MASTER CLASS
Bliv Gold Certified Superbruger

 

Har du solid erfaring med at arbejde med personprofiler? Arbejder du med rekruttering og udvikling på leder- og specialistniveau, eller har du på anden vis interesse i at dykke dybere ned i e-fivefactor, Grit, skyggesider og IQ Potential? Med vores Master Class får du mulighed for at fordybe dig i både teori og tilbagemelding af e-stimates dybdegående personlighedstests og IQ-tests.  

 

Arbejdet med mennesker – og personprofiler

I arbejdet med mennesker er der sjældent et facit. Vi handler og agerer med forskellig baggrund, selvopfattelse og erfaringsgrundlag – og ud fra vores personlighed. Og for dig, som er særligt interesseret og erfaren i personlighedspsykologi og personprofiler, har vi udarbejdet vores Master Class.

På vores Master Class går vi spadestikket dybere i forhold til at forstå de bagvedliggende teorier inden for personlighedspsykologien, Femfaktormodeller, Grit og Dark side of personality. Du får indsigt i dyberegående personlighedstræk og skyggesider og kompetencer til også at kunne håndtere de mere ”komplicerede” profiler.

Er Master Class noget for dig?

Vores Master Class henvender sig til dig, som er erfaren med brug af personprofiler (eventuelt fra andre typer profilværktøjer), og som også er certificeret e-stimates bruger.

Master Class er for dig, der ønsker det bedste udbytte i arbejdet med personprofiler og ønsker at supplere din viden og rutine i de mest dybdegående værktøjer, som du fremadrettet kan anvende i udviklings- eller rekrutteringssammenhæng.

Master Class er med andre ord relevant, hvis du f.eks.:

 • Arbejder med leder- og specialistrekruttering
 • Arbejder med leder- og specialistudvikling
 • Er leder/chef/direktør eller teoretisk interesseret i personlighedspsykologi

Formelle adgangskrav

For at sikre det rette udbytte på forløbet skal du kunne dokumentere minimum et års aktivt arbejde med personprofiler generelt samt være certificeret i e-stimates testværktøj.

Teoretisk indblik i testværktøjet

Master Class er et intensivt overbygningsforløb på ca. 4 uger, og vi sætter fuldt fokus på den teoretiske, dybdegående del af personprofilerne: e-fivefactor, Grit, Integritet/Dark og IQ Potential.

Arbejdet med de dybdegående personlighedstest og værktøjer kræver oftest langt mere teoretisk viden, indsigt og faglig rutine end de mindre omfattende profilværktøjer. Den væsentligste del af vores Master Class er derfor en langt dybere indsigt i teorierne bag personlighedstests, trækteorierne og Big Five-modellen samt sammenhæng mellem IQ og performance og tolkning af IQ-testresultater.

Udover den teoretiske indsigt får du desuden praktisk træning i både tolkning og tilbagemelding på e-fivefactor samt oplæg til håndtering af ”vanskelige profiler”.

Undervisningen er på et højt fagligt niveau, og for at få det optimale ud af din deltagelse på Master Class kræves det, at du har forudgående solid erfaring med anvendelse af personprofiler samt en parathed til at arbejde dybt med det teoretiske fundament.

Gold Certified superbruger

 

Forløbet

Master Class-forløbet indeholder to fysiske kursusdage med to online vejledninger imellem kursusdagene. Det er vigtigt, at lysten driver værket! Igennem hele forløbet skal du på egen hånd sætte tid af til at læse og forberede din deltagelse med udgangspunkt i videnskabelige artikler.

Master Class-forløbets pensumniveau og omfang er ca. 100 sider - svarende til det, der arbejdes med i Personlighedspsykologi på psykologuddannelsen.

Vi arbejder med det dybdegående pensum på (og imellem) to fysiske kursusdage inklusive to online vejledninger. Samtidig med det teoretiske pensum skal du afsætte tid til, at gennemføre tre e-fivefactor tilbagemeldinger med hertil følgende logbog over høstede erfaringer og problemstillinger.

Første kursusdag
Tirsdag den 10. maj 2022 kl. 9:00 – 17:00 i Skanderborg

 • Gennemføres i Skanderborg med de øvrige Master Class-deltagere
 • Introduktion til teorierne og de videnskabelige artikler i det teoretiske forløb
 • Introduktion til det praktiske træningsforløb med gennemførelse af tilbagemeldinger

Online vejledning
Tirsdag den 24. maj 2022 kl. 13:00 - 15:00

 • Gennemføres online med de øvrige Master Class-deltagere
 • Vejledning i e-fivefactor og prædiktiv værdi

Online vejledning
Tirsdag den 31. maj 2022 kl. 13:00 - 15:00

 • Gennemføres online med de øvrige Master Classdeltagere
 • Vejledning i Integrity, Dark og IQ          

Anden kursusdag
Tirsdag den 14. juni 2022  kl. 9:00 – 17:00 i Skanderborg

 • Gennemføres i Skanderborg med de øvrige Master Class-deltagere
 • Afslutning af det teoretiske forløb – afklaring af spørgsmål/spørgerunde
 • Afslutning af det praktiske forløb – præsentation af egen case + erfaringslog
 • Uddeling af ”Gold Certified Superbruger” certifikater

Pris og øvrig information

 • Faglig ansvarlig og underviser: Cand. Psych. P.hd. Anna Pacak-Vedel
 • Adresse for fysiske kursusdage: Danhostel, Kindlersvej 9, 8660 Skanderborg
 • Online vejledning: Invitation modtages på mail
 • Pris: 15.000 kr. ekskl. moms

 

Tilmeld dig online