Arbejder du med rekruttering?

 

Vi ønsker at sikre dig en viden - baseret på data - og et beslutningsgrundlag, du kan handle på. Det øger sandsynligheden for at du udvælger de medarbejdere, der vil forblive motiverede og performe bedst i jobbet.

 

Udvælg de bedste til jobbet

Når en medarbejder passer til jobbet, performer de bedre og sikrer virksomheden et bedre resultat. På samme måde kan et dårligt match mellem medarbejder og job koste virksomheden mange ressourcer. At finde det helt rette match mellem job og medarbejder kræver en effektiv og struktureret rekrutteringsproces. Med vores personprofil, personlighedstest og markedets mest præcise IQ-test samt funktionerne "jobprofil", "cultural fit" og "second opinion" får du nogle stærke værktøjer, som du kan bruge til rekruttering på alle niveauer. Du får endda adgang til dem alle via blot én enkelt certificering.

 

Få indblik i vores værktøjer til rekruttering

Hos e-stimate arbejder vi udelukkende med videnskabelige og veldokumenterede koncepter, som vi formidler på en forståelig måde - det gør vores værktøjer anvendelige i praksis. I rapporterne bliver der brugt grafiske elementer, som gør det muligt at få et hurtigt overblik over kandidatens adfærd i jobsammenhæng, forskelle på kandidatens intuitive og tilstræbte adfærd og om der er konsistens/inkonsistens i besvarelsen.

 

 

 

 

 

Se også alle profil- og testværktøjer her

 

 

e-interpersonal

 

En professionel personprofil med nuancer

Hvis du er bekendt med DISC, vil du kunne genkende mange elementer i e-interpersonal profilen, men du vil samtidig opleve, at rapporterne er markant dybere og lettere at bruge i praksis. Profilen viser, udover de primære adfærdsmønstre i fire farver, også otte facetter. Dette giver markant flere nuancer og større dybde til værktøjet i en rekruttering.

Ideel til rekruttering på operationel og taktisk niveau

e-interpersonal profilen giver et præcist og håndgribeligt billede af kandidatens forventede præstationer i en jobmæssig sammenhæng. Ydermere får du i rapporten også en analyse af kandidatens robusthed og Grit. Grit er vedholdenhed og ambition - et afgørende personlighedstræk i forhold til succes. Robusthed er et personlighedstræk, der viser, hvordan kandidaten håndterer pres og stress. e-interpersonal profilen er derfor særlig ideel til rekruttering på operationel og taktisk niveau - skal du rekruttere på leder- eller specialistniveau? Så anbefales du at anvende e-fivefactor profilen.

Se her et eksempel på en e-interpersonal rapport

 

 

 

 

e-fivefactor

 

En dybdegående og præcis personlighedstest

e-fivefactor er vores mest omfattende personlighedstest og afdækker helt op til 30 personlighedstræk. Profilen viser de grundlæggende personlighedstræk og drivere med dybdegående beskrivelser. Profilen giver dermed en bred viden om kandidatens personlighed og et meget dybt kendskab til, hvordan vedkommende agerer.

Ideel til rekruttering på leder- og specialistniveau.

e-fivefactor har en meget høj grad af nuancer og detaljer, som gør den særlig værdifuld til rekruttering og udvikling på leder- og specialistniveau. Profilen bygger på IPIP’s (International Personality Item Pool) Femfaktor model, og spørgerammen er tilpasset dansk virksomhedskultur. Profilen  valideres løbende af psykometrikere og er senest valideret medio 2018.

Se her et eksempel på en e-fivefactor rapport

 

 

 

 

IQ Potential

Anvendelig til rekruttering

IQ Potential er et profilværktøj, der måler det intelligens-
mæssige element af en testpersons potentiale for at præstere i en stilling eller i forhold til en specifik opgave. IQ Potential er en adaptiv IQ test, hvilket betyder, at sværhedsgraden af opgaverne tilpasses personens svar. Dette giver en høj præcision og validitet i resultaterne.

 

Testen består af fire testelementer:

  • Evnen til at løse komplekse opgaver
  • Arbejdshukommelse
  • Matematisk og logisk opgaveløsning
  • Kommunikative færdigheder - herunder evnen til at producere tekst under pres

Evnen til at præstere indenfor disse områder har igennem omfattende forskning vist sig at være tæt forbundet med succesfuld jobpræstation.

Se her et eksempel på IQ Potential

 

 

 

 

 

 

Match hurtigt kandidat og job 

Når du bliver certificeret og får din online konto hos os, kan du blandt andet bruge funktionerne "Jobprofil", "Kulturanalyse", "Cultural Fit" og "Second Opinion".

 

Allerede inden du går i gang med rekrutteringen, kan du med Jobprofilen, let definere hvilke karaktertræk du søger hos kandidaten. Når du har lavet en jobprofil, kan du automatisk matche med besvarede profiler, så du ikke overser stærke kandidater til din første samtale. Du definerer let og hurtigt de ønskede karaktertræk via en slider, der markerer minimum og maksimum – fx personlighedstræk som "handlekraft", "omhyggelighed" og "social kompetence". Det er et let, lækkert og et intuitivt design.

 

 

Vil du vide mere om hvordan du bliver certificeret?

Så er du velkommen til at kontakte os eller læse mere her.