Certificering i personlighedstest og profilværktøjer

 

Når du vælger e-stimate, så får du med blot én certificering adgang til alle profil- og testværktøjer. Du får på den måde et stærk set-up af muligheder, som du kan bruge til både rekruttering og udvikling af ledere, medarbejdere og teams. Du bliver altså uddannet i hele vores setup af værktøjer, men betaler kun for forbrug.


Få indblik i alle vores værktøjer her

 

 

e-disc

En professionel personprofil, der er let at gå til

 

Du kan bruge e-disc til:

 • Projektgrupper
 • Studerende
 • Karriereudvikling
 • Medarbejderudvikling
 • Coaching og personlig udvikling
 • At styrke kommunikation og samarbejde

 

 

Ideel til udvikling og workshops

e-disc er et simpelt profilværktøj, der giver et billede af en persons adfærd og præferencer – altså hvordan vi bliver påvirket af og kommunikerer med vores omgivelser. Hvis du er bekendt med DISC, vil du kunne genkende mange elementer i e-disc. Men du vil samtidig opleve, at rapporterne er mere imødekommende i deres stil og lettere at anvende i praksis.

Profilen er med til at give en større forståelse for, hvorfor vi reagerer, som vi gør i forskellige situationer, men også for hvordan vi bedst taler med vores omgivelser. Det kan også være med til at give et billede af, hvilke opgaver og situationer du fungerer bedst i, både fritid og arbejde.

 

Læs mere om e-disc profilen her

 

 

 

e-interpersonal

En professionel personprofil med flere nuancer

 

Du kan bruge e-interpersonal til:

 • Rekruttering
 • Medarbejderudvikling
 • Lederudvikling
 • Talentudvikling
 • Coaching og personlig udvikling
 • Styrke kommunikation og samarbejde

Ideel til udvikling og rekruttering 

e-interpersonal bruger også de fire farver, men viser herudover otte karaktertræk. Det giver markant flere nuancer og større dybde til dialogværktøjet. Profilen har mange anvendelsesmuligheder og bruges til både rekruttering og udvikling.

Rapporterne er intuitive og brugervenlige. Teksterne er formidlet i et dagligdags sprog, og der bliver brugt grafiske elementer, som giver et hurtigt overblik.

 

Læs mere om e-interpersonal profilen her

 

 

 

Teamprofilen

Forstå dynamikkerne i teamet

 

 

Du kan bruge teamprofilen til:

 • Teamudvikling
 • Teamsammensætning
 • Øge performance i teamet
 • Styrke kommunikation og samarbejde
 • Fastlægge personlige kompetencer i teamet
 • Rekruttering af ny medarbejder i eksisterende team

 

Ideel til at forbedre samarbejde og kommunikation

Teamprofilen giver dig en dybdegående indsigt i både teamet og den enkeltes rolle og bidrag i teamet. Den bygger på anerkendte psykologiske teorier om menneskelig adfærd og motivation. Teamprofilens grafiske illustrationer gør den overskuelig og let at gå til – uanset om formålet er teamudvikling, at sammensætte nye teams og projektgrupper eller at styrke kommunikationen og samarbejdet.

 

Læs mere om Teamprofilen her

 

 

e-fivefactor

En dybdegående og præcis personlighedstest

 

 

e-fivefactor kan anvendes til:

 • Rekruttering på leder- og specialistniveau
 • Længere udviklingsforløb
 • Indsigt i helt op til 30 personlighedstræk
 • Afdækning af succesfaktorer
 • Identificering af risikofaktorer
 • Dybdegående beskrivelser

Ideel til leder- og specialistniveau

e-fivefactor er vores mest omfattende personlighedstest og afdækker helt op til 30 personlighedstræk. Profilen viser de grundlæggende personlighedstræk og drivere med dybdegående beskrivelser. Profilen giver dermed en bred viden om testpersonens personlighed og et meget dybt kendskab til, hvordan vedkommende agerer.  Derfor er e-fivefactor-profilen særlig værdifuld til rekruttering og udvikling på leder- og specialistniveau. Rapporten bruger grafiske elementer, som gør værktøjet let at arbejde med i praksis.

 

Læs mere om e-fivefactor profilen her

 

 

Professionel performancemåling

 

 

Du kan bruge e-asy 360 til:

 • Performance og udvikling
 • Medarbejder- og lederfeedback
 • Forandringsprocesser
 • Forbedring af samarbejdsrelationer
 • Effektmåling af uddannelse og udvikling

 

Værdifuld feedback med e-asy 360

e-asy 360 er et fleksibelt værktøj til at lave måling af feedback og performance på en struktureret og professionel måde. Ved at sammenholde flere interessenters feedback i én og samme proces giver det et helhedsorienteret billede af  fokuspersonens præstationer, styrker og svagheder.

 

Læs mere om e-asy 360 her

 

 

 

 

Kulturanalysen

Mål kulturen i organisationen, afdelingen eller teamet

 


Du kan bruge kulturanalysen til:

 

 • At få et databaseret kulturtjek
 • Sammenlægning af afdelinger eller teams
 • Et konkret værktøj til at skabe forandringer
 • At styrke eller dæmpe en bestemt type kultur
 • Sammenholde kulturforskelle imellem afdelinger

Culture eats strategy for breakfast

En organisation består af mennesker, processer, systemer og strukturer, og organisationskulturen er det, der binder det hele sammen. Kultur er udtryk for den måde, vi gør tingene på. En organisationskultur kan forstås som den optik eller linse som virksomhedens medarbejdere ser virksomhedens aktiviteter igennem.

 

Læs mere om Kulturanalysen her

 

 

 

IQ Potential

En præcis og valid IQ-test

 

 

En intelligenstest, der måler en kandidats potentiale for at præstere i en stilling eller i forhold til en specifik opgave.

 

Hvornår skal du lave en IQ Test?

Jobs med betydelig kompleksitet stiller højere krav til intelligens og evnen til at lære, mens jobs med lavere kompleksitet og mere rutinemæssige opgaver stiller lavere krav til intelligens. Anvendelsen af IQ-tests viser sig således mest relevant i rekrutteringen til jobs med høje kognitive krav, mens behovet mindskes ved stillinger hvor disse krav er lavere.

 

Læs mere om IQ Potential her

 

 

 

Hvordan bliver jeg certificeret?

Husk at du med én certificering får adgang til alle profiler og værktøjer, så du får både adgang til e-disc og alle de andre profil- og testværktøjer.

Læs mere om, hvordan du bliver certificereret hos e-stimate