Få adgang til alle vores profil- og testværktøjer med blot én certificering

 

Hos os får du med blot én certificering adgang til alle vores profil- og testværktøjer, som du kan bruge både til rekruttering, udvikling af mennesker og teams. Du får blandt andet adgang til personprofiler og -tests, teamprofiler, workshopmaterialer og IQ-test. Du bliver altså uddannet i hele vores setup af værktøjer, men betaler kun for forbrug.

 

Få indblik i alle vores værktøjer

 

 

e-disc

En professionel personprofil, der er let at gå til

 

Du kan bruge e-disc til:

 • Projektgrupper
 • Karrierenavigation og karriereudvikling
 • Studerende
 • Coaching og personlig udvikling
 • Medarbejderudvikling
 • At styrke kommunikation og samarbejde

 

Ideel til udvikling og simple workshops

e-disc er et praktisk og enkelt dialogværktøj, som viser vores primære adfærdsmønstre i fire farver. Alle vores profiler og test er forskningsbaserede, men formidlet på en let og overskuelig måde. e-disc har en styrkebaseret tilgang, og brugen af farver gør profilen let at forstå og dermed også let at anvende.

Hvis du er bekendt med DISC, vil du kunne genkende mange elementer i e-disc. Men du vil samtidig opleve, at rapporterne er mere imødekommende i deres stil. e-disc bruges blandt andet sammen med studerende til udvikling og karrierenavigation og i organisationer til simple og typisk kortere workshopforløb.

 

 

 

 

e-interpersonal

En professionel personprofil med flere nuancer

 

Du kan bruge e-interpersonal til:

 • Rekruttering
 • Medarbejderudvikling
 • Lederudvikling
 • Talentudvikling
 • Coaching og personlig udvikling
 • Styrke kommunikation og samarbejde

 

Ideel til udvikling og rekruttering på operationelt og taktisk niveau

e-interpersonal bruger også de fire farver, men viser herudover otte karaktertræk. Det giver markant flere nuancer og større dybde til dialogværktøjet. Profilen har mange anvendelsesmuligheder og bruges til både rekruttering og udvikling.

Rapporterne er intuitive og brugervenlige. Teksterne er formidlet i et dagligdags sprog, og der bliver brugt grafiske elementer, som giver et hurtigt overblik. e-interpersonal afdækker desuden også Robusthed og Grit. Grit er vedholdenhed og ambition. Begge er personlighedstræk, der er afgørende for succes. Robusthed er også et vigtigt personlighedstræk i forhold til at håndtere pres og stress.

Tilpas selv rapporten

Du kan let selv tilpasse rapporten med præcis de elementer, som du har brug for til den konkrete situation. For eksempel kan du tilvælge elementerne "interviewguide", "ledelse af", "Grit og Robusthed" og "kommunikation og samarbejde". På den måde kan du eksempelvis i en rekrutteringsproces tilpasse én type rapport til interviewet, én type rapport til kandidaten og én type rapport til onboarding. Du kan altså udskrive flere forskellige rapporter uden at betale mere.

 

Se her et eksempel på en e-interpersonal rapport

 

 

 

Teamprofilen

Et værktøj til at sammensætte og udvikle teams

 

 

Du kan bruge teamprofilen til:

 • Teamudvikling
 • At sammensætte nye teams og grupper
 • At forbedre performance i teamet
 • At styrke kommunikation og samarbejde i teamet
 • At fastlægge personlige kompetencer i teamet
 • Rekruttering af ny medarbejder i eksisterende team

 

Ideel til sammensætning og udvikling af teams og grupper

Teamprofilen giver dig en dybdegående indsigt i både teamet og den enkeltes rolle og bidrag i teamet. Den bygger på anerkendte psykologiske teorier om menneskelig adfærd og motivation. Teamprofilens grafiske illustrationer gør den overskuelig og let at gå til – uanset om formålet er teamudvikling, at sammensætte nye teams og projektgrupper eller at styrke kommunikationen og samarbejdet.

Workshopmaterialer

Du kan kombinere teamprofilen med en række workshopmaterialer, som du også får adgang til – for eksempel teamøvelser, dialogkort, teamhjul og feedbackkort. Teamprofilen kombineret med workshopmaterialerne gør det let både at huske ens egen profil og teamets profiler. Teamprofilen har stor værdi i hverdagen, og farverne bliver for mange en naturlig del af den daglige kommunikation.

Se her et eksempel på en teamrapport

 

 

e-fivefactor

En dybdegående og præcis personlighedstest

 

e-fivefactor kan anvendes til:

 • Rekruttering på leder- og specialistniveau
 • Længere udviklingsforløb
 • Indsigt i helt op til 30 personlighedstræk
 • Afdækning af succesfaktorer
 • Identificering af risikofaktorer
 • Dybdegående beskrivelser

 

Ideel til rekruttering og udvikling på leder- og specialistniveau

e-fivefactor er vores mest omfattende personlighedstest og afdækker helt op til 30 personlighedstræk. Profilen viser de grundlæggende personlighedstræk og drivere med dybdegående beskrivelser. Profilen giver dermed en bred viden om testpersonens personlighed og et meget dybt kendskab til, hvordan vedkommende agerer.  Derfor er e-fivefactor-profilen særlig værdifuld til rekruttering og udvikling på leder- og specialistniveau. Rapporten bruger grafiske elementer, som gør værktøjet let at arbejde med i praksis.

Valideret af psykometrikere

e-fivefactor bygger på IPIP’s (International Personality Item Pool) FFM-model, og spørgerammen er tilpasset dansk virksomhedskultur. Psykometrikere validerer profilen løbende – senest medio 2018. Testen bygger altså på nyere teorier om karaktertræk og deres betydning for personligheden. Det betyder for dig, at du kommer til at arbejde med en profil, der er 100% valid og veldokumenteret.

 

Se her et eksempel på en e-fivefactor rapport

 

 

Professionel performancemåling

 

 

Du kan bruge e-asy 360 til:

 • Performance og udvikling
 • Medarbejder- og lederfeedback
 • Forandringsprocesser
 • Forbedring af samarbejdsrelationer
 • Effektmåling af uddannelse og udvikling

 

Værdifuld feedback med e-asy 360

e-asy 360 er et fleksibelt værktøj til at lave måling af feedback og performance på en struktureret og professionel måde. Ved at sammenholde flere interessenters feedback i én og samme proces giver det et helhedsorienteret billede af præstationer, styrker og svagheder. Værktøjet giver værdifuld viden til for eksempel at vurdere, hvordan kolleger og ledere oplever hinandens styrker og udviklingspotentialer. Der er ingen begrænsninger i antal spørgsmål eller respondenter, og du kan enten selv skræddersy eller vælge prædefinerede spørgerammer.

 

Se her et eksempel på en e-asy 360 rapport

 

 

IQ Potential

En præcis og valid IQ-test

 

IQ Potential er et profilværktøj, der måler det intelligensmæssige element af en testpersons potentiale for at præstere i en stilling eller i forhold til en specifik opgave. IQ Potential er en adaptiv IQ-test. Det betyder, at sværhedsgraden af opgaverne tilpasses personens svar. Dette giver en høj præcision og validitet i resultaterne.

 

IQ Potential tester fire aspekter

 • Evnen til at løse komplekse opgaver
 • Arbejdshukommelse
 • Matematisk og logisk opgaveløsning
 • Kommunikative færdigheder

 

Omfattende forskning har dokumenteret, at evnen til at præstere inden for disse områder er tæt forbundet med succesfuld jobpræstation.

 

Se et eksempel på IQ Potential

 

 

 

Vil du i dybden med teorierne bag værktøjerne?

Alle e-stimates profiler og testværktøjer har et stærkt teoretisk afsæt og hviler på den nyeste forskning inden for personlighedspsykologi og psykometri.

Læs mere her