Måler du på ”Dark Side of  Personality”
i jeres rekruttering?

Det burde du nok gøre, for høj integritet er en god indikator for jobperformance. Går du efter medarbejdere, der kan skabe succes på kort sigt (i bedste fald) – og i værste fald kan være et risikabelt og dyrt bekendtskab for virksomheden – så skal du gå ”Dark”. Går du efter medarbejdere der kan skabe en langsigtet succes – så skal du gå efter ”Integritet”.

 

Hvad skal du kigge efter i jeres rekrutteringsproces?

Høj personlig integritet har høj prædiktiv værdi i rekruttering. Høj prædiktiv værdi betyder- at der er en god evne til at forudsige jobmæssig succes. Ny forskning viser, at: Integritet, IQ kombineret med jobinterview - er de 3 absolut vigtigste ting i en rekruttering… De tre ting kan til sammen giver en højere prædiktiv værdi i en rekruttering – end alle andre metoder til sammen.

De der scorer højt på ”Dark side of personality”

  • Manipulerer med andre for at opnå fordele
  • Er fokuseret på at opnå gevinst – til egen fordel
  • Er tilbøjelige til at bryde regler for at opnå fordele

De der scorer høj ”Integritet”

  • Manipulerer ikke med andre
  • Søger ikke personlig gevinst eller fordele
  • Har høj moral - bryde sjældent love og regler

 

Hvordan måles ”Dark side of  personality”
– hvad spørger vi om?

Mange kan ikke forstå hvordan det er muligt, at afdække de sorte personlighedstræk.

Vi møder spørgsmål som: Hvad spørger I egentlig om?

Det spørger vi om

Vi spørger ind til 4 personlighedstræk, der er ”mørke” i den ene ende – og ”lyse” i den anden ende…

Oprigtighed: I den lyse ende er man oprigtig i relationer – i den mørke ende manipulerer man med andre.

Ærlighed: I den lyse ende er man ærlig og fair – i den mørke ende udnytter man andre for at opnå personlige fordele.

Grådighed: I den lyse ende er man ikke interesseret i status – i den mørke ende er man grådig, søger penge og status for hver en pris.

Beskedenhed: I den lyse ende er man beskeden og ydmyg – i den anden mørke ende er man selvpromoverende og pralende uudholdelig.

 

Hvordan måles ”Dark side of  personality”
- Svarer folk ærligt?

Mange kan ikke forstå hvordan det er muligt, at afdække de sorte personlighedstræk - vi møder spørgsmål som: Svarer folk ærligt?

Både ja og nej – ingen svarer 100% ærligt på nogen spørgsmål i hvilken som helst type personlighedstest – man viser sit ”Narrative jeg”.

Det Narrative jeg er: Den måde, og det, som jeg gerne vil vise omverden at jeg er = min historie om mig selv = mit ”facebook jeg” kalder vi det også.

Så det vi opfatter som korrekt at vise verden – det svarer vi lidt for højt på, og det vi finder mindre acceptabelt at vise omverden svarer vi for lavt på.

Men det tager vi højde for på flere måder

Der stilles spørgsmål, der går fra den lette ende til den tunge ende – der er lettere at vedgå sig at have smuglet end at have snydt i skat for ikke at tale om at tage noget fra andre; men det er alt sammen inden for samme kategori – grad af ærlighed.

En del spørgsmål vendes om (reversed items) – så uacceptable emner bliver til noget acceptabelt at besvare. Og den enkeltes score bliver sammenholdt med normtal, på den måde tendenser til at svare højt eller lavt på et område niveleret pænt på plads via en normalfordelingskurve.

 

Men husk så lige...

Det er vigtigt at fremhæve, at personer med en høj ”Dark” faktor statistisk set er mere tilbøjelige til at opføre sig ”Dark”. Men man kan ikke bare sige, at den enkelte vil opføre sig ”Dark”. Det kommer an på situationen og på personens evne til at håndtere sin ”Dark side”.

 

Dark & Integritetstesten

Hos e-stimate blev Dark & Integritetstesten lanceret i efteråret 2019 - og i den forbindelse afholdte vi et webinar, hvor vi sammen med vores psykometriker, Martin Hammershøj, præsenterede integritetstesten og hvordan den bruges i praksis.

Gik du glip af webinaret?

Du kan gense webinaret her