e-teamprofile – hvis du skal…

Lave teamudvikling, f.eks. sammensætte en projektgruppe eller sammenlægge afdelinger. Arbejde med teamsamarbejde og konfliktløsning herunder forbedre performance i et team. e-teamprofile kan altså anvendes til:

  • Teamudvikling

  • Sammensætte nye teams

  • Forbedre performance i et team

  • Styrke kommunikation og samarbejde i et team

  • Fastlægge personlige kompetencer i et team

Teoretisk velfunderet

e-teamprofile bygger på anerkendte psykologiske teorier om menneskelig adfærd, og om hvad der motiverer os – individuelt og i et team. Det teoretiske fundament er det samme som Adfærdsprofilens, samt Adizes teorier om effektive teams og teamroller.

 

e-teamprofile gør det let at se styrker og svagheder i et team, ligesom det er et stærkt værktøj til teamudvikling.
e-teamprofile gør det let at se styrker og svagheder i et team, ligesom det er et stærkt værktøj til teamudvikling.

Se eksempel på e-teamprofile

Fokus på styrker og svagheder i et team

Rapporterne er formidlet, så de er lette at forstå og huske. Grafikken gør det let at se det enkelte resultat og nemt at sætte resultaterne op mod hinanden, så det er tydeligt at se, hvilke styrker og svagheder, der er i et team. De grundlæggende teamroller udbygges til detaljerede og nuancerede profiler.

En e-teamprofile man kan huske

En e-teamprofile er mest anvendelig, når man kan huske egen profil – og især når man kunne huske kollegaers profil. Derfor fokuserer e-teamprofile på at være let at forstå, let at huske og let at anvende. Farvesymbolik huskes bedre end navne, koder, bogstavkombinationer og beskrivelser og derfor anvendes dette i en e-teamprofile.

Supplerende materialer

Anvendelsen af farver og af teamhjul gør profilen let at anvende i praksis. e-teamprofile understøttes desuden af en række undervisningsmaterialer: Teamhjul, Feedbackkort – over 200 adfærdskort, plakater og overheads, og hos os betaler du kun for dit konkrete forbrug. Der er ingen faste udgifter til værktøjerne, så det er let at styre dine udgifter.

 

Interesseret? Få en uforpligtende samtale
Se et eksempel på en e-teamprofile
Se kommende events i kursuskalenderen