e-fivefactor – hvis du skal…

Bruge en dybdegående og præcis personlighedstest til rekruttering og udvikling af ledere og specialister fra taktisk niveau og op eller bruge en personlighedstest, der bygger på et solidt fagligt fundament. e-fivefactor når du har brug for:

 

  • Dybdegående personlighedstest
  • Supplement til e-interpersonal
  • Rekruttering af specialister
  • Lederrekruttering
  • Lederudvikling

Dybere indsigt i personligheden

e-fivefactor giver dybdegående og detaljeret information om en persons grundlæggende personlighed. Derfor er det en værdifuld personlighedstest til rekruttering, selektering, coaching og talentudvikling af ledere og specialister. Profilen kan også bruges som supplement til Adfærdsprofilen i forbindelse med rekruttering.

Personlighedstesten tager udgangspunkt i fem fundamentale egenskaber, som kaldes personlighedens grundpiller. Profilen afdækker de 30 personlighedstræk, som er de bærende elementer i hver af de fem grundpiller, dermed får du en bred viden om personens personlighed og et meget dybt kendskab til, hvordan personen agerer.

 

e-fivefactor er en stærk personlighedstest, der giver dybdegående viden om personligheden. Den grafiske rapport gør det til et rigtig godt dialogværktøj.
e-fivefactor er en stærk personlighedstest, der giver dybdegående viden om personligheden. Den grafiske rapport gør det til et rigtig godt dialogværktøj.

Se et eksempel på en e-fivefactor

Stærk til lederteams og personlig udvikling

e-fivefactor gør det muligt at arbejde dybt og præcist med personlige egenskaber – eksempelvis i et lederteam. På den måde opnås dybere forståelse, stærkere samarbejde og bedre resultater. Personlighedstesten anvendes også ofte sammen med en coach i arbejdet med mål og personlighed.

Brugertilpasset e-fivefactor

e-fivefactor kan tilpasses til dine behov, så rapporten belyser de områder, du ønsker. Vi lægger stor vægt på, at vores værktøjer er gode dialogværktøjer. Derfor gør vi stor brug af relevante grafiske elementer, der giver et godt overblik over resultatet. Samtidig gør grafikken, at det er let at diskutere ud fra rapporten, og derved kan der træffes de rigtige beslutninger. Den logiske webadgang og den stærke grafik gør, at personen kan huske processen – også år efter.

Valideret af psykometrikere

e-fivefactor er udviklet med afsæt i International anerkendt personlighedstest til måling af personlighedstræk. Profilen bygger på IPIP’s (International Personality Item Pool) FFM model, og spørgerammen er tilpasset dansk virksomhedskultur.

e-fivefactor valideres løbende af psykometrikere og er senest valideret primo 2013. Testen bygger altså på nyere teorier om karaktertræk og deres betydning for personligheden, som gør at e-fivefactor er 100% valid og veldokumenteret.

 

Interesseret? Få en uforpligtende samtale
Se et eksempel på en e-fivefactor
Se kommende events i kursuskalenderen