360 Graders Feedback – hvis du skal…

Et step videre med lederudviklingen, lave performanceudvikling eller talentudvikling, hvor der gives et dybdegående og nuanceret billede af fokuspersonens personlige performance.

Have flere personers oplevelse af stærke og svage sider samt mulige udviklingsområder.

Have et 360 graders feedbackværktøj, der er hurtigt, økonomisk attraktivt og let at bruge. e-compass360 anvendes til:

 

  • Lederudvikling

  • Talentudvikling

  • Performanceudvikling

  • Kompetenceudvikling

  • Forandringsprocesser

  • Forbedring af samarbejdsrelationer

  • Effektmåling af uddannelse og udvikling

 

Viden frem for formodninger

Med en 360 graders analyse får du viden frem for formodninger. Du får mulighed for at alle medarbejdere bliver hørt, hvilket er godt for engagement, motivation og trivsel, og du får et veldokumenteret beslutningsgrundlag, der er et solidt afsæt for udviklingstiltag i virksomheden.

 

Teoretisk velfunderet

e-compass360 bygger på anerkendte analyser af karakteristika der er kendetegnende for effektive og fleksible organisationer. Det teoretiske fundament bag er forskning omkring virksomhedskulturer herunder effektiv adfærd.

 

Værdifuld feedback med e-compass360

Med e-compass360 får du værdifuld feedback om medarbejdere og ledere. I dagligdagen går feedback nemlig ofte tabt. Det er svært på en troværdig måde at indsamle viden om kolleger og ledere, uden at det gøres på en struktureret og professional måde. e-compass360 løser denne problemstilling og sammenholder flere interessenters oplevelser af samme person i én og samme proces. Det giver et helhedsorienteret billede af præstationer, styrker og svagheder og gør tilbagemeldingen ekstremt nem. Samtidig er e-compass360 meget brugervenlig og lige så let at bruge som Word.

 

e-compass360 rapporten indeholder grafiske elementer, der gør den til et rigtig godt dialogværktøj.
e-compass360 rapporten indeholder grafiske elementer, der gør den til et rigtig godt dialogværktøj.

 

Se eksempel på en e-compass360 rapport

 

10 års erfaring med 360 graders feedback

e-stimate var de første på det danske marked med en webbaseret 360 graders feedback. Vi har mere end 10 års erfaring med 360 graders feedback, og derfor ved vi, hvad vi taler om. Viden vi bruger aktivt til løbende at udvikle e-compass360.

 

Ingen begrænsninger

Der er ingen begrænsninger i antal spørgsmål, og ingen begrænsninger i antal respondenter mv. Der er mulighed for supplerende skriftlig feedback, der er over 30 forskellige måder at vise resultaterne på grafisk, og stort set alt i rapporten kan tilpasses.

Du kan sammenlægge flere 360 graders målinger, du kan downloade data til et regneark, du kan  styre det hele selv fra en webside, du kan… og du kan….

 

Brugertilpasset måling

Vi har allerede en lang række spørgerammer, der er tilpasset forskellige funktioner og roller i virksomheden, som er klar til brug, men du kan også udvikle din egen spørgeramme. Rapport og spørgeramme kan tilpasses 100% til den enkelte virksomhed, så der bliver målt på lige netop det, der er relevant. Vi har stor erfaring i at lave spørgerammer og hjælper naturligvis gerne med udviklingen af disse.

 

Interesseret? Få en uforpligtende samtale
Se et eksempel på e-compass360