Specialistmodul e-values

Den 23. marts 2021 tilbyder vi et tre timers online specialistmodul i e-values. På modulet sætter vi fokus på teorien bag e-values og praktisk anvendelse af profilen til rekruttering og udvikling. 

 

 

 

Videnskabelig profil til afdækning af personlige kerneværdier

 

Få indsigt i kerneværdier og deres indflydelse på adfærd
e-values er en videnskabelig baseret profil til afdækning af personlige kerneværdier - og kan anvendes til både udvikling og rekruttering. Med profilen får du indsigt i fokuspersonens kerneværdier og deres indflydelse på adfærd, motivationsfaktorer og kulturmatch. Profilen kommer samtidig også med en række udviklingsforslag til hver enkel værdi, så den nemt kan tages i brug og anvendes med det samme.

e-values er forskningsbaseret
Der er forskel på hvilken betydning ordet "værdi" har - og hvad den videnskabelig betydning af ordet er. Når man arbejder med værdier, som vi gør hos e-stimate, bevæger vi os væk fra værdier som et blødt og udefineret begreb, til at være et begreb baseret på et videnskabeligt  og  evidensbaseret fundament.

Det er vigtigt at arbejde ud fra en forskningsmæssig anerkendt definition, så værdier ikke kun er et subjektivt begreb, der kun gælder for den enkelte. Værdier er, ligesom personlighedstræk, begreber der er relativt stabile over tid, sted og situation - og kan derfor bidrage til at uddybe de træk, man kan afdække med en personlighedstest.

 

Forløbet på specialistmodulet

Step 1 e-learning
Du modtager et e-learning materiale om teorien bag samt din egen e-values profil inden specialistmodulet. 

Step 2 Online kursusdag
På kursusdagen sætter vi fokus på teorien bag kerneværdier samt profilens opbygning og praktisk anvendelse til rekruttering og udvikling.

Step 3 Træning
Efter kursusdagen skal du træne tre overleveringer af e-values profilen.

Til det får du profiler og materialer som en del af specialistmodulet.

Step 4 Skriftlig opgave
Som det sidste på specialistmodulet skal du skrive og aflevere en skriftlig opgave omhandlende dine erfaringer og refleksioner i dit træningsforløb.

Din opgave må maks. være 3 sider.

Step 5 Bevis
Efter godkendelse af din opgave modtager du bevis for gennemført specialistmodul.

 

Praktisk

Dato: 23. marts 2021
Tidspunkt: 09:00 - 12:00
Adresse: Online
Pris: 2.500,- ekskl. moms

Tilmelding