Arbejder du med rekruttering?

 

Så har vi alle de profil- og testværktøjer,
som du har brug for.

Med vores personprofil, personlighedstest og markedets mest præcise IQ test og en jobprofil-funktion får du fire stærke værktøjer, som du kan bruge til rekruttering på alle niveauer - og du får adgang til dem alle via blot én enkelt certificering.

Få indblik i vores værktøjer til rekruttering

Hos e-stimate arbejder vi udelukkende med videnskabelige og veldokumenterede koncepter, som vi formidler på en forståelig måde - det gør vores tests anvendelige i praksis. I rapporterne bliver der brugt grafiske elementer, som gør det muligt at få et hurtigt overblik over kandidatens adfærd i jobsammenhæng, forskelle på kandidatens intuitive og tilstræbte adfærd og om der er konsistens/inkonsistens i besvarelsen.

 

e-interpersonal

God til rekruttering på operationel og taktisk niveau

Hvis du er bekendt med DISC, vil du kunne genkende mange elementer i e-interpersonal profilen, men du vil samtidig opleve, at rapporterne er markant dybere og lettere at bruge i praksis. Alle vores profiler og tests er forskningsbaseret, men formidlet på en let og overskuelig måde. Profilen viser vores primære adfærdsmønstre i fire farver og i otte facetter.
Dette giver markant flere nuancer og større dybde til værktøjet i en rekruttering.

 

Et profilværktøj med mange muligheder

Profilen har mange anvendelsesmuligheder og bruges til både rekruttering og udvikling.
I rapporterne bliver der brugt grafiske elementer, som gør det muligt at få et hurtigt overblik over kandidatens adfærd i jobsammenhænge og forskelle på kandidatens intuitive og tilstræbte adfærd. Rapporterne viser desuden, om der er konsistens / inkonsistens i besvarelsen. e-interpersonal afdækker også Robusthed og Grit.
Grit er vedholdenhed og ambition - et afgørende personlighedstræk i forhold til succes. Robusthed er et personlighedstræk, der viser, hvordan kandidaten håndterer pres og stress.

Se her et eksempel på en e-interpersonal rapport

 

e-fivefactor

Anvendelig til rekruttering på specialist- og lederniveau

e-fivefactor er vores mest omfattende personlighedstest og afdækker helt op til 30 personlighedstræk. Profilen viser de grundlæggende personlighedstræk og drivere med dybdegående beskrivelser. Profilen giver dermed en bred viden om testpersonens personlighed og et meget dybt kendskab til, hvordan vedkommende agerer.
Der er e-fivefactor særlig værdifuld til rekruttering og udvikling på leder- og specialistniveau. I rapporten anvendes der grafiske elementer, som gør værktøjet let at arbejde med i praksis.

 

Valideret af psykometrikere

e-fivefactor bygger på IPIP’s (International Personality Item Pool) FFM model, og spørgerammen er tilpasset dansk virksomhedskultur. Profilen valideres løbende af psykometrikere og er senest valideret medio 2018. Testen bygger altså på nyere teorier om karaktertræk og deres betydning for personligheden, som gør at e-fivefactor er 100% valid og veldokumenteret.

Se her et eksempel på en e-fivefactor rapport

 

IQ Potential

Anvendelig til rekruttering

IQ Potential er et profilværktøj, der måler det intelligens-
mæssige element af en testpersons potentiale for at præstere i en stilling eller i forhold til en specifik opgave. IQ Potential er en adaptiv IQ test, hvilket betyder, at sværhedsgraden af opgaverne tilpasses personens svar. Dette giver en høj præcision og validitet i resultaterne.

 

Testen består af fire testelementer:

  • Evnen til at løse komplekse opgaver
  • Arbejdshukommelse
  • Matematisk og logisk opgaveløsning
  • Kommunikative færdigheder - herunder evnen til at producere tekst under pres

Evnen til at præstere indenfor disse områder har igennem omfattende forskning vist sig at være tæt forbundet med succesfuld jobpræstation.

Se her et eksempel på IQ Potential

 

Match profiler og job nemt og hurtigt 

Når du bliver certificeret og får din online konto hos os, kan du bruge funktionen jobprofil

 

Allerede inden du går i gang med rekrutteringsprocessen, kan du nemt definere, hvilke karaktertræk du søger. Når du har lavet en jobprofil, kan du automatisk matche med besvarede profiler, så du ikke overser stærke kandidater til din første samtale. Du definerer let og hurtigt de ønskede karaktertræk via en slider, der markerer minimum og maksimum – fx personlighedstræk som "handlekraft", "omhyggelighed" og "social kompetence". Det er et let, lækkert og et intuitivt design. Som certificeret bruger får du også adgang til funktionerne kulturanalyse og Cultural Fit.