værdier som teamwork og loyalitet. Det tilstræbes at alle har samme værdigrundlag og opfattelser af formål. I stedet for regler og procedurerne eller konkurrence og profit, er de typiske karakteristika teamwork, medarbejderinvolvering og commitment. Den største opgave for ledelsen er, at sikre medarbejdernes loyalitet gennem inddragelse, omsorg og undgåelse af konflikter.


Blå kultur

Blå kultur kultur, er en formaliseret og struktureret kultur, karakteriseret ved procedurer, stabilitet, forudsigelighed og kvalitet. Formelle regler, procedurer, klare retningslinjer og kontrol opfattes som nøglerne til succes. Effektive ledere er gode koordinatorer og organisatorer. Medarbejderne forventes at følge regler og procedurer.

 

Fra fire til otte...

I e-stimate rapporten nuancerer vi disse fire kulturtyper, ved at opdele hver af dem i to. Det giver et markant mere nuanceret og detaljeret billede af kulturen, samt mulighed for at matche denne op mod personprofilens otte facetter. Organisationer er sjældent rene eksempler af en bestemt type, men vil typisk indeholde en kombination af kulturne.

Vil du se et eksempel på en kulturanalyse?

Se en demorapport her

 

 

Hvordan bliver jeg certificeret?

Husk at du med én certificering får adgang til alle profiler og værktøjer, så du får både adgang til Kulturanalysen og alle de andre profil- og testværktøjer.

Læs mere om, hvordan du bliver certificereret hos e-stimate