Lederudvikling – hvis du skal…

Et step videre med udvikling af dine ledere og har brug for et værktøj, der giver et nuanceret billede af en person, så der kan sættes fokus på kompetence- og performanceudvikling. Have et 360 graders feedbackværktøj, der hurtigt kan afdække muligheder og begrænsninger ved en person både set ud fra personens egen og ud fra omgivelsernes synsvinkel. Lederudvikling med e-compass360 anvendes til:

 

  • Lederudvikling

  • Talentudvikling

  • Performanceudvikling

  • Kompetenceudvikling

  • Forandringsprocesser

  • Effektmåling af uddannelse og udvikling

 

Viden frem for formodninger

Med 360 graders feedback får du et dækkende billede af væsentlige kompetencer for ledere. Du får et veldokumenteret beslutningsgrundlag, der kan være et solidt afsæt for udviklingstiltag. Spørgerammen bygger på analyser af karakteristika for effektive ledere, og det teoretiske fundament er forskning omkring drivere og adfærd.

 

Lederudvikling med e-compass360

Med e-compass360 får du mulighed for at udvikle ledere, mellemledere og andre kernemedarbejdere. Udviklingen sker med afsæt i den enkeltes præstationer. Med e-compass360 sættes der fokus på den enkelte person både ud fra personens egen oplevelse af performance og ud fra kollegers oplevelse af performance. Dvs. der i én og samme proces kortlægges en række parametre om den enkelte person, som kan danne grundlag for udvikling. Det giver et helhedsorienteret billede af præstationer, styrker og svagheder.

 

Ledertræning med e-compass360 starter med en fyldestgørende rapport, der kortlægger den enkelte persons handlingsmønstre. Ved brug af grafiske elementer er rapporten et godt dialogværktøj.
Ledertræning med e-compass360 starter med en fyldestgørende rapport, der kortlægger den enkelte persons handlingsmønstre. Ved brug af grafiske elementer er rapporten et godt dialogværktøj.

 

Se eksempel på en Lederudvikling med e-compass360 rapport

 

10 års erfaring med værktøjer til ledertræning

e-stimate var de første i Danmark med et webbaseret 360 graders feedback værktøj. Vi har mere end 10 års erfaring med 360 graders feedback, og ved at det er meget anvendeligt i forhold til udvikling af ledere. At kende personens drivkraft, begrænsninger og muligheder er fundamentet for at kunne udvikle den enkelte leder.

 

Brugertilpasset analyse

Rapporten kan tilpasses til den enkelte virksomhed, så der bliver vist lige netop det, der er mest relevant. Vi har allerede en lang række spørgerammer, der er tilpasset forskellige lederniveauer, som er klar til brug, men der kan også udvikles egne spørgerammer. Vi har stor erfaring i at lave spørgerammer og hjælper gerne med disse.

 

Interesseret? Få en uforpligtende samtale
Se et eksempel på e-compass360