360 graders Feedback

Dansk udviklet 360 graders feedback værktøj
Med afsæt i skandinavisk virksomhedskultur.

Decentral tilgang, der sikrer involvering, engagement og ejerskab hos fokuspersonen.

 

Læs mere...

360 graders Lederudvikling

Når du vil et step videre med udvikling af ledere.
Via feedback fra kollegaer, medarbejdere mv.

360 graders feedback sætter fokus på:
Talent- ,Kompetence-, og Performanceudvikling.

Læs mere...

Potentialemåling

Når du vil finde potentialet i virksomheden,
eller have spottet potentielle indsatsområder.

Når du vide om forretningen drives effektivt,
og om samarbejde eller udvikling fungerer.

Læs mere...