Få adgang til alle vores profil- og testværktøjer med blot én certificering

 

Hos os får du med blot én certificering adgang til alle vores profil- og testværktøjer, som du kan bruge både til rekruttering, udvikling af mennesker og teams. Du får bl.a. adgang til personprofiler og -tests, teamprofiler, workshopmaterialer og IQ test. Du bliver altså uddannet i hele vores set-up af værktøjer, men betaler kun for forbrug.

 

Få indblik i alle vores værktøjer

 

 

e-disc – hvis du skal…

Bruge en professionel personprofil, der er let gå til

e-disc kan anvendes til:

 • Projektgrupper
 • Karrierenavigation og karriereudvikling
 • Studerende
 • Coaching og personlig udvikling
 • Medarbejderudvikling
 • Styrke kommunikation og samarbejde

 

Anvendelig til udvikling og simple workshops

e-disc er et praktisk og enkelt dialogværktøj, som viser vores primære adfærdsmønstre i fire farver. Alle vores profiler og tests er forskningsbaseret, men formidlet på en let og overskuelig måde. e-disc har en styrkebaseret tilgang og brugen af farver gør profilen let at forstå og dermed også let at anvende. Hvis du er bekendt med DISC, vil du kunne genkende mange elementer i e-disc, men du vil samtidig opleve, at rapporterne er mere imødekommende i sin stil.  e-disc bruges bl.a. sammen med studerende til udvikling og karrierenavigation og i organisationer til simple og typisk kortere workshopforløb.

 

e-interpersonal – hvis du skal…

Bruge en professionel personprofil med flere nuancer

e-interpersonal kan anvendes til:

 • Rekruttering
 • Medarbejderudvikling
 • Lederudvikling
 • Talentudvikling
 • Coaching og personlig udvikling
 • Styrke kommunikation og samarbejde

 

Anvendelig til udvikling og rekruttering på operationel og taktisk niveau

e-interpersonal belyser også de fire farver, men viser herudover også otte karaktertræk, hvilket giver markant flere nuancer og større dybde til dialogværktøjet. Profilen har mange anvendelsesmuligheder og bruges til både rekruttering og udvikling.
Rapporterne er intuitive og brugervenlige, da teksterne er formidlet i et dagligdags sprog og der bliver brugt grafiske elementer, som giver et hurtigt overblik. e-interpersonal afdækker desuden også Robusthed og Grit. Grit er vedholdenhed og ambition - der er afgørende personlighedstræk i forhold til succes. Robusthed er et afgørende personlighedstræk i forhold til at håndtere pres og stress.

Tilpas selv rapporten

Du kan let selv tilpasse rapporten med præcis de elementer, som du har brug for til den konkrete situation. Fx kan du tilvælge elementerne "interviewguide", "ledelse af", "Grit & Robusthed", "kommunikation og samarbejde" mv.
På den måde kan du eksempelvis i en rekrutteringsproces tilpasse én type rapport til interviewet, én type rapport til kandidaten og én type rapport til onboarding - altså udskrive flere forskellige rapporter uden at betale mere.

Se her et eksempel på en e-interpersonal rapport

 

 

Teamprofilen – hvis du skal…

Sammensætte og udvikle teams

Teamprofilen kan anvendes til:

 • Teamudvikling
 • Sammensætte nye teams og grupper
 • Forbedre performance i teamet
 • Styrke kommunikation og samarbejde i teamet
 • Fastlægge personlige kompetencer i teamet
 • Rekruttering af ny medarbejder i eksisterende team

 

Anvendelig til sammensætning og udvikling af teams og grupper

Teamprofilen giver dig en dybdegående indsigt i både teamet og den enkeltes rolle og bidrag i teamet. Den bygger på anerkendte psykologiske teorier om menneskelig adfærd, og hvad der motiverer os. Teamprofilens grafiske illustrationer gør den overskuelig og let at gå til - uanset om formålet er teamudvikling, at sammensætte nye teams og projektgrupper eller at styrke kommunikationen og samarbejdet.

Workshopmaterialer

Du kan kombinere teamprofilen med en række workshopmaterialer, som du også får adgang til - fx teamøvelser, dialogkort, teamhjul og feedbackkort. Teamprofilen kombineret med workshopmaterialerne gør det let både at huske sin egen profil og teamets profiler. Teamprofilen har stor værdi i hverdagen og farverne bliver for mange en naturlig del af den daglige kommunikation.

Se her et eksempel på en teamrapport

 

e-fivefactor – hvis du skal…

Bruge en dybdegående og præcis personlighedstest

e-fivefactor kan anvendes til:

 • Rekruttering på leder- og specialistniveau
 • Længere udviklingsforløb
 • Indsigt i helt op til 30 personlighedstræk
 • Afdække succesfaktorer
 • Identificere risikofaktorer
 • Dybdegående beskrivelser

 

Anvendelig til rekruttering og udvikling på leder- og specialistniveau

e-fivefactor er vores mest omfattende personlighedstest og afdækker helt op til 30 personlighedstræk. Profilen viser de grundlæggende personlighedstræk og drivere med dybdegående beskrivelser. Profilen giver dermed en bred viden om testpersonens personlighed og et meget dybt kendskab til, hvordan vedkommende agerer.  Derfor er e-fivefactor profilen særlig værdifuld til rekruttering og udvikling på leder- og specialistniveau. I rapporten anvendes der  grafiske elementer, som gør værktøjet let at arbejde med i praksis.

 

Valideret af psykometrikere

e-fivefactor bygger på IPIP’s (International Personality Item Pool) FFM model, og spørgerammen er tilpasset dansk virksomhedskultur. Profilen valideres løbende af psykometrikere og er senest valideret medio 2018. Testen bygger altså på nyere teorier om karaktertræk og deres betydning for personligheden, som gør at e-fivefactor er 100% valid og veldokumenteret.

Se her et eksempel på en e-fivefactor rapport

e-asy 360 – hvis du skal…

Bruge et professionelt værktøj til performancemåling

e-asy 360 kan anvendes til:

 • Performance og udvikling
 • Medarbejder- og lederfeedback
 • Forandringsprocesser
 • Forbedring af samarbejdsrelationer
 • Effektmåling af uddannelse og udvikling

 

 

 

Værdifuld feedback med e-asy 360

e-asy 360 er et fleksibelt værktøj til at lave måling af feedback og performance på en struktureret og professionel måde. Ved at sammenholde flere interessenters feedback i én og samme proces giver det et helhedsorienteret billede af præstationer, styrker og svagheder. Værktøjet giver værdifuld viden til fx at vurdere, hvordan kolleger og ledere oplever hinandens styrker og udviklingspotentialer. Der er ingen begrænsninger i antal spørgsmål eller respondenter og du kan enten selv skræddersy eller vælge prædefinerede spørgerammer.

Se her et eksempel på en e-asy 360 rapport

 

IQ Potential – hvis du skal…

Bruge en præcis og valid IQ Test

IQ Potential er et profilværktøj, der måler det intelligensmæssige element af en testpersons potentiale for at præstere i en stilling eller i forhold til en specifik opgave. IQ Potential er en adaptiv IQ test, hvilket betyder, at sværhedsgraden af opgaverne tilpasses personens svar. Dette giver en høj præcision og validitet i resultaterne.

 

Testen består af fire testelementer:

 • Evnen til at løse komplekse opgaver
 • Arbejdshukommelse
 • Matematisk og logisk opgaveløsning
 • Kommunikative færdigheder - herunder evnen til at producere tekst under pres

Evnen til at præstere indenfor disse områder har igennem omfattende forskning vist sig at være tæt forbundet med succesfuld jobpræstation.

Se her et eksempel på IQ Potential

 

Læs mere om teorien bag vores profil- og testværktøjer