Faglig artikel:

Prædiktiv værdi

Prædiktiv værdi (også kaldet prædiktiv validitet) er et statistik udtryk for graden af forudsigelseskraft et psykometrisk mål besidder. Det er med andre ord et udtryk for, i hvor høj grad en score kan forudsige et givent resultat. Ofte når prædiktiv værdi nævnes i forbindelse med psykometriske tests, er det jobpræstation man kigger på. Jobpræstation måles typisk som et generelt fænomen (hvis ikke andet specificeres), hvilket vil sige på tværs af jobtyper, teamdynamikker, organisationskulturer og en række andre relevante kontekstvariable, der kan være ret forskellige.

Selvom både IQ Potential, Interpersonal extended og e-fivefactor har solid prædiktiv værdi, når den anvendes korrekt, bør konsulenten, der overleverer en profil, altid informere modtageren om, at ingen profilværktøjer viser det fulde billede af fokuspersonen. Af måletekniske årsager vil alle profilværktøjer kun give et retvisende billede på delområder, ligesom der altid vil kunne være en grad af målestøj.

Prædiktiv værdi for psykometriske tests

Forskning indenfor området har igen og igen vist solid prædiktiv værdi. For femfaktorbaserede personlighedstests er den samlede prædiktive værdi omkring .30-.40. Når vi kigger på ledelse, er værdierne noget højere og ligger omkring .50.

I praksis kan det oversættes til hvor stor en del af personens adfærd, som personlighedstesten kan forudsige på gruppeniveau. Her er det vigtigt at huske at der er individuel variation, som gør at det vil være forskelligt om det er mere eller mindre af den forventede sammenhæng, der vil vise sig.

Herudover indgår for eksempel den konkrete situation, summen af hidtige livserfaringer – og andre socialpsykologiske aspekter. Test og profilværktøjer viser altså kun dele af den samlede personlighed.

Det er derfor afgørende, at en tilbagemelding til fokuspersonen ikke er påstande som for eksempel “Du er…” En personprofil bør og skal overleveres som ”præferencer” eller ”tendenser” – eksempler på foretrukne handlemønstre og typisk adfærd. Modtageren skal have plads til at hævde, i hvilket omfang disse indikationer passer.

Grafer, grafik og illustrationer

Grafer, grafik og illustrationer er gode som guidelines for en overlevering og dialog omkring en profil. Når man som modtager ser det grafiske billede af egen profil og eventuelt bevægelser i placeringerne, underbygger det ofte egen intuitiv forståelse af egne personlighedstræk og adfærdstendenser.

Tekster er lyrik

Husk, at såvel de grafiske fremstillinger som de tekstlige beskrivelser i profiler og test er tolkninger – og ikke “absolutte sandheder”. Husk derfor også at læse tekster og beskrivelser af personlighedstræk som “lyrik” = forsøg på at tegne et billede af personen med ord. Jo mere personlighed beskrives med tekst, jo mere specificeres scoren ind i en kontekst, som ikke kan garanteres at passe. Derfor er det ofte en fordel at være nysgerrig når det kommer til de konkrete situationer, og folde profilen ud i dialog med fokuspersonen.

Vil du vide mere om e-stimates profil- og testværktøjer?

Så er du velkommen til at kontakte os eller du kan læse mere her.

Er du nysgerrig på ny viden, tips og inspiration?

Tilmeld vores populære nyhedsbrev omkring personlighedspsykologi og adfærd.

Er du nysgerrig på ny viden, tips og inspiration?

Tilmeld dig vores nyhedsbrev!

Du vil modtage e-mails om certificering, ny viden om personlighedspsykologi, test & adfærd og tilbud på kurser, der gør dig dygtig(ere) til rekruttering og personudvikling.

*Betingelser: Ved tilmelding accepterer du betingelserne og accepterer, at e-stimate kan sende mig info omkring webinar pr. mail og behandle mine personoplysninger i overensstemmelse med deres vilkår for behandling af personoplysninger. Samtykket kan altid trækkes tilbage ved at kontakte os.

Læs vores privatlivspolitik her

Jeg accepterer at blive tilmeldt e-stimates nyhedsbrev
Blogindlæg inspiration