Personlig udvikling

Profil- og testværktøjer til udvikling af medarbejdere og ledere

"Vi ønsker at give dig muligheden for at opnå indsigt i personlige drivers, motivationsfaktorer, udviklingspotentialer samt forståelse for såvel egen som andres adfærd og handlemønstre. Med e-stimates profil- og testværktøjer bliver der stillet skarpt på vigtige og relevante fokuspunkter fra start, hvilket øger effektiviteten og værdien af dine udviklingsprocesser"​

Få indblik i vores værktøjer til medarbejder- og lederudvikling

Til udvikling af medarbejdere og ledere anbefaler vi profil- og testværktøjerne: e-interpersonal, e-fivefactor, Potentialeprofilen og e-asy 360

e-interpersonal

En professionel personprofil med nuancer

Hvis du er bekendt med DISC, vil du kunne genkende mange elementer i e-interpersonal profilen. Du vil samtidig opleve, at rapporterne er markant dybere og lettere at bruge i praksis.

Profilen viser, udover de primære adfærdsmønstre i fire farver, også otte facetter. Dette giver markant flere nuancer og større dybde til værktøjet i en rekruttering.

e-fivefactor

En dybdegående og præcis personlighedstest

e-fivefactor er vores mest omfattende personlighedstest og afdækker helt op til 30 personlighedstræk.

Profilen viser de grundlæggende personlighedstræk og drivere med dybdegående beskrivelser. e-fivefactor egner sig derfor godt til rekruttering på leder- og specialistniveau.

Potentialeprofilen

Afdækning af 30 top potentialer

Potentialeprofilen giver dig et overblik over de eksisterende succesbetingelser en medarbejder har.

Fokus på udviklingen af potentialer leder til øget jobpræstation, jobtilfredshed, forbedret medarbejderengagement og lavere frafald af ønskede medarbejdere. Potentialeprofilen er derfor et særligt nyttigt værktøj til udvikling.

e-asy 360°​

Værdifuld feedback

e-asy 360° er et fleksibelt værktøj til målingen af feedback og performance på en struktureret og professionel måde.

Ved at sammenholde flere interessenters feedback i én og samme proces giver det et helhedsorienteret billede af præstationer, styrker og svagheder. e-asy 360° bidrager med stor værdi i udviklingsprocesser.

Med en certificering får du

Sådan bliver du certificeret

Modul 1: Selvstudie og online fremmøde

Modul 2: Kursusdag i Ballerup el. Skanderborg

Modul 3: Fri træning i én måned samt prøve

Læs mere om hvordan du bliver certificereret

Er du nysgerrig på ny viden, tips og inspiration?

Tilmeld vores populære nyhedsbrev omkring personlighedspsykologi og adfærd.

e-interpersonal profilen

En professionel personprofil til udvikling og rekruttering​

visning af e-interpersonal Testværktøjer e-stimate

Med e-interpersonal profilen får du en professionel personprofil til markedets bedste pris.

e-interpersonal profilen er ideel til:​

Rekruttering på operationelt niveau

Som dialogværktøj i rekruttering

Medarbejderudvikling​

Talentudvikling

Onboarding

Rapporten indeholder

Rapporten indeholder:

Adfærdsstil

Motivationsfaktorer

Arbejdsmæssig adfærd

Grafiske fremstillinger

Interviewspørgsmål

Udviklingskatalog

e-fivefactor profilen

En dybdegående personlighedstest til rekruttering og udvikling​

e fivefactor e stimate

Med e-fivefactor profilen får du en professionel personlighedstest til markedets bedste pris.

e-fivefactor profilen tager afsæt i den mest internationalt anerkendte og videnskabeligt dokumenterede model for personlighedstræk - Big Five.

e-fivefactor profilen er ideel til:​

Rekruttering af ledere og kernemedarbejdere

Udvikling af ledere og kernemedarbejdere

Afdækning af succesfaktorer

Identificering af risikofaktorer

Indsigt i evt. skyggesider

Rapporten indeholder

Rapporten indeholder:

Personlighedens fem hovedfaktorer

30 personlighedstræk

Adfærd under pres

Checkspørgsmål

Succesfaktorer

Skyggesider

e-asy 360° feedback

360° analyse til feedback og evaluering

udvikling e stimate

Med e-asy360° feedback får du en professionel feedbackmåling til markedets bedste pris.

e-asy360° feedback er ideel til:

Medarbejder- og lederfeedback

Helhedsorienteret feedbackmåling

Teamsammensætning og -organisering

Identificering af udviklingspotentialer

Styrke samarbejdsrelationer

Effektmåling og performance

Rapporten indeholder

Rapporten indeholder:

Samlet performance

10 - 16 kompetencer

Kompetence-feedback

Gap-analyse

Feedbackvindue

Kvalitativ feedback