5 gode råd for å gi tilbakemelding på en personprofil eller personlighetstest

 

Slik gjennomfører du en god tilbakemelding…

 

En personlighetsprofil inneholder mye informasjon og det krever en del øvelse å bli ordentlig god til å forstå, formidle og finne ut hva samtalen bør ta utgangspunkt i.

 

1. Sett en ramme for samtalen

Uavhengig av om du sitter i en rekrutterings- eller utviklingssamtale er det alltid en god ide å starte med en kort forventningsavstemming; hva er formålet med samtalen og hvor lang tid er det satt av til den

Forklar at dere ikke kommer til å gjennomgå alle sidene i profilen, men at samtalen vil ta utgangspunkt i det som er mest relevant ( i den aktuelle konteksten).

 

2. Kjenner fokuspersonene-stimate sine profiler eller ikke?

Hvilke forutsetninger har personen for å forstå profilen? Hvis personen ikke kjenner e-stimates profiler og «fargespråk» kan man starte med å vise hjulet, oppdelt i de grunnleggende 4 farger eller drivere. Presenter kort teorien bak og forklar de fire drivere. Suppler eventuelt med analogien om hulemennene – skap en grunnleggende forståelse.

NB: Hopp over dette hvis personen allerede kjenner e-stimates profiler.

 

3. Ta utgangspunkt i det personen snakker om

Du sitter med materiale som du er ekspert i og du har ansvar for å videreformidle det. Det betyr noen ganger at man vil fortelle og forklare mer enn man lytter og stiller spørsmål – helt uten å være bevisst at det er det man gjør.

Mange konsulenter forbereder seg til samtalen ved å få øye på noe i rapporten man tenker at det vil være relevant å snakke om. I virkeligheten kan det være noe helt annet som er viktig for personen.

På samme måte skal man heller ikke gjennomgå hele profilen, det kan fort bli alt for mye informasjon.

 

4. Fra enkelt til komplekst

Skap forståelse for det grunnleggende før personen blir bedt om å forholde seg til de mer komplekse delene av rapporten. En måte å gjøre det på kan være å gå fra en forklaring om de fire fargene til å vise de 8 fasettene. Deretter eventuelt de 30 personlighetstrekkene (e-five factor) Suppler heretter med elementer som Grit, Resilience, lederstil osv. , alt etter hva som er relevant i den aktuelle konteksten.

 

5. Øvelse gjør mester

Sist men ikke minst. Det kan være ganske frustrerende å skulle lære noe nytt og kanskje gjøre ting annerledes enn man pleier. Det siste rådet er derfor: Øv deg, øv deg, øv deg og vær sill mot deg selv i prosessen. «En ekspert er en person som har begått alle de feil som er mulig å begå innenfor et begrenset område». (Niels Bohr – dansk Nobelprisvinner i fysikk).