Kulturanalysen

Mål kulturen i organisationen, afdelingen eller teamet

 

 

Du kan bruge kulturanalysen til:

 

  • At få et databaseret kulturtjek
  • Sammenlægning af afdelinger eller teams
  • Et konkret værktøj til at skabe forandringer
  • At styrke eller dæmpe en bestemt type kultur
  • Sammenholde kulturforskelle imellem afdelinger

 

Culture eats strategy for breakfast

Der er veldokumenterede sammenhænge mellem kultur, ledelse og effektivitet. Det der knytter dem sammen er nødvendigheden af, at især ledelsen forstår, hvordan de kan arbejde med de såkaldt bløde områder og identificere de nødvendige behov for forandringer og sørge for at forandringerne gennemføres.

En organisation består af mennesker, processer, systemer og strukturer, og organisationskulturen er det, der binder det hele sammen. Kultur er udtryk for den måde, vi gør tingene på. En organisationskultur kan forstås som den optik eller linse som virksomhedens medarbejdere ser virksomhedens aktiviteter igennem.

Fra abstrakt til konkret analyse

En kulturanalyse er en anonym analyse, der konkretisere det, som for mange kan opleves som meget abstrakt. Det er vigtig viden i forbindelse med både rekruttering af nye medarbejdere, ledelsesmæssige tiltag, forandringsledelse og generel italesættelse af kulturen. Analysen tager 10 minutter at besvare og måler på fire generiske kulture, otte facetter heraf samt kvalitative beskrivelse fra hver deltager i analysen.

Rød kultur er meget krævende og resultatorienteret - præget at vindermentalitet, konkurrence og målorientering. Succes og at være bedre end konkurrenterne er det vigtigste. Målet er at skabe konkurrencemæssige fordele og et stærkt bundlinjeresultat. Konkurrenceevne og produktivitet er derfor i fokus. Lederens opgave er at sikre produktivitet og profitmaksimering gennem en klar og aggressiv strategi.

Gul kultur
er karakteriseret ved dynamik, kreativitet, innovation og fokus på det der er nyt og unikt. Omverdenen opleves som meget omskiftelig og turbulent. Innovative og banebrydende ideer, produkter og services betragtes derfor som vejen til succes. Lederens opgave er at skabe en kultur med fokus på fleksibilitet og innovation.

Grøn kultur er kendetegnet ved værdier som teamwork og loyalitet. Det tilstræbes at alle har samme værdigrundlag og opfattelser af formål. I stedet for regler og procedurerne eller konkurrence og profit, er de typiske karakteristika teamwork, medarbejderinvolvering og commitment. Den største opgave for ledelsen er, at sikre medarbejdernes loyalitet gennem inddragelse, omsorg og undgåelse af konflikter.

Blå kultur er en formaliseret og struktureret kultur, karakteriseret ved procedurer, stabilitet, forudsigelighed og kvalitet. Formelle regler, procedurer, klare retningslinjer og kontrol opfattes som nøglerne til succes. Effektive ledere er gode koordinatorer og organisatorer. Medarbejderne forventes at følge regler og procedurer.

Fra fire farver til otte facetter af kulturen
I e-stimate rapporten nuanceres de fire kulturtyper, ved at opdele hver af dem i to - det giver et markant mere nuanceret og detaljeret billede af kulturen. Organisationer er sjældent rene eksempler af en bestemt type, men vil typisk indeholde en kombination af kulturne.

Se et eksempel på en kulturanalysen

Se en demorapport her

 

 

Hvordan bliver jeg certificeret?

Med én certificering får du adgang til alle de profiler og testværktøjer
som du skal bruge til både rekruttering og udvikling.

Læs mere om hvordan du bliver certificereret her