Sertificering i personlighetstest og profilverktøy

 

Når du velger e-stimate gir én sertifisering deg tilgang til alle våre profil- og testverktøy. På den måten får du en portefølje av mulige verktøy som du kan bruke til både rekruttering og utvikling av ledere, medarbeidere og team. Du blir utdannet i hele vår portefølje av verktøy og du betaler bare for det du bruker.

 

Få mer informasjon om alle våre verktøy her

 

 

 

e-disc

En enkel personlighetsprofil

 

 

Du kan bruke e-disc til:

 • Prosjektgrupper
 • Karriereutvikling
 • Medarbeiderutvikling
 • Coaching- og personlig utvikling
 • Til å styrke kommunikasjon og samarbeid

 

 

Ideell til utvikling

e-disc er et enkelt profilverktøy som brukes for å synliggjøre personlige preferanser og atferdsmønstre. Verktøyet gir en overordnet forståelse av hvordan en person agerer i ulike situasjoner, og sammen med andre mennesker. DISC er blitt et av verdens mest populære verktøy for personprofiler fordi det er enkelt å bruke.

 

Les mer om e-disc profilen her

 

 

 

e-interpersonal

En profesjonell personlighetsprofil med flere nyanser

 

Du kan bruke e-interpersonal til:

 • Rekruttering
 • Lederutvikling
 • Medarbeiderutvikling
 • Coaching og personlig utvikling
 • Karriereutvikling
 • Prosjektgrupper
 • Til å styrke samarbeid og kommunikasjon

Ideell til utvikling og rekruttering 

Hvis du kjenner DISC vil du gjenkjenne mange elementer, men du vil samtidig oppleve at rapportene er mer detaljerte og mer nyanserte. Dette gjør e-interpersonal spesielt velegnet til rekruttering og medarbeiderutvikling.

Les mer om e-interpersonal profilen her

 

 

 

Teamprofilen

Styrk samarbejd og kommunikasjon

 

 

Du kan bruke teamprofilen til:

 • Teamutvikling
 • Teamsammensetting
 • Øke prestasjoner i teamet
 • Styrke kommunikasjon og samarbeid
 • Synliggjøre personlige kompetanser i teamet
 • Rekruttering av nye medarbeidere til eksisterende team

 

Ideell til å forbedre samarbejd og kommunikasjon

Teamprofilen gir deg dyptgående innsikt i både teamet og den enkeltes rolle og bidrag til teamet. Den bygger på anerkjente psykologiske teorier om menneskelig atferd og motivasjon. Teamprofilens grafiske illustrasjoner gjør den oversiktlig og enkel å bruke, uansett om formålet er teamutvikling, sammensette nye teams og prosjektgrupper, eller styrke kommunikasjon og samarbeid.

Les mer om Teamprofilen her

 

 

e-fivefactor

En dyptgående og presis personlighetstest

 

 

e-fivefactor kan benyttestil:

 • Rekruttering på leder- og spesialistnivå
 • Utvikling på ledelsesnivå
 • Avdekke suksessfaktorer
 • Identifisere risikofaktorer
 • Innsikt i skyggesider og integritet

Ideell til leder- og spesialistnivå

e-five factor er vår mest omfattende personlighetstest og den kan avdekke opp til 30 personlighetstrekk. Profilen viser de grunnleggende personlighetstrekk og driver sammen med dyptgående beskrivelser. Profilen gir dermed bred kunnskap om testpersonens personlighet, og svært dyp kunnskap om hvordan vedkommende agerer. E-five factor profilen er derfor spesielt verdifull til bruk i rekruttering og til utvikling på leder- og spesialistnivå. Rapporten bruker grafiske elementer, noe som gjør verktøyet enkelt å jobbe med.

Les mer om e-fivefactor profilen her

 

 

Du kan bruke 360 graders feedback til:

 

 

 • Medarbeider- og lederfeedback
 • Forbedring av samarbeid
 • Endringsprosesser
 • Prestasjonsmåling

 

Verdifull feedback med e-asy 360

e-asy360 er et fleksibelt verktøy for å måle feedback og prestasjoner på en strukturert og profesjonell måte. Ved å sammenstille flere interessenters feedback i en og samme prosess, får man et helhetlig bilde av fokuspersonens prestasjoner, styrker og svakheter.

Les mer om e-asy 360 her

 

 

 

 

Kulturanalysen

Mål kulturen i organisasjonen, avdelingen eller teamet

 


Du kan bruge kulturanalysen til:

 

 • At få et databaseret kulturtjek
 • Sammenlægning af afdelinger eller teams
 • Et konkret værktøj til at skabe forandringer
 • At styrke eller dæmpe en bestemt type kultur
 • Sammenholde kulturforskelle imellem afdelinger

Culture eats strategy for breakfast

Kulturanalysen er et verktøy for å måle og konkretisere kulturen i et team, en avdeling eller en organisasjon. Dette er viktig kunnskap både i forhold til rekruttering av nye medarbeidere, ledelse, endringsledelse eller når man skal snakke om kulturen generelt. Analysen tar 10 minutter å besvare og måler på fire generiske kulturer og åtte fasetter inkludert kvalitative beskrivelser fra hver deltager i analysen

Les mer om Kulturanalysen her

 

 

 

IQ Potential

En presis og valid IQ-test

 

 

Du kan bruke IQ Potential til:

 • Rekruttering av akademikere
 • Rekruttering av spesialister
 • Rekruttering av ledere
 • Rekruttering på toppledernivå

 

Når skal du bruke IQ test?

Stillinger med betydelig kompleksitet stiller høyere krav til intelligens. Bruk av IQ tester viser seg dermed å være mest relevante i stillinger med høye kognitive krav, mens behovet reduseres i stillinger hvor denne type krav er lavere. Med IQ Potential kan du avdekke de kognitive evner som er nødvendige i den aktuelle stillingen.

 

Les mer om IQ Potential her

 

 

Hvordan blir jeg sertifisert?

Med en sertifisering får du adgang til alle profiler og testverktøy som kan benyttes både til rekruttering og utvikling.

Les mer om hvordan du blir sertifisert her